5. Sınıf “OKUMA KİTAPLARIM” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (Okuma Kültürü)  “OKUMA KİTAPLARIM” adlı metnin günlük ders planını  sayfanın sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz. 

DERS PLANI 04 MART-  10 MART 2019

www.okulakademi.com

1. BÖLÜM     

Ders                                       : Türkçe

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : OKUMA KÜLTÜRÜ / OKUMA KİTAPLARIM

Konu                                      :          Anahtar kelime çalışması

                                                          Eş anlamlı kelimeler

                                                          Kök ve ekler

                                                          Yapım eki / Çekim eki

                                                          Görsel yorumlama

                                                          Neden-sonuç / Amaç-sonuç / Koşul-sonuç cümleleri

                                                          Planlı konuşma

                                                          Yazım kuralları ( sayıların yazımı)

2. BÖLÜM     

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar

Anlama

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.      

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, kütüphane…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere “İlkokulda ders kitaplarında okuyup beğendiğiniz, hala aklınızda olan  metinler var mı?” diye sorulacak.

Güdüleme

“Bu hafta yeni temamız OKUMA KÜLTÜRÜ adlı 6. temamıza başlıyoruz ve ilk metnimiz sayfa 164’te yer alan “OKUMA KİTAPLARIM”  adlı metin…” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek. “Bu metinle beraber eski sınıflarınıza dönecek ve okuduğunuz kitaplarda aklınıza yer eden metinleri hatırlayacaksınız.” diyerek metnin içeriği hakkında öğrencilere ipucu verilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere “ İlkokulda okuyup çok beğendiği ve hala o kitabı saklayan var mı ?” diye sorularak cevaplar alınacak. Sonrasında gerse geçiş yapılacak.

Derse Geçiş

  1. Metinle ilgili görseller incelenecek Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine beraber yazılacak. (Etkinlik 1)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : okuma, kitap, okul, hayal etmek, dost.

1. Etkinlik

Derse geçiş bölümünde bu etkinlik yapılmıştır.

2. Etkinlik

Etkinlikte bulunan kelimelerin eş anlamlarını bularak bulmacada uygun yere yazılacak ve anahtar kelime bulunacak.

A Dost → Arkadaş

B  Cevap → Yanıt

C Okul → Mektep

Ç İmtihan → Sınav

D Hayal → Düş

E Talih → Şan

F Yıl → Sene

Anahtar Kelime : ARKADAŞIM KİTAP

3. Etkinlik

Metinden hareketle bu etkinlikteki sorular cevaplanacak.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.

Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış,
güler yüzlü çocuk resimleri vardı. 

2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?

3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?

Yazar imtihanların başlayacağı günleri hayal etmektedir. Güzel bir mayıs günü imtiahan girecek, şansına çıkan parçayı okuyacak, o okurken dışarıda kuşlar ötüşecek, ağaçların yapraklarının salladığı görülecek, satıcıların sesleri duyulacak, öğretmenleri okuduğu parça ile ilgili sorular soracak, yazar hemen cevap verecek, imtihan odasından uçarak çıkacaktı.

4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.

Yazar okuma kitaplarını okurken duyduğu heyecanı, şimdi yaşayamadığı için kitaplarına özlem duymaktadır.

5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

4. Etkinlik

Bu etkinlikte ek ve kök konusuyla ilgili önceki haftalarda öğrendiklerini pekiştirmek için kelimeler eklerle tamamlanacak.

palto – resim – kitap – iyi

 -ler | -ım | -i | -lar | -lik | -lu

palto-lu

resim -ler

kitap -lık

iyi –lik

B kısmında ise;

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler:

  • paltolu
  • kitaplık
  • iyilik

Anlamları Değişmeyen Kelimeler:

  • resimler

5. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler “Okuma Kitaplarım” metninden ve görsellerden yararlanarak yazarın okuma kitaplarında ne bulduğu hakkında yorumlarınızı yazacaklar.

6.Etkinlik

Anlam özelliklerine uygun olarak amaç sonuç, neden sonuç ve koşul sonuç cümleleri belirlenecek.

Amaç – Sonuç: Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.

Koşul – Sonuç: Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

7.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrencilerden, görsellerden ve slogandan yola çıkarak bir konuşma yapmaları istenecek. Konuşmalarını sunarken beden dilini aktif olarak kullanmalarına dikkat edilecek.

8. Etkinlik

Kelime havuzundan yararlanarak öğrenciler  ilk okuma yazmayı öğrendiğiniz kitaplarla ilgili bir yazı yazmaları istenecek.

9. Etkinlik

Sayıların yazımı ile ilgili kurallar kavratılacak. Sonrasında etkinlikteki eşleştirmeler yapılacak.

SAYILARIN YAZIMI

<<Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.

Üç ay sonra İzmir’e gideceğim.
Bu gelenek bin yıldır sürüyor.

<<Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

Bugün okula saat 11.00’de gideceğiz.

Manavdan 5 kg soğan aldık.

UYARI: Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

Saat dokuzu beş geçe…

<<Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

 üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli…

 Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.

<<Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Buradaki amaç belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemektir.

675,53 (altıyüzyetmişbeşTL,otuzbeşKr)

<<Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

4.567, 328.197, 49.750.812, 4.250.310.500…
Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75.627.384 kişiye ulaştı.

<<Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.

1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem…
Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

<<Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

4,56; 15,2

<<Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.

8.’inci (yanlış)  8’inci (doğru), 2.’nci (yanlış)  2’nci (doğru)

UYARI : Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

8’er (yanlış) sekizer (doğru), 2’şer (yanlış) ikişer (doğru)

Etkinlikteki kutucuklar soldan sağa sırasıyla 5-1-3-4-2 şeklinde olacaktır.

B kısmında ise ;

(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.

(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.

(   ) Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.

(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.

(   ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

Gelecek derse hazırlık amaçlı öğrencilerden gelecek derse hazırlık sorularının yapılması istenecek.

3. BÖLÜM     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluklara başlıklardaki anlamlarına göre örnekler yazınız.

Amaç-Sonuç Cümlesi                        :

Neden- Sonuç Cümlesi           :

Koşul- Sonuç Cümlesi            :

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      10.02.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (Okuma Kültürü)  “OKUMA KİTAPLARIM” adlı metnin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir