7. Sınıf “AKILLI EVLAT” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. sınıf Türkçe dersi 4. temada (ERDEMLER) yer alan “AKILLI EVLAT” adlı dinleme metninin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : ERDEMLER

Metin Adı                              : AKILLI EVLAT / Dinleme Metni

Konular                                 : Kelime Çalışmaları, Görüş Bildirme, Fiilde Yapı, Canlandırma Yapma, Güdümlü Yazma

2. BÖLÜM             

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.7.4.13. Fiilde yapıyı kavrar.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerin dikkatini çekmek için kısa bir masal ile derse başlanacak. Anlattıktan sonra masallar ile gerçek dünya arasındaki farklılıklara değinilecek. Çocukları dahil edebiliriz.

Güdüleme

Öğrencilere ERDEMLER temasının son metnini işleyeceğimiz aktarılacak. Sayfa 126’da yer alan “KIZGIN BİR LİRA” dinleme metninin olduğu kısmı açmaları istenecek. Sonrasında masal kavramı üzerinde durulacağı öğrencilere bildirilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere “Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz?” sorusu sorularak nedenleriyle cevapları alınacak.

DERSE GEÇİŞ

 1. AKILLI EVLAT dinleme metnini öğrencilerin dinlemesi için açılacak ve uygun ortam hazırlanacak.
 2. Metin dinlenirken belirli yerlerde durdurulacak ve sorular sorarak öğrencilerin dersi takip edip etmedikleri kontrol edilecek.
 3. Öğrenciler bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri için gerekli talimatlar verilecek. Belirlenen kelimeler 1. Etkinliğe not edilecek.
 4. Öğrencilerden ayrıca metni dinlerken metnin anahtar kelimelerini belirlemeleri istenecek.

1. Etkinlik

Metinde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri bu kısımda anlamlarıyla yazacaklar.

günleri sayılı olmak: Ölümü yakın olmak

kese: içine tütün, para ve benzeri şeyler konulan, cepte taşınan, kumaştan ya da örgüden yapılmış, ağzı düğümlenebilen küçük torba

babayiğit: yapı olarak çok güçlü kimse

pınar: yerden kaynayarak çıkan su, kaynak

boz: açık toprak rengi

murat: dilek, istek

2. Etkinlik

Metinde geçen olay hakkında öğrenciler düşüncelerini yazacaklar.

3. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Zengin adam, oğullarını yanına neden çağırmıştır?

Mirasını paylaştırmak için çağırmıştır.

2. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?

Oradan gitmelerini, 3 yıl sonra gelmelerini, bu süre boyunca verdiği paralar ile iş yapmalarını ve geri dönmelerini istiyor.

3. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.

Zengin adam bir değerlendirmede bulunmuyor.

4. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?

5. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?

Toplum, iyi yetişmiş, topluma faydalı olacak kişilere sahip olmuş olur. Bu da toplumu geliştirir, toplumdaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamasına vesile olur.

6. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?

4. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler metindeki tutarlılığı yorumlayacaklar.

5. Etkinlik

Sonraki derse hazırlık kısmında öğrencilerin çalışmış oldukları tekerlemeler dinlenecek.

6.Etkinlik

Metinden alıntı yapılan paragraf üzerinde fiilde yapı konusu incelenecek.

(…)

Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar.

Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş; uzaklaşmışlar. Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yıl olmuş da
kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış.

(…)

Basit Fiiller

 • gelip
 • öpmüşler
 • binip
 • çıkmışlar
 • gittikten
 • çıkmış
 • yürümüş
 • olmuş
 • esmiş
 • gelmiş
 • çatmış

Türemiş Fiiller

 • başlamışlar
 • bitirdikleri
 • uzaklaşmışlar
 • kovalamış

Birleşik Fiiller

 • birleşiverip
 • varamamış

7.Etkinlik

Dinlenen metnin bir bölümü canlandırılmaya çalışılacak.

8.Etkinlik

Öğrencilerden son etkinlikte bir masal yazmaları istenecek. Bu masal için etkinlikte yer alan bilgilerden faydalanılacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan fiilleri yapısı bakımından inceleyiniz.

İyi bir dostluk, iyi bir iletişimden geçer. İnsanlar dostlarını dikkatlice dinler, onların dertlerine ve mutluluklarına ortak olur. Tavsiyelerde bulunur. Kitapların da dostlar gibi anlatacakları vardır. Her an yanımızda olabilirler. Anlattıkları hayatımıza etki eder. Bu durum kitapları insanların dostu yapar.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Okul Akademi

……………………..

Okul Müdürü                                                                                  

7. sınıf Türkçe dersi 4. temada (ERDEMLER) yer alan “AKILLI EVLAT” adlı dinleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir