7. Sınıf “MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf Türkçe dersi 5. temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : KİŞİSEL GELİŞİM

Metin Adı                              : MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA / Dinleme Metni

Konular                                 : Kelime Çalışmaları, Hikaye Unsurları, Mantık Akışı-Kronolojik Sıralama, Duvar Gazetesi, Başlık, Zaman Kayması, Hikaye Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                 

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.7.1.4.Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.

T.7.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.7.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.10.Fiilde zaman kaymasını kavrar.

T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, durdurarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerin dikkatini çekmek için kısa TRT 1’de yayımlanan “Gönül Dağı” filminden bir kare öğrencilere seyrettirilir.

Güdüleme

Öğrencilere KİŞİSEL GELİŞİM temasının son metnini işleyeceğimiz aktarılacak. Sayfa 160’ta yer alan “MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA” dinleme metninin olduğu kısmı açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere “Bilginin insana sağladıkları nelerdir?” sorusu sorularak nedenleriyle cevapları alınacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA dinleme metnini öğrencilerin dinlemesi için açılacak ve uygun ortam hazırlanacak.
  2. Metin dinlenirken belirli yerlerde durdurulacak ve sorular sorarak öğrencilerin dersi takip edip etmedikleri kontrol edilecek. Sorulara verdikleri cevapları 1. Etkinliğe yazacaklar.
  3. Öğrenciler bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri için gerekli talimatlar verilecek. Belirlenen kelimeler deftere not edilecek.
  4. Öğrenciler ayrıca metni dinlerken metnin anahtar kelimelerini belirleyecekler.

1. Etkinlik

Metin dinlenirken çocukların verdikleri cevapları bu kısma yazacaklar.

2. Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümlelerdeki koyu yazılan kelimelerin anlamlarını öğrenciler tahmin edecek ve sonrasında sözlükten bakarak yazacaklar.

a) Bakkal, parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evirir çevirir

Nesne: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje

Evirip çevirmek: İyice, istediği gibi, adamakıllı gözden geçirmek

b) İkinci olarak bir manifaturacıya gider.

Manifaturacı: Manifatura eşyası satan kimse, bezzaz.

c) Benim semerlere iyi süs olur. Bundan “kaş” dediğimiz süslerden bir on lira veririm.

Semer: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.

Kaş: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm.

ç) Kuyumcu, öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar.

Yerinden fırlar: Oturulan yerden hızla kalkmak.

3. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Metnin kahramanları kimlerdir?

Bilge Hoca, öğrenci, kuyumcu, bakkal, manifaturacı, semerci.

2. Öğrencinin “Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilmiyorum, kafam karmakarışık.” demesinin nedeni/nedenleri nelerdir?

Elindeki çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri nesneyi gösterdiği her kişinin farklı bir değer biçmesi, fiyat belirlemesi öğrencinin “Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilmiyorum, kafam karmakarışık.” demesine sebep olur.

3. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.

4. Bilge Hoca’nın yerinde olsaydınız öğrencinizin seviyesini öğrenmek için nasıl bir yol izlerdiniz. Anlatınız.

5. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden?

6. “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değerini bilenin yanında kıymetlidir.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

4. Etkinlik

Dinlenen hikayeyle alakalı hikaye unsurları cevaplanacak.

Hikâyenin konusu nedir?

Metnin konusu Bilge Hoca’nın öğrencisinin düzeyini ölçebilmek için ona verdiği nesnenin değerinin öğrenip araştırmasını istemesidir.

Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?

Hikayedeki olay Bilge Hoca ve öğrencinin yaşadığı mahallede geçer.

Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?

Bilge Hoca ve öğrenci.

Hikâyenin ana fikri nedir?

Bir şeyin kıymetli olup olmadığını ancak değerini bilenler anlar. İnsanlar içinde bu böyledir. Bize değer veren kişileri bulmalıyız. Onlara yakın olmalıyız.

Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir?

Hikayedeki olay bilinmeyen bir zamanda geçmektedir. Çünkü hikaye “vaktiyle” kelimesi ile başlamıştır.

5. Etkinlik

Dinlenen metindeki olayları öğrenciler kronolojik sıraya göre yazacaklar.

  • Bir Bilge Hoca öğrencinin seviyesini ölçmek isteyip ona bir nesne verir.
  • Bu nesnenin değerini öğrenebilmek amacıyla bakkal, manifaturacı, semerci ve kuyumcuya gitmesini ister.
  • Öğrencinin aklı karışır.
  • Bilge Hocasının yanına döner.
  • Bilge Hoca’nın da ona “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir.” Cevabını verir

6.Etkinlik

Derse hazırlık kısmında araştırılan “Bilgi ve Bilginin Gücü” ile alakalı sözlerden seçilenler bu kısımda inceleyecek.

7.Etkinlik

Öğrenciler başlık çalışması yapacak. Farklı, ilginç bir başlık belirlenmeye çalışacak.  

8.Etkinlik

Kipler ve Zaman Kayması” konusu öğrenciler hatırlayacak ve öğrenciler etkinliği tamamlayacak. 

9.Etkinlik

Öğrenciler etkinlikte yer alan kelimeleri kullanılarak bir hikaye yazacaklar.

kuyumcu / yetiştirmek / kıymet / öğrenci / esnaf / bilge / yalvarmak / şaşkınlık

Öğrenciler gelecek derse hazırlık kısmını yapacaklar.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zaman kaymalarını yazınız.

Her sabah kantini erkenden açıyor.

Kitabı dün evde unutuyor.

Rize 2 Martta düşman işgalinden kurtuluyor.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlamanın yanı sıra yazarken de imla noktalamaya dikkat etmek. Öğrenciler diğer derslerle de disiplinler arası ilişki kuracak.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü

7. sınıf Türkçe dersi 5. temada (KİŞİSEL GELİŞİM) yer alan MESELE KUYUMCUYU BULMAKTA adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir