5. Sınıf "ÇOCUK BAHÇESİNDEKİ BEKÇİ" Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ilk metni olan “ÇOCUK BAHÇESİNDEKİ BEKÇİ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : VATANDAŞLIK / ÇOCUK BAHÇESİNDEKİ BEKÇİ

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Deyimler, Hikaye haritası, Neden sonuç cümleleri, Noktalama işaretleri (Tırnak işareti), Güdümlü yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                 

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.     

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici yazılar yazar.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse girince ikinci dönem başlangıcı hususunda bir giriş konuşması yapılacak. Kısa bir tatil sohbetinden sonra sınıf kurallarına konu getirilecek. Sınıf kurallarının ne işe yaradığı hakkında kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak.

Güdüleme

Çocuklara ikinci dönem geçtiğimiz 5. Tema hakkında bilgi verilecek. Vatandaşlık teması üzerine çocuklara ne gibi görevlerimiz olduğu iletilecek. Sayfa 136’da yer alan “ÇOCUK BAHÇESİNDEKİ BEKÇİ” adlı metni açmaları istenecek. Metinle beraber öğrencilere insanların toplum içinde ne gibi bir sorumluluğu olduğu ve herkesin yerine getirmesi gereken görevleri olduğu hakkında bilgilenecekleri söylenecek.

Gözden Geçirme

Her insan üzerine düşen görevleri yerine getirirse toplumda ne gibi durumlar oluşacağı tartışılacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görselden yola çıkarak metinde neler anlatıldığı tahmin edilecek. (1. Etkinlik)
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. Sonra metnin türü üzerinde durulacak. Metnin türünün özellikleri öğrencilere hatırlatılacak.
  4. İkinci bir kez kelime çalışmaları için metin okunacak. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  5. Anahtar Kelimeler: sokak, park, bekçi, çocuk, sevmek, kötülük, engel olmak
  6. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Metin görsel ve başlığından faydalanarak metinde neler anlatıldığı tahmin edilecek. Metnin okunmasından sonra karşılaştırma yapılacak.

2. Etkinlik

Kelime çalışması bu etkinlikte yapılacak.

3. Etkinlik

Etkinlikte yer alan deyimler anlamlarıyla eşleştirilecek. Sonrasında deyimler cümle içinde kullanılacak. Metne katkısı açıklanacak.

4. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?

Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili, köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan küçük bir park olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

Bekçi çocuklara kızıyor, bağırıyor. Bu davranışının nedeni parka ve çocuklara zarar gelmemesi için olabilir. Bekçinin görevi parkı ve oradaki çocukları korumaktır.

3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?

Bekçiyi sevmediği için bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir.

4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?

….

5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?

Bekçinin hareketlerinin çocukları korkutmak için değil, kötülüklere engel olmak için olduğunu anladığı için hak vermiştir.

5. Etkinlik

Hikaye haritasından yola çıkarak metin çözümlenecek.

1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?)
2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar)
3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı)
4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay)
5) Problem çözme teşebbüsleri
6) Sonuç
7) Ana fikir

Cevap:

1- Zaman belirsiz

2- Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük iki çocuk, parkta oynayan çocuklar

3- Bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması

4- Yaşı büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi

5- Çocuğun, yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi

6- Bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması

7- İnsanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları, aslında bizim iyiliğimiz için olabilir.

6.Etkinlik

Metinden hareketle boşluklar doldurulacak.

Çocukların parkta yaşadıkları sorun

Tahterevalliye binememeleri

Nedeni

Yaşı büyük iki çocuğun güçlerini kullanarak buna izin vermemeleri

Çözüm önerim

Büyüklerden yardım istemek

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümleler tamamlanacak. Neden sonuç cümleleri üzerinde durulacak.

İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü annem ısrar ediyordu.

Kardeşimi zor zapt ettim çünkü bekçinin gitmesini bekliyordum.

Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü bahçe çok kalabalıktı.

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu.

Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü yapılacak kötülüklere engel olmak istiyordu.

8.Etkinlik

Bu etkinlikte yönergeye uygun öğrenciler fikirlerini arkadaşlarına iletecekler.

9.Etkinlik

Metinden hareketle yazılan cümleler üzerinden tırnak işaretleri hakkında bilgi verilecek.

TIRNAK İŞARETİ (” “)

_Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

» Peyami Safa: Kendimize uygun eserler okuruz. der.

NOT: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır. Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak kapatılır ve cümle küçük harfle devam eder.

» Andre Gide: Yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır. diyor.

__Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.

» En yakınımız bile olsa kaldırımtretuvar diyene kızsak, yer ayırtmak yerine rezerve etmeyi kullananları affetmesek…

__ Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır.

» Bu sıralar Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Dört Kanatlı Kuş adlı şiir kitabım okuyorum.

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz.

» Necip Fazıl’ın “Çilesini okudunuz mu?

10.Etkinlik

Etkinlikte yer alan Atatürk’ün sözü ile ilgili bilgilendirici bir metin yazılacak.  

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya 3 tane neden sonuç cümlesi yazınız.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

03.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ilk metni olan ” ÇOCUK BAHÇESİNDEKİ BEKÇİ ” adlı metne ait günlük ders planını  buradan görebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir