7. Sınıf “Dostluk” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Hafta metni olan “Dostluk” metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM                              DERS PLANI                     01 Ekim-07 Ekim 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / DOSTLUK
              Konu   BaşlıkMetin türleri(Tiyatro metni)Konu, ana fikir ve yardımcı fikirlerAnahtar kelimelerDeyimler atasözleri ve özdeyişlerZaman ve dilek kipleri Kurallara uygun metin yazma Sayfa düzeni ve imla    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 ( 5 ders saati )
2. BÖLÜM
                        Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar                                           OKUMA T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde kullanır. T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.   YAZMA T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,  Karagöz-Hacivat videosu, masaüstü karagöz Hacivat gölge oyun seti
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Hayatınızda Karagöz ve Hacivat’ ı göreniniz oldu mu? 2. Bu iki karakter ile Bursa şehrimizin bir bağlantısı olabilir mi?
•  Güdüleme Bu dersimizde sayfa 24’te yer alan  DOSTLUK adlı metni işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra Karagöz ve Hacivat hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Dostluklarından yola çıkarak dostluğun ne kadar önemli bir kavram olduğunu kavrayacaksınız. Güzel Bursa’mız ile ilgili bilgiler sizi şaşırtacak.
•  Gözden Geçirme Sizce dost kime denir? Dostluğun tanımını yapar mısınız?
•  Derse Geçiş Öğrencilerden metnin biçimine bakarak türü hakkında bilgi vermeleri istenecek. Metnin başlığı ile görselleri arasında  öğrencilerin bağlantı kurması sağlanacak. Parça iki öğrenci tarafından karakterler üzerinden okunacak. Daha sonra her öğrenci metni daha iyi anlamak için   sessiz okuma yapacak. Anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamlarıyla beraber yazılacak. Sonrasında her bir sözcük cümle  içinde kullanılacak.   1. Etkinlik  Cümlelerden hareketle deyimlerin anlamları tahmin edilecek ve sonrasında akıllı tahtadan tdk deyimler sözlüğünden ve öğrencilerin deyimler sözlüğünden yararlanarak deyimlerin anlamları bulunacak. Hesabını bilmek: Boş yere para harcamamak, tutumlu davranmak. Dara düşmek: Herhangi bir durumla başı sıkışmak. Gözüne uyku girmemek: Hiç uyuyamamış olmak ya da uykusuz kalmak. İpucu Vermek: Aranan şeye ya da gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek birtakım küçük bilgiler vermek. İpin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek. Atsan atılmaz satsan satılmaz: İşe yaramayan veya sıkıntı verdiği hâlde vazgeçilemeyen şeyler ve kimseler için söylenen bir söz. Kalp kırmak: Kaba bir söz ya da davranışla birinin gönlünü incitmek. İçini dökmek: Derdini anlatmak, iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini bir bir anlatmak. Kıymetini bilmek: Önemini, değerini bilmek. 2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak. Cevaplar Türkçe defterine yazılacak.   3. Etkinlik Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirler bulunacak. Metnin Konusu: Hacivat’ın, Karagöz’le barışmak için gösterdiği çabalar ve sonunda barışmaları Metnin Ana Fikri: Dostlarımızın kıymetini bilmeli, onlara küsmemeliyiz. Metnin Yardımcı Fikirleri: İnsanların gönlünü almak için onlarla hediyeleşmeliyiz. Bayramlarda sevdiklerimizle, tanıdıklarımızla bayramlaşmalıyız. Kimsenin kalbini kırmamalıyız.   4. Etkinlik Etkinlikte empati kurdurup çocuklar Hacivat’ın yerine geçerek Karagöz’e  hangi ipuçları verebileceğini  arkadaşlarına açıklayacaklar.   İyi günde de kötü günde de her zaman senin yanındadır. Dert ortağın ve sırdaşındır. Ona her zaman güvenebilirsin. Seni yarı yolda bırakmaz. Senin en yakınındır ama aranızda kan bağı yoktur.         5.Etkinlik Zaman ve dilek kipleri anlatılarak etkinlik yapılır. ZAMAN KİPLERİ : İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar. 1. Geçmiş Zamana. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir. -dı,-di,-du,-dü, -tı,-ti,-tu,-tü şahıs eki Sev
Yaz dı n Oku du ——- Git ti k
Sat tı nız Uç tu lar b. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır. -mış, -miş, -muş, -müş miş mış muş Şahıs Eki im sın —- di m 2.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. Sev (i) yor um Dikkat: – ( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum.Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte, -makta ekiyle de sağlanabilir. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım. 3.Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına -ecek, -acak getirilerek yapılır. Fiil Tabanı Sev
Anla y Bekle y Çalış Başar Gör -ecek/-acak şahıs eki eceğ im
acak sın
ecek ….. acağ ız acak sınız ecek ler 4. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına -( )r eki getirilerek yapılır. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im)
DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz. Yerine -me, -ma, -mez, -maz kullanılır. (Severim…Sevmem, Anlarız….anlamayız, Okur…okumaz,çalışırsınız….çalışmazsınız) 39 Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? (1994-EML) A)  Şimdiki zaman-geniş zaman 
B)  Geniş zaman-geniş zaman 
C)  Gelecek zaman-gelecek zaman 
D)  Geçmiş zaman-geçmiş zaman 
 Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez, -maz, veya -me, -ma ile yapılır) DİLEK KİPLERİ Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına -meli, -malı ekleri getirilerek yapılır. (Sev-meli-y-iz) Dilek-Şart Kipi: İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına -se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir. Çalışırsan kazanırsın.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. (Dilek) İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Ğenellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına -e, -a ekleri getirilerek yapılır. Sev-e-lim, çalış- a-yım… Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır. DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. (Gel-, dur-, otur-, /gelsin, dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar) ÖZEL NOT : Dilek kiplerini şöyle formüle edebiliriz: Melisa’ya emir yok. (meli) (sa) y (a) , emir eki yok. Örnek Soru: Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir? (1987-FL) A) Yazasın B) Yazsın C) Yazmalı D) Yazsa Çözüm: Yaz – a – sın (İstek kipi) / Yaz – malı (Gereklilik kipi) / Yaz – sa (Şart kipi) Yaz x sın (Emir kipi) Cevap B   6.Etkinlik dinle- Dilek ve Zaman Kiplerini kavradıktan sonra bu etkinlik de çocuklara yaptırılacak. Şimdiki Zaman: Dersi büyük bir dikkatle dinliyor. Gelecek Zaman: Şimdi son zamanların en çok istek alan şarkısını dinleyecek. Geniş Zaman: O, annesinden çok öğretmeninin sözünü dinler. Görülen Geçmiş Zaman: Anlatılanları dikkatle dinledi. Duyulan Geçmiş Zaman: Bu şarkıyı daha önce defalarca dinlemiş. anla- Gereklilik Kipi: Bundan sonra benim sözümü daha dikkatli dinlemeli. Şart Kipi: Bir kere de ne anlattığımı dinlese. İstek Kipi: Gel beraber radyo dinleyelim. Emir Kipi: Buraya bak ve beni dinle.             7.Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler dostluk hakkındaki  düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacak. Düşünceye yön veren ifadeler kullanmalarına dikkat edilecek.   8. Etkinlik Kavram havuzunda yer alan kelime ve kelime guruplarını kullanarak bir hikaye yazdırılacak çocuklara.  Hikayeyi zenginleştirmek için atasözü deyim ve özdeyişler kullanması için tahtaya örnekler yazılacak.   –àBir sonraki metne hazırlık olması için Aşık Veysel ile ilgili bilgi toplamaları istenecek.    
3. BÖLÜM
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   oku-  eylemini dilek ve zaman kiplerine göre birer cümlede kullanarak deftere yazınız.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                              

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 3. Hafta metni olan “Dostluk” metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir