7. Sınıf “MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY  adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

Title: Birim ve tarih
Title: Künyesi

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK

Metin Adı                              : MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY

Konular                                : Kelime Çalışmaları, Deyimler, Karakter Özellikleri, Fiil Çekimleme, Şiir Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Söz Varlığı

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse milli birlik ve beraberlikten bahsederek başlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 44’de yer alan MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK  temasının ikinci metni olan “MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY” ın  işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber milli mücadele döneminde halkımızın ne kadar zorluklarla karşılaştığı vurgulanacak. Kadın kahramanlarımızın yaptıkları öğrenileceği dile getirirlecek.

Gözden Geçirme

Çanakkale Savaşı hakkında öğrencilerin bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenecek.   

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin türü üzerine konuşulacak.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Önemli görülen yerlerin altı çizilecek. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler yazılacak. TDK sözlük kullanılarak anlamlar bulunacak. (1. Etkinlik)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : Mürefte, Çanakkale, özveri, asker,  gönüllü, cephe, kadınlar

1. Etkinlik

Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamaları bulunacak.

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?

Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabasıdır. Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmiştir. Güzel bir yöredir. Tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılığı ile meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?

Çanakkale’de yaralanan askerler Mürefte’de tedavi ediliyordu.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?

Çarşafları yıkamak, yemek yapmak.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?

Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?

6. Metnin ana fikri nedir?

Türk askeri kadar, Türk kadınının da Milli Mücadele döneminde büyük önemi vardır.

3. Etkinlik

Deyimlerin kullanıldığı cümleler bulunup yazılacak.  

» Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.

» Bu güzel karşılamadan sonra Emin Bey derin bir uykuya daldı.

» Bu sırada Serpil Hanım’ın gözlerinden yaşlar boşaldı.

4. Etkinlik

Metindeki karakterlerin özellikleri yazılacak.  

1. Görsel: Serpil Hemşire

Duygusal, merhametli, çalışkan.

2. Görsel: Emin Astsubay

Cesur, kibar, vefalı.

5. Etkinlik

Metnin altı çizili cümlelerden hareketle özet yapılacak.

6.Etkinlik

Gelecek derse hazırlık kısmında seçilen kahramanla ilgili hazırlanan sunumlar paylaşılacak.

7.Etkinlik

Etkinlikteki metinler okunarak sorular cevaplanacak.

A Metni

Gözlerimi biraz sağa çevirdim, güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçlarını kendilerine mahsus bir seda ile beni müjdelerken gördüm. Bakışlarımı sola çevirdim. Başımı kaldırdım, gölgesinde dinlendiğim ağacın yapraklarına baktım.

B Metni

Mürefteli kadınların bu özverili davranışları yaralı askerlerimize büyük moral veriyordu. Çünkü kendilerini evlerinde gibi hissediyorlardı. Mürefteli Ayşeler, Fatmalar, Haticeler hep birlikte iş bölümü yaparak kimi çarşafları yıkıyor, kimi de yemek pişiriyordu.

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?

Cevap: A Metni

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?

Cevap: B Metni

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: A Metni. Yazar kendi başından geçen olayları anlatmıştır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: B Metni. Yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır.

8.Etkinlik

Mastar halindeki fiiller istenen kip ve kişiyle çekimlenecek.

sormak – gereklilik kipi – 2. çoğul kişi → sor-malı-sınız

araştırmak – şart kipi – 1. çoğul kişi → araştır-sa-k

yazmak – gelecek zaman – 1. tekil kişi → yaz-acağ-ım

temizlemek – emir kipi – 2. tekil kişi → temizle

çekmek – şimdiki zaman – 3. çoğul kişi → çek-iyor-lar

beklemek – istek kipi – 1. tekil kişi → bekle-ye-yim

görüşmek – bilinen geçmiş zaman – 3. tekil kişi → görüş-tü

9.Etkinlik

Milli Mücadele temalı bir şiir yazılacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki çekimli fiillerin kip ve şahış eklerini yazınız.

Seviyoruzà

Beklerler à

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

……………………..

Okul Müdürü

7. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY  adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir