8. Sınıf "EŞREF SAAT" Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın (ZAMAN ve MEKAN) ilk metni olan “ EŞREF SAAT ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ZAMAN VE MEKAN / EŞREF SAAT

Konular                                : Kelime çalışması / Deyimler / Konu, Ana fikir ve yardımcı fikirler / Öznel- Nesnel cümleler / Cümle ögeleri / Hikaye yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

     Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“Zaman” kavramı üzerine çocukların tartışabileceği bir ortam oluşturulacak. Zamanı iyi değerlendirme ile ilgili dikkatleri çekilecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 150’de yer alan ZAMAN ve MEKAN temasının ilk metni olan “EŞREF SAAT” i işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber insanların gün içinde en sevdiği zamanı bulmak o zamanı değerlendirmek üzerine bilgi sahibi olacaklarından bahsedilecek. Yazarımız Şevket RADO’ dan bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin metnin başlığının ne anlama geldiği hakkında tahminlerini dile getirmesi sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin başlığından metinde neler anlatıldığı tahmin edilecek.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek. Metin türü hakkında öğrencilere bilgi verilecek.

Söyleşi (Sohbet)

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.

– Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.

– Belirli konusu yoktur. Yerine ve zamanına göre sıkıcı olmayan her şey sohbet konusu olabilir.

– Gazete ve dergi yazılarıdır.

– Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır

– En önemli özelliği, samimi bir üslupla kaleme alınmasıdır.

– Yazarın öğretme ve kanıtlama amacı yoktur.

  1. Anahtar Kelimeler : saat, gündelik hayat, sevmek, bam teli, insan, zaman

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları eşleştirilecek.

düşkün71.Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak.
rehavet52.Şereflendirmek, onurlandırmak.
mahmur43.Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.
muhakkak34.Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan.
yanılmak15.Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.
teşrif etmek26.Huy, karakter.
tabiat67.Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun.
esaret88.Kölelik, tutsaklık, esirlik.

2. Etkinlik

Deyimlerin cümlelere kattığı anlamlar belirlenecek.

-Dünya nimetlerinin lezzetlerine kendilerini kaptırmış olanlar öğle vaktinin gelmesini iple çekerler.

Sabırsızlanmak.

-Talih o saatlerde adamın yüzüne gülmeye başlar.

Şansı artmaya başlamak.

-İnsanların bam teline dokunmamaya çalışmak evinizde eşref saati sık sık çaldırmak için kâfidir.

Birinin çok kızacağı bir şeyi yapmamaya çalışmak.

-O gelince en çetin meselelerinizi tereyağından kıl çeker gibi hâlleder.

İşi kolayca yapmak.

3. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Eşref saati ne demektir? Açıklayınız.

Eşref saat gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği, kararlarımızın en isabetli olduğu, hükümlerimizde asla yanılmadığımız saattir.

2. Eşref saatin gelmesiyle kişilerin hayatında hangi kolaylıklar yaşanır? Siz de bu fikirlere katılıyor musunuz?

Sorunlarımızı kolayca çözebilir, bizi en çok zorlayan durumlar karşısında rahatlıkla hareket edebiliriz. Ben de bu fikre katılıyorum.

3. Eşref saatin gelmesi milletlerin hayatını nasıl etkiler? Açıklayınız.

Milletler esaretten kurtulurlar, orduları zaferler kazanır, şansları artmaya başlar.

4. Milletlerin eşref saatlerini kimler, nasıl keşfeder?

Milletlerin eşref saatlerini büyük dâhiler keşfeder.

5. Kendi hayatınızda eşref saatin geldiğini hissettiğiniz anlar oldu mu? Yazınız.

4. Etkinlik

Metnin konu ana fikir ve yardımcı fikirleri belirlenecek.

Konu: Eşref saati

Ana Fikir: İnsan sabırlı, dikkatli ve nazik davrandığı müddetçe her saat o kişinin eşref saati olabilir.

Yardımcı Fikirler: Sadece insanların değil, milletlerin de eşref saatleri vardır.

Bir kişinin eşref saatini bulabilmenin sırrı tatlı dilli olmaktan geçer.

5. Etkinlik

Metinde geçen öznel ve nesnel cümleler belirlenecek.

6.Etkinlik

Etkinlikteki cümleler ögelerine ayrılacak.

7.Etkinlik

Serim bölümü verilen hikayenin düğüm ve çözüm bölümleri öğrencilerce tamamlanacak. Öğrenciler hikayelerinde günlük hayattan örnekler vermesi istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya öznel ve nesnel cümlelere 3’er örnek yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

03.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın (ZAMAN ve MEKAN) ilk metni olan “ EŞREF SAAT ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir