5. Sınıf “KARİKATÜR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (Okuma Kültürü)  “KARİKATÜR” adlı metnin günlük ders planını  sayfa sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz. 

DERS PLANI 18 MART-  24 MART 2019

www.okulakademi.com

1. BÖLÜM     

Ders                                       : Türkçe

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : OKUMA KÜLTÜRÜ / KARİKATÜR

Konu                                      :          Karikatür Yorumlama

                                                          Metin Türü (Karikatür)

                                                          Noktalama İşaretleri (Kısa çizgi, Konuşma Çizgisi)

                                                          Kısa Metin Yazma

2. BÖLÜM     

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.      

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, yankılı okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, kütüphane…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Sınıfa girip selamlaşma yapıldıktan sonra tahtanın ortasına kocaman bir çöp adam çizilecek ve konuşma balonu ile “KARİKATÜR SİZCE NEDİR?”  yazılacak. Karikatür hakkında öğrencilerin ön bilgileri alınacak. Kısa kısa tahtaya yazılacak.

Güdüleme

“Bu hafta temamızın üçüncü metni, sayfa 178’de  yer alan “KARİKATÜR”  adlı metni işleyeceğiz.” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek.

Karikatür:

Önemli bir sanat türü olan resmin, alt dallarından birisi de karikatürdür. Karikatür, hem komik hem de eleştirel eserler ortaya konulan önemli bir resim çeşididir. Karikatür sanatçılarına karikatürist adı verilir. Karikatüristler olayları ele alırken olduğundan farklı şekilde abartarak yansıtabilmektedirler. Bunu yaparken yazıdan da yararlandıkları durumlar da olmaktadır. “Karikatür nedir?” sorusunun cevabını bu şekilde verebilirken, “karikatürün özellikleri nelerdir?” sorusunun cevabını da şu şekilde maddelendirebiliriz…

Özellikleri:

» Karikatür sanatı çizim ile yapılmaktadır.

» Karikatüre bakanın kolayca anlayabileceği seviyede çizim yapılmalıdır.

» Karikatürde eleştiri bulunabilir ve hatta dozunda eleştiri karikatüre renk katacaktır.

» Karikatür kara kalemle çizilebileceği gibi renkli kalemle de çizilebilir.

» Karikatürde hakarete varacak ifadelere ve çizgilere yer verilmemelidir.

» Çizimin kalitesi, karikatürün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle karikatür özenli şekilde çizilmelidir.

» Karikatürün güldürürken düşündürmesi kaliteli olduğunu ortaya koyacaktır.

» Karikatür insan haklarına ve evrensel kurallara saygılı olmalıdır.

» Bu konuda tartışmalar olsa da karikatürde yazı da bulunabilmektedir. Ancak yazının olabildiğince az olması, karikatüristin becerisinin üst seviyede olduğunu ortaya koymaktadır.

Metinde yazının olmadığı görselin yorumlanması yani görsel okumanın yapılması gerektiği bildirilecek. Şimdiye dek olan metinlerden farklı bir metinle karşı karşıya olduğumuz esprili bir şekilde söylenecek. Bu metinde aslında yazı olmadan da birilerine vereceğimiz mesajı verebileceğimiz vurgulanacak.

Gözden Geçirme

“Herhangi bir karikatür incelenirken herkes aynı yorumu mu yapar? Yoksa herkes kendince bir yorum mu yapar?” sorusu sorulacak.

Derse Geçiş

  1. Karikatür incelenmesi için süre verilecek.
  2. Karikatürden çıkarılan yorumlar deftere yazılacak.  
  3. Verilmek istenen mesaj belirlenecek.
  4. Karikatürle ilgili  anahtar kelime belirlenmeye çalışılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte yönergelere uyarak karikatürler yorumlanacak.

1. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Kitap okumak sizi diğer insanlardan farklı kılar.

2. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Hayallerinize ulaşsanız bile kitap okumaktan vazgeçmeyiniz.

3. Karikatür: Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Ne kadar fakir olursanız olun sizin en büyük hazineniz okuduğunuz kitaplardır.

2. Etkinlik

Burada sorulardan yola çıkarak ve görselden yararlanarak bir konuşma hazırlanacak.

– Karikatüristin bu karikatürle vermek istediği mesaj ne olabilir?

Kitap okumak insana huzur verir.

– Karikatüristin vermek istediği mesaja katılıyor musunuz?

Evet katılıyorum.

– Karikatüre uygun bir slogan üretiniz.

Kitap oku, huzur bul!

3. Etkinlik

Etkinlikte verilen karikatürlerden yola çıkarak kahramanlar konuşturulacak.

1. Karikatür:

— Herkes mutsuz; kalabalıklar içinde renksiz. Kitap okumasam onlardan ne farkım kalırdı ki?

2. Karikatür:

— Küçükken astronot olmak isterdim. Çalıştım ve hayalime kavuştum. En büyük yardımcım ise kitaplarım oldu. Hayallerime kavuşsam da onlardan vazgeçemem.

3. Karikatür:

— Fakirim ama bu üzülünecek bir şey değil. Bir çok kitap okudum, bir çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerim parayla satın alınamayacak kadar değerli. Bu öğrendiklerim sayesinde her zaman mutlu olmanın yollarını bulabilirim.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte yer alan metne göre sorular cevaplanacak, uygun yerlere yazılacak.

Bir İletişim Biçimi Olarak Karikatür
(…)
Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o
toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapabilirler.
(…)
İletişim; kişiler arası, toplumlar arası ya da birey ile toplum arasında oluşan bir süreç-
tir. Bir kişinin toplumla yüz yüze kurduğu iletişimde ulaşabileceği insan sayısı sınırlıdır. Ancak
karikatürcü uygun zemin oluştuğunda çizgileriyle bütün dünya insanlarına seslenme olanağı
bulmaktadır.
Karikatürün iletişimle olan ilişkisi ve iletişimdeki yeri çok farklı boyutlarda ele alınabilir.
Bu konunun değişik açılardan irdelenmesi şüphesiz ki hem karikatürcü hem de toplum
açısından son derece önem taşımaktadır.
Hakkı USLU
(Kısaltılmıştır.)

a) Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapabilirler.

b) Karikatürün evrenselliği karikatürü çizen kişiye bağlıdır. Eğer sadece konuşma balonlarına önem verip, çiziminde gereken hususlara dikkat etmez ise, o karikatür evrensel olamaz.

c) Karikatürde verilmek istenen mesaj belli olsa da, insanlar kendi düşüncelerine göre bu karikatürleri değişik şekillerde yorumlayabilirler.

5. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler metindeki noktalam işaretlerini yerlerine uygun biçimde yazacaklar.

Çocuklar Kitaplar Arasında Oynasın
O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak bana yasaktı(
.) Fakat babam yokken
onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer(
,) üstlerinden çıkardım(.) Pek az sonra
fare gibi onları kemirir(
,) gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan
yakalanırdım(
.) Gidiş o gidiş() Onun için uzunca öğretmenlik hayatımda etrafımdakilere
tavsiyem daima şu olmuştur(
:) ()Bırakın çocukları(,) kitaplar arasında oynasınlar(.)Ne
pahasına olursa olsun(
.)()
(…)
Reşat Nuri GÜNTEKİN
(Kısaltılmıştır.)

B kısmında :

Altından girip üstünden çıkmak:  (bir yerin veya bir şeyin) girip çıkmadık yerini bırakmamak, her yerini baştan aşağı dolaşmak.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte noktalama işaretlerinden kısa çizgi ve konuşma çizgisi öğrencilere kavratılacak. Etkinlikte yer alan örneklerden yola çıkarak kullanıldı yerler belirlenecek. Bu maddeler etkinliğe yazıldıktan sonra deftere de yazılması sağlanacak.

Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen par-
çalarda kış resimleri vardı.

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konmuştur.

İhtiyar durmadı, bağırdı:
—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılmıştır.

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.

Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılmıştır.

Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız vb.” yapım ekleri kullanılır.

İsim yapma eklerinin başına konmuştur.

Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir.

Heceleri göstermek için kullanılmıştır.

Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini
sorunca soruyu kolayca çözdüm.

Matematik işareti olarak eksi işlemini göstermek için kullanılmıştır.

Öğrencilerden gelecek derse hazırlık sorularının yapılması istenecek.

3. BÖLÜM     

Ölçme-Değerlendirme

Bu kitapların hepsini ayrı ayrı eleştiriyor()değerlendiriyor ( ) yargıya varmaya çalışıyordu( )

Yukarıdaki parantezlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A(,)(,)(.)          B)(.)(,)(!)        C)(,)(;)(.)         D)(,)(;)(!)

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Görselden yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni  25.02.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (Okuma Kültürü)  “KARİKATÜR” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir