8. Sınıf “İNSANLA GÜZEL” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan İNSANLA GÜZEL adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ERDEMLER / İNSANLA GÜZEL

Konular                                : Kelime çalışması / Tema, Ana duygu / Söz sanatları / Fiilimsiler / Bilgilendirici metin yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, ahenkle okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, şiirler…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Günlük hayatta karşılaştığımız sorunların neler olduğu sorularak öğrencilerin yaşantılarından örnekler vermesi sağlanacak. Daha sonra bu sorunların oluşmaması için neler yapılabileceği tartışılacak.  

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 28’de yer alan “İNSANLA GÜZEL”  adlı şiiri işleyeceğimiz söylenecek.  İşleyeceğimiz şiirle beraber insanlık ele alınacağı vurgulanacak. İnsanların günümüzde değerinin altı çizileceği öğrencilere iletilecek. Günümüz dünyasındaki savaşların temelinde neyin olduğu hakkında bilgi sahibi olacakları öğrencilere iletilecek.  

Gözden Geçirme

İnsan ile doğa arasındaki ilişki sorulacak. Verilen cevaplar ışığında derse geçiş sağlanacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Sayfa 28’deki görsel üzerinde durulacak. Görsel okuma yapılacak.
  2. Şiir bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Şiirde bulunan bilmedikleri kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak. (1. ETKİNLİK)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : sevgi, dostluk, bahar, insan, can, aydınlık, savaş

1. Etkinlik

Kelime çalışması yapılacak.

2. Etkinlik

Şiirden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Şaire göre doğadaki her şeyi güzel kılan nedir?

İnsandır.

2. Şaire göre insan olmazsa dal uçlarında göveren bahar, tarlalardaki başak neye benzer?

Sevimsiz resme benzer.

3. Şair üçüncü kıtada insanlara sunulan hangi nimetlerden söz ediyor?

Güneş, gökyüzü, yemişler ve yağmurlardan söz ediyor.

4. “Sabahlar sizinle aydınlık…” sözünden ne anlıyorsunuz?

5. Şair, son kıtada nelerden yakınıyor?

Savaşlardan, insanların birbirlerine besledikleri kin ve öfke duygularından yakınıyor.

6. Bu güzel dünyayı, dostlukları ve sevgileri yaşayabilmek için insanlar nasıl davranmalıdır?

İnsanlar birbirlerine karşı hoşgörülü, saygılı, kibar ve dürüst davranmalıdır. Birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamalıdır.

3. Etkinlik

Metnin teması ve ana duygusu belirlenecek.

Tema: Doğa ve insan

Ana Duygu: Doğa ve insan sevgisi

4. Etkinlik

Şiirdeki söz sanatları belirlenecek.

Söz Sanatı: Kişileştirme
“Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.”

Söz Sanatı: Kişileştirme
Bulduğunuz dize:
“Mavi rüzgârların koştuğu sokak”

Söz Sanatı: Benzetme
“İnsansız olursa sevimsiz resim gibi
Dal uçlarında göveren bahar,
Tarlada boy veren o altın başak.”

5. Etkinlik

Söz sanatları ile ilgili etkinlik yapılacak.

Ninni söyler akan suyu.
Bazı, esen bir rüzgârın
Dudakları der ki: “Uyu!” konuşturma

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! abartma

Boncuk gibi gözlerle bakarsın dünyaya. benzetme

Yıldızlar, çamlara değer de geçer.
Gün buradan başını eğer de geçer. kişileştirme

Güleriz ağlanacak hâlimize…karşıtlık

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinde bulunan sıfat fiiller bulunacak. Aldığı ek yazılacak.

Zülal’in baktığı resimler, unutulmaz güzel günlerden hatıraydı.

Tozlanmış rafların içindeki albümü, çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti.

O, resimlerdeki gibi değildi artık; ağarmış saçları, buruşmuş yüzü, akıp giden zamanı ona hissettirmişti.

Değişmeyen bir tek şey vardı: O da güler yüzü.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinle ilgili sorular cevaplanacak.

KURABİYE HIRSIZI

Bir gece, kadının biri havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına daha epeyce zaman vardı. Havaalanındaki dükkândan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına kaptırmış olmasına rağmen yanında oturan adamın olabildiğince cüretkâr bir şekilde aralarında duran paketten bir kurabiye aldığını fark etti; ne kadar görmezden gelse de.

Bir taraftan kitabını okuyup kurabiyesini yerken bir taraftan da gözü saatteydi. Kurabiye hırsızı kurabiyeleri yavaş yavaş tüketirken kadının kulağı da saat tik taklarındaydı ama tik taklar sinirlenmesini engellemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu: “Kibar bir insan olmasaydım şu adamın gözünü morartırdım!”

Kurabiyeye her uzandığında adam da elini uzatıyordu. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca “Bakalım şimdi ne yapacak?” dedi kendi kendine.

Adam yüzünde asabi bir gülümsemeyle son kurabiyeye uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü. Kadın kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı ve “Aman Tanrım, ne cüretkâr ve ne kaba adam; üstelik bir teşekkür bile etmiyor!” diye düşündü.

Hayatında bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu. Uçağın kalkacağı anons edilince derin bir nefes aldı ve rahatladı. Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına yürüdü. Kurabiye hırsızına dönüp bakmadı bile. Uçağa bindi ve rahat koltuğuna oturdu. Daha sonra kitabını almak üzere çantasına uzandı. Birden gözleri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin önünde bir paket kurabiye duruyordu! Çaresizlik içinde inledi: Bunlar benim kurabiyelerimse ötekiler de onundu ve benimle her bir kurabiyesini paylaştı! Üzüntüyle, özür dilemek için çok geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkâr olan kurabiye hırsızı kendisiydi.

Valerie COX

1. “Kurabiye Hırsızı” metninde yaşanan sorun nedir? Yazınız.

Bir kadının kurabiyeleri kendisinin sanarak başkasının kurabiyelerini yemesi.

2. Siz olsaydınız bu soruna nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz? Yazınız.

8.Etkinlik

Etkinlikteki dörtlükten yola çıkarak bilgilendirici bir metin yazmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan sonraki metnin hazırlık amaçlı fabl örneklerini araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Söz sanatlarına uygun birer örnek cümle yazınız.   

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

23.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan İNSANLA GÜZEL adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir