8. Sınıf “TÜRKÇENİN GÜZELLİĞİ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 11. hafta metni olan “TÜRKÇENİN GÜZELLİĞİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 26 KASIM-02 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY VE TOPLUM / TÜRKÇENİN GÜZELLİĞİ
              Konu   Anahtar kelimeler Döviz hazırlama Metin türü Cümlenin ögeleri / Zarf Tamlayıcısı Yabancı sözcükler yerine Türkçesini kullanma Deyimler ve atasözleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.   KONUŞMA T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.   YAZMA T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır. T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.8.4.12. Kısa metinler yazar. (Döviz yazma) T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Zarf tamlayıcısı)  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, yankılı okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Türk dili ile ilgili araştırma yapan öğrenciler arkadaşlarına yaptıkları araştırmayı sunacaklar.  
•  Güdüleme Öğrencilere dilimizin bizim kimliğimizi yansıttığı anlatılacak. Kimliksiz bir insan olamayacağı gibi toplumun da kimliksiz olamayacağı vurgulanacak. Sonra öğrencilere sayfa 82’de yer alan “TÜRKÇEMİZİN GÜZELLİĞİ” adlı metni  açmaları istenecek. Öğrencilere kullandığımız dilin ne kadar güze ve derin anlamlar içerdiği ve dilimizin ne kadar zengin olduğu üzerinde konuşulacak. Onun için dilimizi korumamız gerektiğinin altı çizilecek. Öğrencilerde dilimizin değerini kavratacak farkındalıklar oluşturulacak.
•  Gözden Geçirme “Bugünün ve geleceğin medeniyetini kucaklayacak dil Türkçedir.” Cümlesi ile ilgili öğrenciler konuşturulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü cevapları öğrencilerden alındıktan sonra öğrenciler metni bir kez sessiz okuyacaklar. Metnin sesli okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Sınıf üç guruba ayrılacak ve her guruba sırayla; anahtar kelimeleri, deyimleri ve anlamı bilmediğimiz kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler  (1. Etkinlikle beraber) : dil, güzel, insan, tabiat, ses, nefes, hazine, ahenk, TürkçeAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte anahtar kelimeler anlamlarından yola çıkarak bulunacak. Teşekkül Yegane Müsabaka Rehavet Abide Muktedir Zarif Engin   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Bir dilin güzel olması hangi şarta bağlıdır?
Bir dilin “güzel” olması, kelimelerinin “ince sesli”lerden teşekkül etmesi ve “ahenkli” bir söylenişe sahip olmasına bağlıdır. 2. Yazar, metnin son paragrafında Türkçeyi nasıl tanımlamıştır?
“Asırlardan beri şairlerimiz, yazarlarımız ve milletimizin severek kullandığı bir zevk ve ahenk abidesi, muazzam ve muhteşem bir karakter ölçüsü, nezaket, kibarlık ve sezgi hazine” olarak tanımlamıştır. 3. “Vızıldamak, çağlamak, cıvıldamak” gibi dilimizin güzelliğini yansıtan başka sözcükler biliyor musunuz?
4. “Eskişehir”e “Eskikent” demek neden doğru değildir? Açıklayınız.
Eskişehir kelimesi dilimize yerleşmiş bir şehir ismidir. Dilimizde kalıplaşmış birleşik kelimelerin değiştirilmesi uygun değildir.     3. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler dilimizin zenginliğini ve güzelliğini anlatan bir döviz hazırlayacak.     4. Etkinlik Metnin türünü kavratmak için cümlelerden uygun olanlar işaretlenecek. Verilen düşünceler kanıtlanmıştır. X
Samimi bir dil kullanılmıştır.
Cümleler kısa ve anlaşılırdır. X
Cümleler uzundur.
Güncel bir konu anlatılmıştır.
Bilimsel bir konu anlatılmıştır. X
Olay ağırlıklıdır.
Düşünce ağırlıklıdır. X Metnin türü makaledir.       5. Etkinlik Öğrenciler bu etkinlikte yabancı sözcüklerden oluşan tabelaların Türkçe yazımı konusunda dükkân sahibini ikna edici bir konuşma hazırlayacaklar.   6.Etkinlik Cümlelerde zarf tamlayıcıları bulunacak. Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı) Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme sorulan “ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde?” gibi sorulara cevap veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) olarak kullanılır. Örnek » Batuhan bugün derse gelmedi. (ne zaman gelmedi?) (zarf tümleci)
cümlesinde yükleme sorulan “ne zaman” sorusuna cevap veren “bugün” sözü zaman bildiren zarf tüm­lecidir. » Tuğçe derslerine çok çalışırdı. (ne kadar çalışırdı?) (zarf tümleci)
cümlesinde yükleme sorulan “ne kadar” sorusuna cevap veren “çok” sözcüğü miktar bildiren zarf tümleci görevinde kullanılmıştır.   NOT:Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri vb.” sözcük­ler, yalın halde kullanıldığında zarf tümlecidir. An­cak bu sözcükler isimlere eklenen hâl eklerini aldıklarında zarf tümleci olmaz, cümlenin farklı bir ögesi olur. Örnek » Ahmet, dışarıya çıkmıştı. (nereye çıkmıştı?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı)
cümlesinde “Nereye çıkmıştı?” sorusuna cevap ve­ren “dışarıya” sözcüğü “-e” hal eki aldığı için dolay­lı tümleçtir.   İki arkadaş parkta uzun uzun konuştular.
Soru: Nasıl konuştular? Onu görmek için beklemiştik.
Soru: Niçin beklemiştik? Biz akşamki uçakla İzmir’e gideceğiz.
Soru: Nereye gideceğiz? Kitap okumayı çok seviyorum.
Soru: Ne kadar seviyorum? Az önce evden ayrıldı.
Soru: Ne zaman ayrıldı?   7.Etkinlik Cümlelere zarf tamlayıcıları eklenecek. Arkadaşım şiir ezberlemeyi seviyor.
Arkadaşım şiir ezberlemeyi çok seviyor. Buradaki eski günlerimi hatırlarım.
Buradaki eski günlerimi her zaman hatırlarım. Bütün çalışmalarımı incelemiş.
Bütün çalışmalarımı detaylıca incelemiş. Çocuk çevresindekilere gülümsüyordu.
Çocuk çevresindekilere bakarak gülümsüyordu. Sepeti çekebilirsiniz.
Sepeti yukarı çekebilirsiniz.       8. Etkinlik Etkinlikte boş bırakılan yerlere kelimelerin Türkçe karşılıkları yazılacak. ARIYORUM
(…)
Dükkânın store, bakkalının market, torbasının poşet;
Mağazanın süper, hiper, gros market;
Ucuzluğun damping olduğuna kananınız var mı?
(…)
Büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final;
Özlemin, hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı?
İş hanımızı plaza, bedestenimizi galleria;
Sergi yerlerimizi center room, showroom;
Büyük şehirlerimizi, megakent diye gezeniniz var mı?
(…)
İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre;
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?
Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik;
(…)
Mesireyi, kır gezintisini picnic;
Bilgisayarı computer, hava yastığını air-bag;
Pekâlâ’yı, olur’u okey diye söyleyeniniz var mı?
Çarpıcı, önemli haberler flash haber;
Yaşa, var ol sevinçleri oley oley;
Yıldızları star diye seyredeniniz var mı?
(…)
Yusuf YANÇ   B kısmında atasözü ve deyimler ile ilgili karikatürdeki balonlar doldurulacak.       >> Gelecek derse hazırlık olarak öğrencilerden Reşat Nuri GÜNTEKİN’ in Çalıkuşu romanını araştırmaları istenecek.  
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerde zarf tamlayıcılarını bularak altlarını çiziniz. Kış gecesi, komşular bize oturmaya gelmişlerdi. Annem, mücevherlerin satılmasına iyi karşılamadı. Balkondaki çöp torbasını aşağı indirdim. Çocukluğumdan beri Barış Manço’yu dinlerim. Misafirler apar topar kalkıverdiler.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       19.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 11. hafta metni olan “TÜRKÇENİN GÜZELLİĞİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir