7. Sınıf “LAVANTA KOKULU KÖY” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“LAVANTA KOKULU KÖY” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / LAVANTA KOKULU KÖY  

Konu                                      :          Kelime Çalışması

                                                          Düşünmeyi Geliştirme Yolları

                                                          Grafik Okuma

                                                          Haber Kipleri

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

 T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

 T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.

T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, ahenkle okuma, yankılı okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Derse gelince bu hafta koklama duyumuzla ile ilgili bir metin işleyeceğimizden bahsedilecek. Lavanta kokusunu bilen olup olmadığı sorulacak. Lavanta bitkisinin hangi alanlarda kullanıldığı sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere “DOĞA ve EVREN” temasının son okuma metnine geçtiğimiz söylenecek ve bu metinde farklı özelliği olan bir köye misafir olacağımızdan bahsedilecek. Sayfa 208’de yer alan “LAVANTA KOKULU KÖY” metnini işleyeceğimiz söylenecek. Öğrencilerin kitaplarını hazırlamaları istenecek.  Google’den lavanta görselleri öğrencilerle paylaşılacak.  

Gözden Geçirme

Ülkemizde ekonomik getirisi olan bitkilerin neler olduğu sorulacak. Çay bitkisinden örnek verilecek. Öğrencilerin farklı bitkilerle ilgili bilgi paylaşmaları sağlanacak.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : Isparta, gül, ekonomi, kırsal turizm, lavanta, mor, Kuyucak Köyü
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metinden alınan kesitlerde altı çizili kelimelerin anlamları tahmin edilecek ve sözlük anlamları araştırılacak.

kifayetsiz: Yetersiz

topoğrafik: Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi ile ilgili

rayiha: Güzel koku

potansiyel: Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan

aromatik: Aromalı

kıraç: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Bir beldeyi tanımlayan özellikler nelerdir?

Şehre olan uzaklığı, yer şekilleri, bitki örtüsü, nüfusu, tarihi.

2. Bir beldenin açığa çıkarılmayı bekleyen potansiyelleri olduğu nasıl anlaşılır?

Benzer yerlerle aynı özellikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilerek anlaşılır.

3. Lavantanın ekonomik değer olarak yetiştirilmesinin anlamı nedir?

Ham madde olarak satılabilir bir ürün olmasıdır.

4. Lavanta bir yerde değil de birçok yerde üretilirse değeri azalır mı?

Lavantaya olan talebe göre değişir. Bir yerde yetişen lavanta talebi karşılıyorsa birden çok yerde üretilmesi değerini azaltabilir. Eğer talebi karşılayamıyorsa değeri azalmaz.

5. Bir yöreyi turistik açıdan önemli kılan özellikler neler olabilir? Tartışınız.

3. Etkinlik

Metinden alınan bölümlerde düşünmeyi geliştirme yollarının hangileri kullanıldığı bulunacak.

• Lavanta haziran ayında çiçeklenmeye başlayan aromatik bir bitkidir.(Tanımlama)

• 1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, bugün 250 kişilik nüfusa sahip.(Sayısal verilerden yararlanma)

• Lavanta üretiminde Kuyucak, Fransa’daki Provence bölgesiyle yarışmaktadır. (Karşılaştırma)

• Çiçeklenme döneminde Kuyucak bir lavanta cenneti gibidir. (Benzetme)

4. Etkinlik

Grafikten hareketle yönergeler uygulanacak. B kısmında öğrenciler de iki yargı yazacak. 

Lavantanın ekim alanı her yıl artmaktadır. (D)

Üretim miktarlarında bazı yıllarda azalma görülmektedir. (Y)

2016 yılındaki ekim alanı diğer yılların toplam alanından fazladır. (Y)

Üretim miktarında 2014 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış olmuştur. (D)

Lavanta üretiminde en hızlı yükseliş 2016 yılındadır. (D)

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinde haber kipi almış fiiller belirlenecek.

BİRER BİRER
Bir arkadaşımız, Meksika’da gün batarken bomboş kumsalda 
yürüyormuş. O sırada uzakta biri
dikkatini 
çekmiş. (…) Adamın uzandığı yerden bir şeyler alıp denize attığını fark etmiş. Sürekli bir şey alıp denize fırlatıyormuş.
Arkadaşımız iyice yaklaşınca adamın kıyıya vuran denizyıldızlarını birer birer alıp denize attığını
anlamış. Arkadaşımız biraz şaşırmış. Adama yaklaşmış, “İyi akşamlar bayım. Ne yaptığınızı sorabilir miyim?”
“Denizyıldızlarını denize geri 
atıyorum. Şu anda deniz çekildiğinden, denizyıldızlarının hepsi
karaya 
vurmuş. Onları denize geri atmazsam oksijensizlikten hepsi de ölecek.”
Arkadaşımız, “
Anlıyorum.” diye yanıtlamış. “Ama bu kumsalda binlerce denizyıldızı olmalı.
Hepsini kurtarmamız mümkün değil. Burada onlardan çok var. Üstelik bu kumsalın her yerine
yetişmeniz imkânsız. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz, 
görmüyor musunuz?”
Adam 
gülümsemiş. Yere eğilmiş ve yine bir denizyıldızı alıp denize attıktan sonra, “En azından
birinin daha hayatını değiştirelim!” demiş.
Jack Canfield (Cek Kenfiyılt) ve Mark V. Hansen (Mark V. Hensın)
Çev.: Şerife KÜÇÜKAL

6.Etkinlik

Cümlelerin kipleri belirlenecek.

Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmişDuyulan geçmiş zaman

Çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürerGeniş zaman

Çiçeklenme döneminde köy âdeta mora boyanmış bir hâl alırGeniş zaman

Ağustos ayında ise lavanta hasadı başlaGörülen geçmiş zaman

30 aileye on beşer kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmışDuyulan geçmiş zaman

Gülden sonra yaygın olarak yetişen lavanta da ilçenin güzelliği ve hoş kokusuna ayrı bir rayiha katıyorŞimdiki zaman

Lavanta kokulu Kuyucak köyünü çok seviyorumŞimdiki zaman

Lavanta bahçelerinde arılar mis kokulu lavanta balını yaparGeniş zaman

7. Etkinlik

Öğrencilerden önceki metnin gelecek derse hazırlık kısmındaki araştırmalarını sunmaları istenecek.

8. Etkinlik

Öğrenciler iş imkanlarını artırmak için bir proje geliştirecekler ve tablo ve grafiklerle bu projeyi destekleyecekler.

—GELECEK DERSE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GÖREVİ OLARAK VERİLECEK.—

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki parçada çekimli fiilleri kip ekleri bakımından inceleyiniz.

Masallar çocukların hayal dünyasını zenginleş­tirir. Anlatım yeteneği kazanmalarına katkı sağ­lar. Çocuklar masalla iyi ve kötü ayrımını kü­çük yaşlarda öğrenir. Öğrenir ve iyileri, iyilikleri sever hâle gelirler.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 7. temada (DOĞA ve EVREN) yer alan“LAVANTA KOKULU KÖY” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir