5. Sınıf “ADSIZ ÇEŞME” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın son metni olan  “ADSIZ ÇEŞME” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz..

DERS PLANI
1. BÖLÜM 03 ARALIK-09 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / ADSIZ ÇEŞME / DİNLEME METNİ  
              Konu   Şiirin ana duygusu Örtülü anlam Söz sanatları / Benzetme Başlık bulma Yazı planı  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   DİNLEME T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.   KONUŞMA T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “İyilikten maraz doğar!” atasözüyle konuya girilir. Öğrencilere zıtlıklar üzerinden küçük bir tartışma yaptırılır. İyilik üzerine konuşturulur. En son yaptıkları bir iyiliği söylemeleri istenir.
•  Güdüleme Bu hafta temamızın son metni olan dinleme metnimiz “ADSIZ ÇEŞME” yi işleyeceğimiz öğrencilere söylenecek. Sayfa 94’te yer alan metin açtırılacak. Öğrenciler, insanların su gibi iyilikte yarış ettiği bir dünya hayal etmeleri istenecek. İyiliği çeşme simgesiyle bütünleştiren şair gibi öğrencilerin de iyiliği bir simgeyle tanımlamaları istenecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilere bu bölümde yapılan iyilik  karşısında neler düşündükleri sorulacak.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.Metnin şiir olduğu sezdirilecek. Metnin dinlenmesi için ADSIZ ÇEŞME metni öğrencilere dinletilecek. İkinci kez sesli olarak dinletilecek. Anlamı bilinmeyen kelimeleri belirlemeleri ve anahtar kelimeleri bulmaları sağlanacak.Anahtar Kelimeler : kardeş, susuzluk, çeşme, su, iyilik, karşılık beklememekAnlamını bilmedikleri kelimelerin anlamaları tespit edilip anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde geçen kelimelerin anlamları bulunacak. bezmek: Bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak. nimet: İyilik, lütuf, ihsan. minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru. gönül: Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.   2. Etkinlik Şiirde  geçen kavramları öğrenciler çağrışımlarından yola çıkarak bulmaya çalışacak. Kardeşlik, yardımseverlik, minnet, susuzluk, hayırseverlik, iyilik     3. Etkinlik Bu etkinlikte şiirin ana duygusu belirlenecek. İyilik ve yardımseverlik     4. Etkinlik Bu etkinlikte şiirde yer alan örtülü anlamlar açıklanacak. Yazılıydı bir tek isim. O da silik, kim bilir kim? Açıklama: Çeşmenin üzerinde bir isim olduğu fakat kimsenin onu tanımadığı analtılmak istenmiştir. İyilik bir su, bırak aksın Gönül denen bu çeşmeden. Sen de böyle yapacaksın, Hiç karşılık beklemeden Açıklama: İnsanların iyilik konusunda, karşılık beklemeden sürekli iyilik yapmaları gerektiği anlatılmak istenmiştir. Su yerine iyilikle dol, Yavrum adsız bir çeşme ol Açıklama: İnsanların iyiliksever olmaları fakat yaptıkları iyilikleri herkese anlatmamaları gerektiği anlatılmak istenmiştir.     B kısmında ise benzetmeler vurgulanıp şiirdeki öneminden bahsedilecek. Dinlediğim şiirde iyilik suya benzetilmiştir. Çünkü iyilik de su gibi bitip tükenmeyen bir duygu olmalıdır. Su nasıl canlılara hayat veriyorsa, iyilik yapmak da yaşama hayat verir. Karşılık beklenmeden yapılan iyilikler hayatın devamlı ve huzurlu olmasını sağlar.       5. Etkinlik Şiire başlık bulunacak.     6.Etkinlik İyilik üzerine yazarın görüşü üzerine öğrencilerin düşünceleri sorulacak . Konuşmaları sağlanacak.   7.Etkinlik Bu etkinlikte kültürümüzde yer alan bazı gelenekler ile ilgili görseller var. Bunlarla ilgili açıklama yapılacak ve sorular öğrencilerce cevaplanacak.   8. Etkinlik “Mevlana’nın Yedi Öğüdü” öğrencilerce sessiz okunacak ve konu ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacaklar. B kısmında bu düşüncelerini bir yazı taslağı hazırlayarak kaleme alacaklar. C kısmında ise bu yazıları imla ve noktalama yönünden değerlendirilecek.           Gelecek derse hazırlık amacıyla uzay ve uzay çalışmaları konusunda öğrencilerin araştırma yapmaları istenecek.
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri  İçinde benzetme sanatı yer alan bir dörtlük yazınız. Şiirinize başlık yazmayı unutmayınız.      
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni      25.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın son metni olan  “ADSIZ ÇEŞME” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir