8. Sınıf “Acele Karar Vermeyin” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Hafta “Acele Karar Vermeyin” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM                            DERS PLANI                       01 Ekim-07 Ekim 2018

Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM  / ACELE KARAR VERMEYİN
              Konu   Başlık, görsel okumaAnahtar kelimelerAnlamı Bilinmeyen KelimelerMetin türleri(hikaye)Konu ve Ana fikirDeyimlerKarar vermeFiilimsiler (Zarf Fiil)        
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

                        Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar     OKUMA T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. (Öyküleme) T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.   KONUŞMA T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.   YAZMA T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma, sesli – sessiz okuma, not alma, güdümlü yazma, güdümlü konuşma, soru cevap, anlatım, beyin fırtınası, tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk sözlük
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Siz herhangi bir durumda sonucu görmeden karar verdiniz mi? Sonucunda neler oldu?  
•  Güdüleme Bu hafta kitabımızın 15. sayfasındaki “ACCELE KARAR VERMEYİN ” adlı metni işleyeceğiz. 6 ders saatimiz sonunda olaylar karşısında daha serin kanlı olacaksınız ve sonucu görmeden asla hüküm vermeyeceksiniz.
•  Gözden Geçirme Karar verirken dikkatli olmak gerekir. Sonuçları çevremizdeki insanları olumsuz yönde etkileyeceğinden herhangi bir durumda asla sonucu görmeden kararımızı vermeyelim.
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?) Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak (Siz de aceleci bir yapıya mı sahipsiniz?) Parça öğrenciler tarafından -yüksek sesle ve imla noktalama kurallarına uyarak-parçalı okuma yöntemiyle okunacak. Öğrenciler bir kez de  sessiz okuma yaparak anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler. Anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine yazılacak. Anahtar kelime çalışması yapılacak ve belirlenen kelimeler sözlük defterine kaydedilecek. Bu noktada anahtar kelimenin önemli olduğu ifade edilecek.               Metnin Anahtar Kelimeleri : karar verme, aceleci olma,  talihsizlik, şans, düşünme, hedef   1. Etkinlik  Etkinlikteki deyimler anlamları önce tahmin edilecek sonra deyimler sözlüğünden bulunup Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterine yazılacak. dillere destan olmak: herkes tarafından konuşulur olmak. peşine takılmak: ardından gitmek. başına devlet kuşu konmak: beklemediği büyük bir nimeti ele geçirmek. eli silah tutmak: silah kullanabilmek. dalga geçmek: eğlenmek, alay etmek.   2. Etkinlik Metinle ilgili soruların cevapları öğrencilerce cevaplanıp  deftere yazılacak. 1. Kral, ihtiyar köylüyü neden kıskanmaktadır?
Dillere destan bir beyaz ata sahip olduğu için.
2. İhtiyar köylü, atı kaybolduktan sonra neler söylemiştir?
Karar vermek için acele etmeyin, sadece at kayıp deyin, çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir talih mi yoksa talihsizlik
mi? Bunu henüz bilmiyoruz çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.
3. Acele karar vermemek ihtiyar köylüye neler kazandırmıştır?
At sürüsü sahibi olmuş.
4. Diğer köylülerin ihtiyar köylüye karşı davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köylüler, üzerlerine vazife olmayan işler hakkında yorum yaparak ihtiyarı küçük düşürme çabalarını doğru bulmuyorum.
5. Lao Tzu, karar verirken nasıl davranmamızı istiyor? Bu nasihatle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Acele etmememizi istiyor. Doğru bir düşüncedir. Acele karar vermek her zaman istenmeyen sonuçlara neden olur.
  3. Etkinlik Öyküleyici anlatımla ilgili bilgi verilecek ve metinden örnekler bulmaları sağlanacak. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir olayı yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlayarak anlatan anlatım biçimine öyküleme denir. Öyküleyici Anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Öykülemelerde amaç, okuyucuyu olayların içinde yaşatmaktır. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır. … geldi, … anlatmış, … maviydi v.b. Öyküleyici anlatımda her şey hareket halinde verilir. Öyküleyici anlatım için bir hareketin, bir olay akışının olması gerekir. Öyküleyici anlatımda olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır. Öykülemede Dört Temel Kavram Bulunur: -Öykülemede, konuyu geliştiren olgu ya da olgular vardır ki buna olay denir. -Öykülemede, olayın geçtiği çevre ya da yer kavramı bulunur. -Olayın akışı içinde aklımızda yarattığımız kavram, zaman öğesini oluşturur.       -Olayın içinde yer alan veya bu olayı gerçekleştiren kişiler vardır. Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama Kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki Kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu, attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul, şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Birkaç hafta sonra düşmanlar, kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış.     4. Etkinlik Metinden yola çıkarak köylünün görüşleri ve sonuçta olan durum sırasıyla yazılacak. Yaşanan Olay:  İhtiyarın Kral’a atı satmaması Köylülerin Görüşü: Satsaydı zengin olurdu. Olayın Sonucu: At kayboldu   Yaşanan Olay:  At kayboldu Köylülerin Görüşü: Satsaydı zengin olurdu. Şimdi hem atından oldu hem zenginlikten. Olayın Sonucu: Kaybolan at, at sürüsüyle beraber geri geldi.   Yaşanan Olay:  İhtiyarın oğlunun attan düşmesi Köylülerin Görüşü: Evin tek para kazanan kişisi sakatlandı. İhtiyar daha da fakirleşecek. Olayın Sonucu: İhtiyarın oğlu sakatlandığı için iş yapamaz hale geldi.   Yaşanan Olay:  Gençlerin askere alınması Köylülerin Görüşü: Çocuklarımız bir daha geri dönmeyecek. Olayın Sonucu: İhtiyarın oğlu sakat olduğu için askere alınmaması.   5.Etkinlik Öğrenciler aldıkları kararlar üzerinden bir konuşma yapmaları istenecek.   6.Etkinlik Zarf fiil kavratılarak örnekler cevaplandırılacak. BAĞ (ZARF) FİİL Fiillerin durumunu, zamanını, şeklini bildiren fiilimsilerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-ip, -ince, -eli, – erek, -ken, -a, -e, -maden, -maksızın, -dıkça, -dığında, -mez” ekleri getirilerek yapılır. Koşa koşa geldi. Çocuk ağladıkça açıldı.   Öğretmen dersi anlatıp çıktı.   Haberi alır almaz eve koştu. (zaman) Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. (durum) Hayatın küçük bir dilimine bakarak tamamı hakkında karar vermeyin. (durum) Bir kapı kapanırken başkası açılır. (zaman) Arabamız çamurlu yolda bata çıka ilerliyordu. (durum) Tarihini bilmeden geleceğine yön veremezsin. (durum) Eve gidince beni mutlaka ara! (zaman) Aradan on beş gün geçmeden at, bir gece ansızın dönmüş. (zaman)   7.Etkinlik Zarf fiilleri kavrayan öğrenciler zarf fiiller kullanarak bir paragraf yazacaklar.   8. Etkinlik İyi ki ve keşke kelimelerini kullanarak etkinliği tamamlamaları sağlanacak.   –àBir sonraki metnin hazırlık olması için Poliyannacılık nedir araştırmaları istenecek.   

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Kaplumbağa ve tavşan gülEREK yolda yürüyorlarmış.Tavşan hızlı koşAN bir hayvandı kaplumbağa ise çok yavaş koşAN hayvandı.Tavşan arkadaşıyla hep dalga geçiyordu.Kaplumbağa sesini hiç çıkarmıyor, intikam alacağı günü bekliyordu.Bir gün yine yolda yürüyorlardı.Yoldan geçENleri izliyorlar ve tavşan herkes ile dalga geçiyordu.Tavşan aslında gülMEye meraklı sevecen bir hayvan idi. Ama tek kötü özelliği hayvanların kusurunu bulup onlarla dalga geçiyordu.Bir gün tavşan uyanDIĞında arkadaşını göremedi.Döndü dolaştı ama yok en yakın arkadaşı yoktu.Sonra dışarı çıkIP koşMAya başladı.Baktı ki arkadaşı diğer kişilerle konuşuyor ve kendisine bakmıyordu bile.Tavşana dönÜP “Bak bunlar benimle dalga geçmiyor” dedi. Tavşan en yakın dostunu kaybetmişti yüzü kızarmıştı.YapTIĞına pişman oldu ve bir daha asla kimse ile dalga geçmedi. Yukardaki paragrafta fiilimsilerin türlerini bulunuz.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                              

                                                                               Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Hafta “Acele Karar Vermeyin” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir