7. Sınıf “OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : OKUMA KÜLTÜRÜ

Metin Adı                              : OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR

Konular                                 : Kelime Çalışması, Zarflar, Düşünmeyi Geliştirme Yolları, Form Doldurma, Güdümlü Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Okuma

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Söz Varlığı

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Ders öğrencilere insanlar neden kitap okuduğu üzerine konuşmalarını isteyerek başlayacak. Öğrencilerin fikirleri alınacak.  

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 86’da yer alan OKUMA KÜLTÜRÜ temasının son okuma metni olan “OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR” i işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle öğrencilere okumanın insanı neden düşünmeye yönlendirdiği aktarılacak. Okumanın düşünme üzerine etkilerini bu metinle beraber tartışacağımız çocuklara iletilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerden en son okudukları kitap hakkında görüşleri alınacak. Kitap ile ilgili anlatılanları diğer öğrencilerin düşünmesi sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ
  1. Metnin 86. sayfasında yer alan görselin yorumlanması sağlanacak.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilinmeyen kelimeler yazılacak. (1. Etkinlikten faydalanılabilir.)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek. Önemli görülen yerlerin altı çizilecek.
  4. Anahtar Kelimeler : müfettiş, keşfetmek, düşünür, ömür, eser, kaşif

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimelerin bu etkinlikte anlamları belirlenecek.

keşfetmek: Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak

müfettiş: Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, denetmen

biyolog: Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet

kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

düşünür: Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir

yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?

İnsan düşünmek için okur.

2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.

Katılıyorum. İnsan bir şeyler hakkında sürekli düşünür. Fakat bu düşünceleri kendi bilgisi ile sınırlıdır. Daha iyi düşünmek için araştırmalıdır. Bu da okumayı gerektirir.

3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kendimizde ve hayatımızda var olan fakat bizim farkında olmadığımız şeylerin düşünerek farkına varabiliriz.

4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yazar, bilim adamlarının yaptıkları keşifleri, düşünmeleri sayesinde ortaya çıkardıklarını anlatıyor. Yazarın bu görüşü mantıklı bir bakış açısıdır.

5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?

Evet. Vücudumuz gerekli besinlerin yanı sıra hareket ederek sağlıklı kalır. Beynimizin hareketi de düşünmektir. Düşünerek hareket eden beyin sağlıklı kalacaktır.

6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?

3. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler metnin özetini yazacaklar. Metin okunurken altını çizdikleri cümlelerden faydalanmaları sağlanacak.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte bahsedilen bilim adamlarından biri ele alınıp incelenecek.

5. Etkinlik

Zarflar konusuna bu etkinlikle giriş yapılacak. Cümlede zarfın ne işe yaradığı öğrencilere kavratılacak.

• Fuarda çok güzel kitaplar vardı. (Cümlede sıfatın miktarını belirtmiştir.)

• Aşağı inip gelmesini bekledi. → Cümleye yer-yön anlamı katmıştır.

• Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti. → Cümleye zaman anlamı katmıştır.

• Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu. → Cümleye durum anlamı katmıştır.

• Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

• Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur. → Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.

• Niye bu kapak zıplayıp duruyor? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

6.Etkinlik

Düşünceyi geliştirme yolları öğrencilere hatırlatılarak bu etkinlik yapılacak.

Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize
de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde
kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı
değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye
uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı
deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi
kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı
ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman,
eğer bir şeyi kafamıza koyduysak.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Örneklendirme

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de
3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253
kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye
bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki
kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Sayısal Verilerden Yararlanma

Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli,
özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur.
Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye
önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği
kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir
arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki
saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır.
Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de
bu düşünceyi desteklemektedir.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanık Gösterme

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan boşlukları bütüne uygun şekilde öğrenciler tamamlayacaklar.

8.Etkinlik

E-kütüphane formu etkinlik üzerinde doldurulacak.

9.Etkinlik

Etkinlikte yer alan bir bölümü verilmiş parça tamamlanacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                       

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfları belirleyiniz.

Verdiğim kitabı hızlı okudu.

Piknik yapmayı çok istedik.

Hasta komşusuna geçmiş olsun demek için yukarı çıktı.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü

7. sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir