8. Sınıf “PERİ BACALARI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 5. temanın (ZAMAN ve MEKAN) ilk metni olan “ PERİ BACALARI ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ZAMAN VE MEKAN / PERİ BACALARI

Konular                                : Kelime çalışması / Öznel nesnel ifadeler / Öz değerlendirme formu / Fiilde çatı ( Nesnesine Göre)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Tahtaya “bacasız sanayi” yazıp ne olduğu hakkında öğrencilerin fikir yürütmesi sağlanacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 162’de yer alan “PERİ BACALARI” adlı metni  işleyeceğimizden bahsedilecek. Peri bacalarının olduğu bölge akıllı tahtadan harita açılarak öğrencilere gösterilecek. Bölgedeki toprak yapısından bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Peri bacaları ile ilgili görselleri akıllı tahtadan açıp öğrenciler tarafından incelenecek. Bölge ile ilgili bilgisi olan öğrenciler arkadaşlarıyla bilgilerini paylaşacaklar.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin görsellerinden yola çıkarak görsel okuma yapılacak.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilmedikleri kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek. Metnin türü hakkında öğrencilere bilgi verilecek.
  4. Anahtar Kelimeler : Göreme, büyü, huni, kurşuni, kırk gün kırk gece, sert

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimeler anlamlarından yola çıkarak tahmin edilecek.

KOYAK: Vadi.

TETİKTE DURMAK: Karşısındakinin saldırısına karşı uyanık durma.

KURŞUNİ: Koyu kül rengi, kurşun rengi.

GRANİT: Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü.

HUNİ: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. 

VAVEYLA: Çığlık.

TOY: Ziyafet.

2. Etkinlik

Metinden sorular hazırlanacak ve cevapları etkinliğe yazılacak.

3. Etkinlik

Metinde geçen öznel ve nesnel yargılar belirlenecek.

Öznel Yargılar:

– Seyrederken bütün bunları, dünyayı unutuyorsun.

– Zamanında buralar güzel bir ülkeymiş.

– Bura halkının bir tek kaygısı varmış, o da ölümden…

Nesnel Yargılar:

– İkindiye doğru Mustafa’yla yola düşüp Göreme’ye geldik.

– Göreme, büyücek bir koyakta…

– Bu türlü biçimlere, türlü hareketlere halk burada türlü efsaneler yaratmıştır.

4. Etkinlik

Etkinlikte yer alan yönergeye uygun konuşma yapılacak. Konuşma yapan öğrenciler etkinlikte yer alan formu dolduracaklar.

5. Etkinlik

Öğrenciler gezi esnasında başlarından geçen ilginç olayları arkadaşlarıyla paylaşmak için bu etkinliğe yazacaklar.

6.Etkinlik

Cümleler ögelerine ayrılacak.

Bacalar ormanı alabildiğine uzuyor.

uzuyor: yüklem
Bacalar ormanı: özne
alabildiğine: zarf tümleci

Seyrederken dünyayı unutuyorsun.

unutuyorsun: yüklem
sen: gizli özne
seyrederken: zarf tümleci
dünyayı: belirtili nesne

Şapka gibi başında kalmış.

kalmış: yüklem
o: gizli özne
şapka gibi: zarf tümleci
başında: dolaylı tümleç

Tepeye gelenleri seyrederlermiş.

seyrederlermiş: yüklem
onlar: gizli özne
tepeye gelenleri: belirtili nesne

7.Etkinlik

Etkinlikte fiiller cümlede yüklem olacak şekilde kullanılıp nesne alıp almadıkları kavranacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümleleri nesne yüklem ilişkisine göre inceleyiniz.

Beni anladığını biliyorum.

Lütfen otur.

Kitabı verir misin?

Burası ne güzel kokuyor.

Sonbaharda bitkiler ölür.

Seni çok seviyorum.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

17.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 5. temanın (ZAMAN ve MEKAN) ilk metni olan “ PERİ BACALARI ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir