7. Sınıf “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf Türkçe dersi 5. temanın (BİLİM VE TEKNOLOJİ) ilk metni olan “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : BİLİM VE TEKNOLOJİ / 2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN

Konu                                     : Kelime çalışması / Metin özeti / Yapısı bakımından fiiller / Başvuru formu düzenlemek / Zarfların cümleye kattığı anlam

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.7.3.15. Okuduklarını özetler.

T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

 T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, paylaşarak okuma, inceleme, role girerek okuma, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere “2100 yılında olsanız nasıl bir dünya sizi karşılar?” sorusu sorulacak. Öğrencilerden hayal kurmaları ve müdahale etmeksizin düşüncelerini paylaşmaları istenecek.

Güdüleme

Öğrencilere her geçen gün teknoloji ilerlediği ve yarınlarda neler olabileceği tam olarak kestirilemeyecek kadar hızla teknoloji, günlük hayatımızı değiştirdiği ifade edilecek. Sayfa 134’ de bulunan “2100’deki Yaşamdan Bir Gün” adlı metinde bu bahsettiklerimizden bir kesit inceleyeceğimizden bahsedilecek. Metni okuduktan sonra olabilecekler hakkında öğrencilerin fikirlerini şekilleneceği söylenecek.  

Gözden Geçirme

Öğrencilerden görselleri incelemeleri istenecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Öğrencilere metnin görsellerini incelemelerinden sonra fikirleri alınacak.
  2. Metnin okunması sağlanacak. Bölerek okuma yapılacak. Öğrenciler anlamını bilmedikleri kelimeler ve anahtar kelimeleri tespit etmeye çalışacaklar. 
  3. Anahtar Kelimeler : duvar ekranı, DNA, kontak lens, uzay, robot köpek, çip
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metindeki bazı cümleler eşliğinde ve sözcük anlamlarından yola çıkarak kelimeler tahmin edilecek.

Yonga

ÇİP

Ağ tabaka

RETİNA

Çözümleme

ANALİZ

Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

İRİS

Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan.

MANYETİK

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Metindeki evin özellikleri nelerdir?

İleri teknolojik aletler, yapay zeka ve robotlarla idare edilen bir evdir.

2. Metinde anlatılan kısa yolculukta nasıl bir çevre tasvir edilmektedir?

Havada giden araba, kamyon ve tren gibi ulaşım araçları, bilgisayar ve robot parçalarından oluşan bir çöplük, kullanılmayan çiplerin oluşturduğu yükseltiler.

3. Hiçbir teknolojik ürün kullanılmadan geçirilecek bir gün kurgulayınız.

4. Metinde kurgulanan bir günlük kesitten size göre olumlu veya olumsuz olduğunu düşündüğünüz olay ve durumları karşılaştırınız.

5. Bir robotunuz olsun ister miydiniz? Gelecekte robotların yaşantımızda olması konusunda ne düşünürsünüz?

6. Teknoloji bağımlılığının gün geçtikçe artması insanlığın geleceği için risk oluşturur mu? Değerlendiriniz.

3. Etkinlik

Bölümde yer alan yönergeler uygulanacak.

a) Metindeki kurgusal unsurlar nelerdir?

Evi yöneten yapay zeka, telepatik olarak aletlerin yönetilmesi, hastalık tespiti yapan ayna, havada giden ulaşım araçları, yemek yapan robotlar.

b) Metindeki kurgusal olmayan unsurlar nelerdir?

İnternet, GPS, video mesaj, iris kontrolü ile giriş.

4. Etkinlik

Bu etkinlikte metnin özeti yazılacak.

5. Etkinlik

Bu etkinliğimizde fiillerin yapısı incelenecek. Önceki metinde anlatılan “fiilde yapı” konusuyla ilgili pekiştirme yapılacak.

koş- Basit: koşarım Türemiş: koştururum Birleşik: koşuveririm bak- Basit: bakarım Türemiş: baktırırım Birleşik: bakakalırım yaz- Basit: yazarım Türemiş: yazdırırım Birleşik: yazabilirim  iç- Basit: içerim Türemiş: içiririm Birleşik: içebilirim yap- Basit: yaparım Türemiş: yaptırırım Birleşik: yapıveririm yıka- Basit: yıkarım Türemiş: yıkattırırım Birleşik: yıkayabilirim  

6.Etkinlik

Bu etkinlikte fiilleri niteleyen zarfların cümleye kattığı anlam belirlenecek.

Yüzünüzü yıkarken DNA ve protein alıcısı harekete geçer. zaman

Mars’ta kış hızla yaklaşıyor. durum

Bir tanesi dikkatinizi aniden çekiyor. zaman

Metindeki olay 2100 yılında geçer. zaman

Giyinir ve aceleyle dışarı fırlarsınız. zaman, yer-yön

Manyetik arabanızla dolaşmayı çok istiyorum. miktar

Manyetik araç internete hemen bağlanır. zaman

Yeni satın aldığınız yazılım programı nasıl kullanılıyor? soru

Manyetik aracınız sessizce havalanır. durum

Işıklar birden kararır. zaman

Sonunda eve tekrar geldiniz. durum

Molly duvar ekranında ansızın belirir. zaman

7.Etkinlik

Bu etkinlikte yönergelere uyularak boş olan kısımlar öğrencilerce doldurulacak.

8. Etkinlik

Etkinlikteki paragraftan yola çıkarak yönergelere uyulacak.

Gelecek metne hazırlık yönergeleri araştırılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde zarfların cümlelere kattığı anlamları bulunuz.

1. Koşarak kütüphaneden çıktı ve zil çalınca sınıfa gitti.       ………/………..

2. Tatilde çok kitap okumak istiyorum.    …………..

3. Birazdan yağmur yağacak.       …………

 Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

10.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf Türkçe dersi 5. temanın (BİLİM VE TEKNOLOJİ) ilk metni olan “2100’DEKİ YAŞAMDAN BİR GÜN ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir