5. Sınıf “SOKAK” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. sınıf Türkçe dersi 5. temada (VATANDAŞLIK) yer alan “SOKAK” adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : VATANDAŞLIK / SOKAK – Dinleme Metni  

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Konu, Ana fikir / Başlık – İçerik / Güdümlü yazma  

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere günlük hayatta ihtiyacı olan birine yardım edip etmedikleri sorulacak ve kısa kısa konuşmaları sağlanacak.

Güdüleme

Sayfa 155’te yer alan “SOKAK” adlı dinleme metni tahtadan açılacak. Öğrencilerin de ilgili bölümü açmaları istenecek. Bu metinle toplumsal hayatta insanlara yardım etmekten tutun da insanlara saygılı olmaya kadar birçok nasihat öğreneceğimiz öğrencilere aktarılacak.  

Gözden Geçirme

Bir önceki ders sonunda toplumsal olayların ihlali ile ilgili haberleri öğrencilerin sunmaları istenecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Bölerek dinleme yöntemi ile metin tahtadan açılacak ve öğrencilerin metni dinlemesi sağlanacak. Bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek.
 2. İkinci bir kez kelime çalışmaları için metin dinlenecek. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
 3. Anahtar Kelimeler: nasihat, saygı, terbiye, ödev, yetiştin
 4. Anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak ve deftere yazılacak.

1. Etkinlik

Metinde geçen nasihatlerin hangi görsellerde olduğu belirlenecek.  (1.3. ve 5. Görsel)

2. Etkinlik

Kelimelerle anlamlar eşleştirilecek ilgili bulmacaya yazılacak.

1. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife. ÖDEV

2. Görgü. TERBİYE

3. Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan araç. BASTON

4. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan. YETİŞKİN

5. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet. SAYGI

6. Görgüsü kıt, nezaketsiz. KABA

7. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl. BELLEK

3. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak.

1. Çocuğun babası, pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur?

Yolda giderken bir kadına çarptığını görmüş. Sokakta yürürken dikkat etmesini, orada da ödevler olduğunu, evde davranış ve adımlarını ölçtüğü gibi sokakta da bunlara dikkat etmesi gerektiğini nasihat ediyor.

2. Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek neyi kastetmek istemiştir?

Sokakların, insanların ortak yaşam alanı olduğunu kastetmiştir.

3. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz, bu fikre katılıyor musunuz?

4 . Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden?

4. Etkinlik

Metnin konu ve ana fikri belirlenecek.

Konu: Sokakta olması gereken doğru davranış şekilleri.

Ana fikir: Sokakta sergilediğimiz davranışlar aynı zamanda bizim ait olduğumuz toplumun terbiyesini de yansıtır.

5. Etkinlik

Başlıkla içerik arasındaki ilişki değerlendirilecek ve öğrencilerce uygun bir başlık belirlenecek.

6.Etkinlik

Metinde babanın oğluna verdiği nasihatlerin neler olduğu yazılacak ve öğrencilerin bu fikirlere katılıp katılmadığı sorgulanacak.

 • Sokakta yürürken dikkat et.
 • Bir ihtiyara, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman onlara saygı ile yol ver.
 • Kendisine araba çarpma tehlikesinin bulunduğu kimse eğer yetişkinse haber ver; çocuk ise çekip kurtar.
 • Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. 
 • Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al.
 • İki çocuk kavga ediyorsa ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklaş. 
 • Yolunu senden soran bir yolcuya her zaman saygılı cevap ver.
 • Herkese sırıtma. Gereksiz yere koşma, bağırma. Sokağa saygı duy.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan parçada geçen fikrin öğrencilerce benimsenip benimsenmediğine bakılacak.   

8.Etkinlik

Toplumsal hayatı düzenleyen kuralların olmaması halinde düzenin nasıl olacağı konusunda sınıf guruplara ayrılarak küçük bir tartışma ortamı oluşturulacak.

9.Etkinlik

“Sokak” metninden hareketle öğrencilerden bir metin yazmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya metinde öğrendiğiniz 5 tane toplumsal hayatı düzenleyen kural yazınız.   

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

24.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. sınıf Türkçe dersi 5. temada (VATANDAŞLIK) yer alan “SOKAK” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir