6. Sınıf “AFYON” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 5. temanın (DOĞA VE EVREN) ilk metni olan “AFYON ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : DOĞA ve EVREN / AFYON

Konular                                 : Kelime çalışması / Grafik yorumlama / Metin türü ( Gezi yazısı) /  Gezi programı planlama / Sıfat tamlaması

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, role girerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere Afyon şehrine giden veya Afyon ile ilgili bir bilgisi olan var mı diye sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilerin cevaplarını aldıktan sonra  onlara Afyon adlı metni işledikten sonra Afyon’da gezmiş kadar olacakları söylenecek. Sayfa 144’te bulunan metni açmaları istenecek. 

Gözden Geçirme

Metnin görselleri üzerinde öğrencilerden yorumlar alınacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında deyimleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri ve anlamını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : keşfetmek, ziyaret, tarih, gezmek, kaplıca, tarih, haşhaş, kaymak
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bunların anlamları sözlükten araştırılacak. B kısmında üç kelime seçilerek cümle içinde kullanılacak.

güzergah: Yol üstü uğranılacak, geçilecek yer

emektar: Çok kullanılmış, eski

haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaplıca: Sıcak su çıkan yer, suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam

rota: Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol

ipin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek

bükme: Afyon yöresine ait mercimekli bir börek türü

caba: Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava

2. Etkinlik

Bu etkinlikte okuduğumuz metinden yola çıkarak sorular cevaplanacak.

 1. Yazar ve ailesinin gezecekleri yerlerin özelliklerini araştırma sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Gezecekleri yerde neler yemeleri, hangi tarihi yapıları ziyaret etmeleri gerektiğini öğrenmek, ziyaret esnasında sıkıntı çekmemek için gezecekleri yerleri araştırıyorlar.

2. Afyon’a komşu olan iller hangileridir?

Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya.

3. Metinde, Afyon’a ait hangi tarihî ve doğal güzelliklerin adı geçmektedir? Açıklayınız.

Karahisar Kalesi, İhsaniye Kervansarayı, Emre Gölü, Kayıhan Göynüş Vadisi, Kaya Kiliseleri,  Kocatepe, İscehisar Peribacaları.

4. Yazarın Afyon gezisinde en ilginç bulduğu şey nedir?

Çamur banyosu.

5. Ülkemizin hangi şehirlerini gezip görmek istiyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

6. Bir şehir kuracak olsanız şehrinizin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Açıklayınız.

3. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler metni okuyarak bir konuşma hazırlayacaklar. Bu konuşmalarını sınıfta arkadaşlarına aktaracaklar.

4. Etkinlik

Etkinlikte grafik ve bilgiler incelenecek.  Bu incelemeden sonra ise sorular cevaplanacak.

1. Hangi iki çiçek türünün sayılarının toplamı 17’dir?

Beyaz papatya ve sarı papatya

2. Size göre soldan 4. sütun hangi çiçek türünün sayısını göstermektedir?

Beyaz gül

3. En az sayıdaki çiçek türü sayısı ile en çok sayıdaki çiçek türü sayısının toplamı kaçtır?

15

4. Grafikteki çiçek isimlerini sağdan sola doğru sıralayınız.

 Beyaz papatya, kırmızı gül, beyaz karanfil, beyaz gül, pembe karanfil, sarı papatya, kırmızı karanfil

5. Etkinlik

Metnin türüne uygun bilgiler işaretlenecek. B kısmında ise metnin türü belirlenecek. (A. Gezi Yazısı) C kısmında ise bir gezi yazısı kaleme alınacak. Kompozisyon kuralları öğrencilere hatırlatılacak.

Gezi Yazısı : gezilip görülen kentlerin, ülkelerin, yerlerin ilginç yönlerini ilgiyi çekecek, özenli bir biçimde anlatan düzyazılara gezi yazısı denir.

Yer ve zaman belirsizdir.

Gezip görülen bir yer anlatılmıştır. X

Gerçekte var olmayan bir yer anlatılmıştır.

Sahnede canlandırılmak üzere yazılmıştır.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler formu doldurarak bir gezi programı hazırlayacaklar.

7. Etkinlik

Bu kısımda sıfat tamlamaları öğrencilere kavratılacak.

SIFAT TAMLAMALARI

Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatların, isimlerin önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir.

Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelir. Dolayısıyla sıfat tamlamalarında tamlanan isim, tamlayan ise sıfattır.

kırmızı   elbise

sıfat        isim

çalışkan                  öğrenci

sıfat        isim

Yukarıdaki örneklerde “kırmızı” sözcüğü, “elbise” adını; “çalışkan” sözcüğü de “öğrenci” adını nitelik yönüyle anlamca bütünleyerek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuştur.

Caddeler rengarenk ışıklarla süslenmişti.

Sınavdan sadece birkaç öğrenci geçebildi.

Bu evde güzel günler geçirdim.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkli kalın harflerle yazılmış söz öbekleri sıfat tamlamasıdır.

A)

Balıkçıların kovalarında irili ufaklı balıklar var.

Eğlenceli bir gezi olacağa benziyor.

Kız Kulesi, masalsı bir kuledir.

Her yerde tarihî yapılar var.

Bugün ilginç bir efsane dinledik.

B)

1. Keskin sirke küpüne zarar.

2. İşleyen demir pas tutmaz.

3. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

4. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

5. Ak akçe kara gün içindir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metin için öğrencilerden  su kaynakları hakkında araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki boşluğa içinde sıfat tamlaması bulunan  3 cümle yazınız.

1.

2.

3.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            10.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 5. temanın (DOĞA VE EVREN) ilk metni olan “AFYON ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir