6. Sınıf “HEYKELİ DİKİLEN EŞEK” Dinleme Metni Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 1. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ)  HEYKELİ DİKİLEN EŞEK adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                : OKUMA KÜLTÜRÜ / HEYKELİ DİKİLEN EŞEK – Dinleme Metni

Konular                                : Anahtar kelime / Kütüphane kuralları / Eş anlamlı kelimeler / Dinlediği metni özetleme / Z-Kütüphane / Çoğul ekleri / Tartışma / Güdümlü konuşma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.

T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, durdurarak dinleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, akıllı tahta ve z-kütüphane ziyareti

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“Okulumuzda bulunan z-kütüphane hakkında neler biliyorsunuz. İsminden yola çıkalım z-kütüphane nedir?” soruları sorularak öğrencilerin dikkati çekilecek.

Güdüleme

Temamızın son metni olan “HEYKELİ DİKİLEN EŞEK”  adlı metni işleyeceğimiz  çocuklara iletilecek. Herkesin sayfa 32’deki görselleri incelemesi istenecek. Günümüzle kıyaslama yapılacak. Bu   dersimizde okuma sevgisini aşılamak için örnek bir insanın yaptıklarını inceleneceği öğrencilere aktarılacak. Z-kütüphanemizin amacına hizmet etmesi için gerekenleri sorgulayacağımız vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Bu metni işledikten sonra kitaplara daha bir farklı yaklaşacağımız öğrencilere iletilecek. Kütüphanemizi daha düzenli bir şekilde ziyaret edecekleri aktarılacak. 

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. Kütüphaneden en son kimler kitap aldı diye sorulacak ve insanlar eskiden kütüphanelere bu kadar kolay ulaşabiliyorlar mıydı diye sorulacak. 
  2. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Görsellerden yola çıkılarak)
  3. HEYKELİ DİKİLEN EŞEK” metni öğretmen tarafından akıllı tahtadan açılacak ve uygun dinleme pozisyonunda tüm öğrenciler dinleyecek. Ayrıca öğrenciler not alarak dinleme tekniğini kullanacak ve duyduğu önemli noktaları not edecek.
  4. Anahtar kelimeleri belirlemek maksadıyla bir kez daha metin dinletilecek. Bu sefer duraklatarak dinletme yapılacak. ve anlamı bilmedikleri kelimeleri defterlerine yazacaklar.
  5. ANAHTAR KELİMELER: kitap, eşek, kütüphane, heybe, heyecan, çocuk, hak etmek, okuma sevgisi
  1. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.
  2. Anlamı sözlükten bulunacak, Sözlük getirmeyen öğrenciler akıllı tahtadan tdk sözlüğü kullanarak sözlük defterlerine yazılacak.

1. Etkinlik

Eş anlamlı kelimeler kavratılarak etkinlikte verilen kelimelerin eş anlamlılarını tren vagonlarına yazdırılacak.

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

İsim = Ad

Eser = Yapıt

Cevap = Yanıt

Mazi = Geçmiş

Sene = yıl

Güz = Sonbahar

Zayıf = Sıska Neşeli = Şen

Yasa = Kanun

Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döküyor.

Buranın sonbahar yağmurları meşhurdur.

Yasalara uymamız gerekir.

Hakkımızı savunabilmek için kanunları bilmeliyiz.  

Son eserinde güncel olayları anlatır.

Yapıtlarında oldukça sade bir dil kullanır.

 UYARI: Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

Yemek yemediğinden çok zayıf ve sıska oldu.  

Arkadaşımı bugün çok neşeli ve şen görüyorum.  

Cevap ve yanıt hakkını kullanmak istiyor.

UYARI: Yakın anlamlı kelimeler eş anlamlı değildir.

Eş – Dost Yalan – Yanlış Doğru – dürüst

Bayramlarda eşi dostu ziyaret etmeliyiz

Olayları yalan yanlış̧ anlatıyor.

fakir → yoksul

ırgat → işçi

proje → tasarı

lider → önder

mahcup → utangaç

eşek → merkep

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek.

1. Rasim Öğretmen’in kütüphane kurma fikrine köylülerin destek vermesini sağlayan olay nedir?

Irgat Hasan’ın köy kahvesine gelip elindeki parayı uzatıp “İki gündür çalışıyorum, ben okuyamadım, gençler okusun.” diyerek parayı köy kütüphanesi için vermesi.

2. Hacı Bekir Koca, uzak köylerdeki çocukların kitap okuyabilmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur? Anlatınız.

Karakoçan adlı bir eşek ile uzak köylere kitap taşıma önerisinde bulunmuştur.

3. Bu hikâyede anlatılan olay, yazarın başından mı geçmiştir? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Yazarın başından geçmemiştir. Yazar duyduklarını anlatmıştır. Bunu yazarın metni 3. kişi ağzından anlatmasından anlıyoruz.

4. Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphanenin ülkemiz açısından önemi nedir? Açıklayınız.

Rasim Öğretmen’in kurduğu kütüphane, ülkemizin ilk köy kütüphanesi olmuştur ve diğer köylere de örnek olmuştur. Böylece köylerdeki okuma oranı artmıştır.

5. Dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığı ne koyardınız?

…..

6. Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız.

Kararlılık, başarıya ulaşmada önemli bir etkendir. Kişinin kararlılığı, diğer insanları da etkiler. İnsanlar “Bu kişi bu işte kararlı, bu iş olacak. Biz de elimizden geleni yapalım. Bizim de katkımız olsun.” diyerek yardıma koşarlar. Bu şekilde birlik ve beraberlik içinde toplumsal başarı daha kolay kazanılır.

3. Etkinlik

Köy okullarındaki çocukların kitap okuması için bir öğretmen gözüyle öğrencilerin proje hayal etmesi istenecek.

4. Etkinlik

Z-kütüphane hakkında bilgi verilecek. Okulumuzda kurulan z-kütüphanede ders işlenecek ve kütüphanenin kuruluşundan fotoğraflar öğrencilere seyrettirilecek. Z- kütüphanenin amaçlarından bahsedilecek. Çeşitli görsellerle z kütüphane örnekleri sunulacak. Öğrencilerden etkinlikteki uygun yere bir kütüphane planı çizmeleri istenecek.

5. Etkinlik

Etkinliğe geçmeden önce çoğul ekleri kavratılacak. Sınıf ortamından örnekler vererek tekil ve çoğul arasındaki fark bulunacak.

ÇOĞUL EKLERİ :

İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan -lar, -ler ekleridir. (Evler, okullar…) -ler, -lar ekinin anlam özellikleri;

a) Pazardan dünyaları aldım. – Beni aradığında dünyalar benim oldu. (Abartma)

b) Müdür beyler sizi görmek istiyor. (Saygı)

c) Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. (Benzerlik)

d) Serpiller yarın bize gelecek. (aile)

e) Sabahları bir bardak süt içer. (Her anlamı)

f) Bu şehre ben dört yaşlarındayken yerleştik. (aşağı yukarı)

g) Beyefendiler yemeğe gelmiyorlar mı hala. (sitem, küçümseme) h) Kurtarma çalışmalarına İngilizler de katıldı. (aynı ulustan olma)

6.Etkinlik

5. Etkinliğin pratiği olan bu etkinlikte eşleştirme yapılacak.

Koraylar, her akşam evlerinde kitap okurlar. / aile

Ayşe ve Asil’in dünyalar kadar kitabı var. / abartma

Hanımefendilerin okumaya hiç vakitleri yokmuş. / alay/sitem

Bu topraklarda Yûnus Emreler, Mehmet Âkifler tükenmez. /benzerleri

7.Etkinlik

Sınıf 4’erli guruplara bölünecek ve guruplar kendi arasında kitap olmayan bir dünyada neler olur diye tartışacaklar. Sonuçlarını etkinlikteki uygun yere yazacaklar ve aldıkları notlar ile ilgili bir konuşma yapacaklar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla çocuklardan Çanakkale Savaşları ve Atatürk konulu bir araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Seni dünyalar kadar seviyorum.

Müdür Beyler sizi görmek istiyor.

Bu millet Fatihleri Yavuzları iyi bilir.

Hüseyinlerin hepsi buraya gelsin.

Cümlelerindeki çoğul eklerini bularak hangi anlamda kullanıldıklarını bulunuz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken dinleme kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

30.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 1. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ)  HEYKELİ DİKİLEN EŞEK adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir