karagöz ndir

7. Sınıf “KARAGÖZ NEDİR?” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan KARAGÖZ NEDİR?  adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Metin Adı                              : KARAGÖZ NEDİR?

Konular                                 : Kelime Çalışması, Düşünmeyi Geliştirme Yolları, Anlatım Biçimleri, Akran Değerlendirme Formu, Geçiş ve Bağlantı İfadeleri, Hikaye Unsurları, Ek Fiil, Metin Tamamlama

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerin dikkatini derse çekmek için derse Karagöz ve Hacivat kuklaları ile girilecek. Eğer kukla bulamazsak görselleri çıktı alınarak öğrencilerle paylaşılabilir.

Güdüleme

Sayfa 178’ de yer alan 6. Temamızın ikinci metni “KARAKÖZ NEDİR?” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilere bu metinle milli kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ramazan ayı eğlenceleri Karagöz ve Hacivat gibi değerlere değinilecek.  

Gözden Geçirme

Öğrencilere Karagöz denince akla gelen çağrışımlar sorulacak ve tahtaya çağrışım haritası çizilecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metin okunmadan önce derse getirilen görseller öğrencilerle paylaşılacak.  
  2. Metin yönergelere uygun olarak okunacak. Herkes okunma esnasında bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilinmeyen kelimeler yazılacak. (1. Etkinlik)
  3. Anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler: Karagöz, sanatçı, tiyatro, gösteri, perde, kukla

1. Etkinlik

Öğrenciler metinde bilmedikleri kelimeleri anlamlarıyla beraber bu kısma yazacak. Daha sonra B kısmında bu kelimeleri cümle içinde yazacaklar.

2. Etkinlik

Öğrenciler bu etkinlikteki soruları cevaplayacak.

1. Türk Gelenek Tiyatrosu’nun türleri ve bu türlerin ortak özellikleri nelerdir?

Türk Gelenek Tiyatrosu’nun türleri, orta oyunu, meddahlık, kukla, köy ve tulûat tiyatrosudur. Ortak özellikleri gösterilerin güldürücü ve eğlendirici amaçlı olması, seyircilerle bağ kurulması ve önceden bir ezberleme gereğinin bulunmamasıdır.

2. Okuduğunuz metinde Karagöz oyununun hangi özelliklerinden bahsedildiğini
anlatınız
.

Doğaçlama olması, içeriğinde neşe, şiir, müzik, taklit, dans, folklor barındırması, en çok İstanbul ilinde sergilenmesi, Ramazan aylarında daha çok oynatılması.

3. Karagöz oyununa ait, sizin bildiğiniz özellikler nelerdir?

4. Metne göre Karagöz oyunları nerelerde oynanırdı?

Kahvehanelerde, ramazan çadırlarında, büyük evlerde, çayırlarda oynanırdı.

5. Karagöz sanatçılarının özelliklerinden üç tanesini söyleyiniz.

Doğaçlama yapabilmeleri, şarkı söyleyebilmeleri, taklit yapabilmeleri.

6. Karagöz sanatçısı olmak ister misiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

7. Karagöz oyunlarını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için neler yapmak istersiniz?

8. Günümüz Karagöz sanatçılarından biri olsaydınız gençlere hangi tavsiyelerin olurdu?

3. Etkinlik

Öğrenciler bu etkinlikte metnin anlatım biçimini belirleyecek ayrıca metinde geçen düşünmeyi geliştirme yollarını belirleyecek. Kısaca öğrencilere anımsatılacak.

Düşünmeyi Geliştirme Yolları:

1. Tanımlama 2. Karşılaştırma 3. Örneklendirme 4. Tanık Gösterme 5. Sayısal Verilerden Yararlanma 6. Benzetme  

Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Metinde amaç okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmektir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

Düşünmeyi Geliştirme Yollarından ise tanımlama örneklendirme karşılaştırma kullanılmıştır.

4. Etkinlik

Çocuklar bu etkinlikte gölge oyunu hakkında araştırmalarını sunacak. Sonrasında diğer öğrenciler Akran Değerlendirme Formunu dolduracak.

5. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler metinde yer alan geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyecek. Metne katlısının ne olduğunu düşünüm B kısmına yazacaklar.

 İlk olarak kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” anlamında kullanılmıştır. Oysaki
bizler kültürü bir ferdin veya bir milletin manevi değerlerini işlemesi, çoğaltması ve
geliştirmesi olarak adlandırırız. Başka bir deyişle kültür; tarihsel, toplumsal gelişme
süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerlerin sonraki nesillere
aktarılmasında kullanılan araçların bütünüdür. Özellikle dil, kültürel unsurların en
önemli taşıyıcısı olmuştur. Son olarak kültür; bir insanın birçok şeyi okumuş, düşünmüş
ve yaşayışına sindirmiş hâlidir, diyebiliriz.

6.Etkinlik

Etkinlikteki metni öğrenciler okuyacak ve sonrasında tahtadan “Kazan Doğurdu” adlı videoyu seyredecekler. Hikaye unsurlarını belirleyecekler.

7.Etkinlik

Etkinlikte EK FİİL konusunu öğrenciler açıklayacak ve konu ile alakalı isimler yazılı ek fiillerle çekimleyerek cümle halinde öğrenciler yazacak.

heyecanlı (ise)     Selda sınavlarda çok heyecanlıdır fakat hep yüksek alıyor.

zeki (imiş)            Ahmetlerin yeni aldığı kedi çok zekiymiş ama biraz hırçın.

önemsiz (-dir)      Bizi de çağırdı ama anlatacağı konu kesin önemsizdir.

sevinçli (imiş)      Çok sevinçliymiş çünkü bisikletini tamir etti.

asabi (idi)             Baban çocukken çok soğukkanlıydı ayrıca çok asabiydi.

canlı (ise)              Tablonun renkleri canlıysa satın alabiliriz çünkü bunu hakettin .

solgun (-dir)         Çiçeğin yaprakları, düzenli su vermediğin için solgundur.

sağlıklı (ise)         Arkadaşınız  sağlıklıysa bu işte çalıştırabiliriz fakat zamanında işe gelmeli.

8.Etkinlik

Öğrenciler giriş bölümü verilen Karagöz oyunu okuyacak sonra da devamını tamamlayacaklar.

(Hacivat, Karagöz’e yetişir.)
HACİVAT : Uğurlar olsun Karagöz’üm! Ben de dükkânıma gidiyordum, birlikte yürüyelim.
KARAGÖZ : Birlikte yün yiyelim.
HACİVAT : Ne yün yemesi canım, yani beraber gidelim.
KARAGÖZ : Hangi berbere gidelim?
HACİVAT : Aaaa, hemen sinirlendirme beni! Yolda yan yana ve konuşarak gidelim diyorum.
KARAGÖZ : İyi ya gidiyoruz işte.
HACİVAT : Neyse, senin hakkında iyi haberler duydum. Çok memnun oldum.
KARAGÖZ : Çok maymun oldunsa bana ne!
HACİVAT : Maymun değil, memnun oldum. Yani duyduğum habere sevindim.
KARAGÖZ : Hangi gazete yazıyor?

Gelecek derse hazırlık kısmını yapacaklar.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki parçada bulunan ek fiilleri belirleyiniz.

Okumak bir ihtiyaç olduğu için okumanın gerekliliği her geçen gün artmaktadır. İnsanın kendini ve dünyayı tanıması ancak okumakla mümkün olmaktadır. Bu nedenle okumak bir ayrıcalık demektir. İnsanların okuyarak cehaletini yenmesi ve söz konusu bilgilerin hazmedilmesi insan hayatını kökten değiştirmektedir. Okumanın bir ayrıcalık olduğu doğrudur çünkü okuyan insan ile okumayan insan arasında cehalet farkı vardır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü                                                                                                         

7. sınıf Türkçe dersi 6. temada (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) yer alan KARAGÖZ NEDİR?  adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir