7. Sınıf “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : OKUMA KÜLTÜRÜ

Metin Adı                              : KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK

Konular                                 : Kelime Çalışması, Tema /Ana Duygu, Söz Sanatları, Kipler, Kitap Özet Formu, Şiir Tamamlama

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

SÖZ VARLIĞI

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, ahenkli okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Ders öğrencilere “KİTAPSIZ YAŞAMAK; KÖR, SAĞIR ve DİLSİZ YAŞAMAKTIR.” Sözü söylenerek başlanacak. Öğrenciler  bu söz üzerine konuşarak derse dikkatleri çekilecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 80’de yer alan OKUMA KÜLTÜRÜ temasının ikinci metni olan “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” u işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle kitaplarla kurulan dostluğu pekiştireceğimiz açıklanacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilerden bu kısımda kitaplarla ilgili kendilerine ait özdeyişler yazmaları istenecek.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin görselleri üzerine konuşulacak. Sırayla öğrencilere söz hakkı verilerek okudukları kitaplardan örnekler vermeleri sağlanacak.
  2. Şiir bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Şiirde bulunan bilinmeyen kelimeler yazılacak. (1. Etkinlik de bu kısımda yapılabilir)
  3. Şiir ikinci kez sesli olarak okunacak. Ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : ömür, bilgi, kitap, sevgi, dostluk

1. Etkinlik

Metinde geçen bilinmeyen kelimeler belirlenecek ve anlamlarıyla beraber bu kısma yazılacak.

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Şairin kitaplarla tanışması nasıl olmuştur?

Şairin kitaplarla tanışması bir cüz adıyla olmuştur.

2. Şiirde, kitapların hangi özellik ya da özellikleri ön plana çıkarılmıştır?

Kitapların insana arkadaş olması, hayal gücünü geliştirmesi, birçok bilgi barındırması özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

3. Şair, çocuklara kitaplarla ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Siz bu tavsiyelerden hangilerini yapıyorsunuz?

Kitaba güvenmeleri ve onlarla dost olmaları tavsiyelerinde bulunuyor.

4. Şairin şiirine “Kitaplarla Kurulan Dostluk” başlığını koymasının nedenleri neler olabilir?

Şair şiirin genelinde kitaplardan sanki bir dost olarak bahsetmektedir. Bu nedenle bu başlığı koymuş olabilir.

5. Kitap okurken hissettiğiniz duygularla şairin kitap okurken hissettiği duyguları karşılaştırınız.

6. Kitaplardan yoksun bir hayatın nasıl olacağı ile ilgili görüşlerinizi nedenleriyle anlatınız.

3. Etkinlik

Şiirde geçen söz sanatları tespit edilecek.

Sevdiklerim için yüreğim
Bir köz gibi yanarken,
Kavrulurken…

BENZETME

Gür bir ağaç gibi,

BENZETME

Bir düz ovada koşarcasına
Yayıldım, dağıldım sayfalarında.

BENZETME

“Çalıkuşu”yla söyleştim

KİŞİLEŞTİRME

Sevgilerin ölümsüzüyle dolup taştı
Yüreğim.

ABARTMA

4. Etkinlik

Bu etkinlikte araştırılan şair ve yazarlar kısa kısa öğrencilerce tanıtılacak.

5. Etkinlik

Tablo kipler dikkate alınarak doldurulacak.

Kullanalım

Alsalar

Uzamışsın

Sergile

Tadıyorum

Aramalıyız

Paslanır

6.Etkinlik

Öğrencilerin okudukları bir kitabı uygun şekilde kitap özet formuna işlemeleri sağlanacak.

7.Etkinlik

Etkinlikte verilen şiirin tamamlanması sağlanacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

“Bekle-“  fiilini istek kipinde, olumsuz  ve soru ve 3. Çoğul kişi ile çekimleyiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü

7. sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1 thought on “7. Sınıf “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” Metni Günlük Ders Planı

  1. Dersi kolaylaştıran ders sırasında yapılabilecek etkinlikleri bir plan dahilinde, uygulama ile ilgili güzel bir site emeğinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir