7.Sınıf “YUSUFÇUK” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan YUSUFÇUK adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

 Edit with ElementorTaslağı kaydetÖn izlemeYayımla39/100Başlık ekle

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan YUSUFÇUK adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

 1. BÖLÜM
  Ders : TÜRKÇE
  Sınıf : 7
  Tema : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
  Metin Adı : YUSUFÇUK
  Konular : Kelime Çalışması, Ek Fiil, Deneme Yazma
 2. BÖLÜM
  KAZANIMLAR
  OKUMA
  T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
  T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
  T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA
İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme
Öğrenciler milli kültürümüzü oluşturan unsurları açıklayacak.

Güdüleme
Sayfa 172’de yer alan 6. Temamızın ilk metni “YUSUFÇUK” metnini işleyeceğimiz öğrencilere söylenecek. Öğrencilere bu metinle beraber milli kültürümüz üzerine bildiklerimizi paylaşacağımızdan bahsedilecek. Ayrıca tema boyunca kültürümüzde yer alan önemli bulgular üzerinde düşüneceğimiz ve bunları uygulamaya devam edeceğimiz aktarılacak.

Gözden Geçirme
Öğrencilere başkalarından duyduğu bir efsane veya hikâye olum olmadığı sorulacak ve öğrencilerin cevapları dinlenecek.

DERSE GEÇİŞ

Metin okunmadan görsel olmadığından başlık, tema adı ve hazırlık çalışmaları kısımları göz önüne alınarak öğrencilerin konuşması sağlanacak.

Metin yönergelere uygun olarak okunacak. Herkes okunma esnasında bilinmeyen kelimeler tespit edecek. Metinde bulunan bilinmeyen kelimeleri deftere yazacaklar. Anahtar kelimeleri bir öğrenci tahtaya yazacak.

Anahtar Kelimeler: gönç, Anadolu, yusufçuk, çocuk, orman, kuş

1. Etkinlik
Metinde geçen ve anlamları verilen kelimeleri öğrenciler tespit edecek.
gönç : Zengin, varlıklı.
Cümlem: Muhtarımızın gönç bir hayata sahip olması ayrı bir hikayedir.
Salık vermek: Tavsiye etmek, haber vermek.
Cümlem: Başkanımız düğün hediyesi yerine LÖSEV’e bağışta bulunmamızı salık verdi.
burcu bulanmak: Dayanma gücünü yitirmek, ağlayacak duruma düşmek.
Cümlem: Şehit anasının burcu bulanmış, olduğu yere yığılıp kalmıştı.
ağıl: Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç.
Cümlem: Çoban önce koyunları ağıldan çıkardı, sonra heybesini sırtına vurup yola çıktı.
gökce: Gök rengi, mavi.
Cümlem: Gökce renkli paltosuyla kalabalıkta oldukça dikkat çekiyordu.
ağıt: Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi.
Cümlem: Kadının ve akrabalarının ağıtları köyün dört bir tarafında yankılanıyordu.

2.Etkinlik
Soruları cevaplayacaklar.

Metinde anlatılan adamın özellikleri nelerdir?
• Bir karısı, biri kız biri oğlan, iki küçük çocuğu olan, yaşlıca, kendi hâlinde, eli hünerli, gönlü gani bir adam.

Metinde anlatılan çocukların özellikleri nelerdir?
• Emine, yedi yaşında, bulaşık yıkamayı bilip yemek yapmayı bilmeyen bir kız. Yusuf beş yaşında bir erkek çocuğu.

Ormanın hangi özellikleri çocukların hoşuna gitmiştir?
• Yelin esmesi, kuşların ötmesi, soğuk pınarlar hoşlarına gitmiş.

Oğlakları otlatmaya giden çocukların başına neler geldiğini anlatınız.
• Eve dönmeye niyetlenirken bir oğlağın kaybolduğunu anlamışlar. Korkuyla, ağlaya ağlaya oğlağı aramaya başlamışlar. Gece kuşlarının sesinden korkup Allah’a dua etmişler. İkisi birden kuş olmuş.

Çocukların göğce oğlağı bulabilmeleri, için onlara nasıl bir çözüm yolu önerirdiniz?
• …

Okuduğunuz efsanede anlatılan olayın gerçek olup olamayacağını nedenleriyle birlikte anlatınız.
• …

Yusufçuk kuşuyla ilgili veya buna benzer bildiğiniz başka bir efsane var mı? Varsa anlatınız.
• …

3.Etkinlik
Anahtar kelimelerden hareketle metinde geçenler kronolojik sıralamaya göre öğrenciler metni özetleyecek.
Zamanın birinde kendi halinde, eşi ve biri kız biri erkek iki çocuğuyla yaşayan bir adam varmış.
Bir gün adamın eşi ölmüş ve çocukları perişan olmasın diye başka biriyle hayatını birleştirmiş.
Evlendiği kişi hem adama hem de çocuklara kötü davranıyormuş.
Bir gün çocuklara oğlakları otlamaya götürmelerini fakat hiçbirini kaybetmemelerini söylemiş.
Çocuklar ormanda oğlakları otlatıp geri döneceklerken bir oğlağın kaybolduğunu görmüşler.
Üvey annelerinden çekinen çocuklar korkmalarına rağmen gece oğlağı aramaya koyulmuşlar. Seslerden korkan çocuklar Allah’a dua etmişler.
İkisinin de duaları kabul olmuş ve kuş oluvermişler.
Öte öte oğlağı aramaya başlamışlar.
Efsane odur ki bu çocuklardan birinin adı Yusuf’tur ve kardeşi oğlağı ararken “Yusufçuk” diye ötmektedir.
Yusuf da “Yoook” diye ötmektedir.
Efsaneye göre bu kuşun ismi buradan gelmektedir.

4.Etkinlik
Çocuklar bu etkinlikte metinle ilgili gerçek ve kurgusal unsurları bulacaklar ve deftere yazacaklar.
Gerçek Unsurlar: Ailesiyle yaşayan adam, adamın eşinin ölmesi, adamın yeni bir eş alması, üvey annenin adama ve çocuklara kötü davranması.
Kurgusal Unsurlar: Çocukların kuşa dönüşmesi ve öyle kalması.

5.Etkinlik
Etkinlikte öğrenciler metinle ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacak.

6.Etkinlik
Etkinlikte EK FİİL konusu öğrenciler hatırlayacak ve sonrasında öğrenciler etkinlikte yer alan ek fiilleri belirleyecek.
• Eli hünerli, gönlü gani bir adammış.
• Kız yedi yaşında ya var ya yok; oğlanı, Yusuf’u dersen ancak beşindeymiş.
• Adına “Gusguuk” derler köylüler ki asıl adı “Yusufçuk”tur.
• Tek gözlü toprak damının bahçesinde sebze yetiştirir, çoluğu çocuğu yer, konu komşuya
bile yetermiş.

7.Etkinlik
Öğrenciler “Türkçem” şiiriyle ilgili bir deneme yazacak.

Gelecek derse hazırlık kısmını yapacaklar.

 1. BÖLÜM
  Ölçme-Değerlendirme
  Aşağıdaki cümlelerde bulunan ek fiilleri belirleyiniz.
  Ahmet çok başarılı bir öğrenciymiş.
  Onların köyü biraz uzaktı bize.
  Ayşe teyze hoşgörülü bir insandır.
  Arkadaşları ya çok hastaysa!
  Çok işimiz var.
  Bunca olaydan sonra biraz daha iyiyim.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat ederler.

Türkçe Öğretmeni
Okul Akademi
……………………..

Okul Müdürü

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan YUSUFÇUK adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan YUSUFÇUK adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir