5. Sınıf “İLK DERS” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 1. temanın (BİREY ve TOPLUM) İLK DERS adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : BİREY ve TOPLUM / İLK DERS – Dinleme Metni

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Çıkarımda bulunma / Duygu belirten ifadeler / Virgülün kullanımı / Bilgilendirici metin yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

T.5.1.31. Dinlediklerinden ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, durdurarak dinleme, soru sorarak dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere ilk ders işledikleri günü hatırlayıp hatırlamadıkları sorulacak ve  öğrencilerin hatırlarından yola çıkarak kısa bir sohbet olacak. Gerekirse kendi öğrenciliğimizden örnek verilecek.   

Güdüleme

Öğrencilerle kısa bir sohbet edildikten sonra sayfa 28’te yer alan “İLK DERS”  adlı dinleme metnini işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metni dinlerken karakterlerin yerine kendilerini koymaları istenecek.  Bu sayede karakterlerin iç dünyalarına bir yolculuk yapılmış olacağı öğrencilere iletilecek. Her bireyin özel olduğu ve farklı bir yaşantısı olabileceği öğrencilere yansıtılacak.   

Gözden Geçirme

Siz de uzak bir köy okulunda öğretmen olsanız öğrencilerinize nasıl davranırdınız sorusu sorularak öğrencilerin fikirleri gözden geçirilecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metinle ilgili görsel incelenecek görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından dinlenmesi sağlanacak. Akıllı tahtadan İLK DERS metni açılacak ve öğretmen tarafından metin okunacak. ( EBA’ya ses dosyası yüklenmediğinden bu şekilde uygulanacak.) Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Dinledikleri metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine yazılacak.
  3. İkinci kez dinleme metni okunacak. 1. Etkinlikteki sorular cevaplanacak.
  4. Anahtar Kelimeler : çocuk, öğretmen, aba, yalnızlık, Munise, vefa

1. Etkinlik

Metin ikinci kez dinlenirken sorular cevaplanacak.

1) ”İlk Ders” adlı metinde anlatılanlar kimin başından geçmiştir?

Köy okulunda öğretmenlik yapan “Feride”nin başından geçmiştir.

2) Metinde anlatılan olay nerede yaşanmıştır?

Zeyniler adlı bir köyde geçmiştir.

3) Metinde anlatılan olay ne zaman olmuştur?

Geçmiş zaman, kış mevsimi.

4) Yazarın okulla ilgili anısını anlatmasının sebebi nedir?

Yazar, başına gelenlerle ilgili yaşadığı duyguları okuyucuya daha etkili bir şekilde aktarmak istemesidir.

5) Munise, yazarı hangi yönden etkilemiştir?

Annelik ve yalnızlık hissi yönünden etkilemiştir.

2. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen bilmedikleri kelimelerin anlamları belirlenecek.

3. Etkinlik

Metinle ilgili cümlelerin hangileri doğru olduğu tespit edilecek.

Öğretmen bir köy okulunda görev yapmaktadır. D                                        

Munise, ablası ile yaşamaktadır. Y

Metindeki Çalıkuşu, Munise’dir. Y

Öğretmen, Munise’yi sınıfta beşinci gün fark etmiştir. D

Türkü söyleyen, Munise’nin arkadaşıdır. Y

4. Etkinlik

Bu etkinlikte dilimizde Türkçe kelime yerine kullanılan yabancı kelimeler vurgulanacak. Türkçeleri kullanılması için öğrenciler uyarılacak.

5. Etkinlik

Etkinlikteki sorular öğrencilerle cevaplanacak.

6.Etkinlik

Etkinlikte dinleme metninin özeti yapılacak.

Zeyniler adlı bir köyün okulunda ders işlenmektedir. Feride öğretmen daha önce derse gelmeyen bir kızı fark eder. Ona sorular sorar. Kızın verdiği cevaplardan ve kızdan çok etkilenir. Kız ile muhabbetinde öğretmen annelik hissini ilk defa duymuştur. O zaman kadar çektiği sıkıntıların yavaş yavaş yok olduğunu hisseder.

7.Etkinlik

Etkinlikte sınıf ortamında dinleme metni canlandırması yapılacak.

8.Etkinlik

Etkinlikte duygu belirten iki cümle yazılacak.

1- “Bu küçük kız, bana ılık bir ilkbahar güneşi gibi tesir etmişti.”

2- “Bana öyle geldi ki, bu çocuğun kalbinde, bilmeden bir gizli yaraya dokundum.”

9.Etkinlik

Öğrenciler bir anısını beden diliyle anlatılacak.

10.Etkinlik

Bu etkinlikte KIPIRDAK ile ŞIPIRDAK çizgi filmi seyredilecek ve verilen mesaj öğrencilerce bulunacak. Etkinlikteki sorular cevaplanacak.

11.Etkinlik

Virgülün kullanım alanları öğrencilere kavratılacak. Etkinlikte yer alan kullanım alanları deftere yazılacak.

• Feride, kendi isteği ile Anadolu’da öğretmenlik yapar.

Özne, yüklemden uzak düşmüş, özneyi belli etmek için virgül konmuştur.

• Yanıma gel bakayım, dedim.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümleyi belirtmek için konmuştur.

• Hafifçe çenesini okşadım, bütün kızlara sorduğum gibi ona da…

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

12.Etkinlik

Görsellerden yola çıkarak çocukların beden dilleriyle ifade ettikleri duygular belirlenecek.

13.Etkinlik

Bilgilendirici metin yazmak için gerekli basamaklar incelenecek. Öğrenciler bu bilgilerden yola çıkarak uygun bir metin kaleme alacaklar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan gelecek derse hazırlık kısmındaki konular hakkında araştırma yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili üç örnek cümle yazınız.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken ilişki kurabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

30.09.2019

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 1. temanın (BİREY ve TOPLUM) İLK DERS adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir