8. Sınıf “EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : ERDEMLER / EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ

Konu                                      :          Kelime Çalışması

                                                          Deyimler

                                                          Sebep-Sonuç Cümleleri

                                                          Anlatım Bozuklukları

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. (Nesne ve zarf tamlayıcısı eksikliği)

KONUŞMA

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

YAZMA

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, yankılı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere çevrelerinde maddi durumu iyi olmayan insanların olup olmadığı sorulacak. Cevaplardan yola çıkarak bu gibi insanlar için neler yapılabileceği tartışılacak. 

Güdüleme

Öğrencilere bu hafta işleyeceğimiz metinde komşuluk ilişkileri hakkında farklı bir hikaye ele alındığından bahsedilecek. Öğrencilerden sayfa 200’ü açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere ailelerine maddi destek olmak için neler yapabilecekleri sorulacak.  

Derse Geçiş

 1. Öğrencilerden metinde bulunan görselleri incelemesi istenecek.
 2. Hikayenin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek.
 3. İkinci kez sesli okuma yapılacak. Sesli okuma bölerek okuma yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : güneş, yeşillik, işsizlik, reçel, yapımevi
 5. Anlamını bilmedikleri kelimelerin ve deyimlerin anlamları bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Kelimelerin anlamları tahmin edilecek ve sonra sözlükten kontrol edilecek.

atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik

konserve: Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış

kıvanç: Övünç, iftihar, sevinç

müjde: Sevindiren haber, sava, muştu

yakınmak: Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek

2. Etkinlik

Metindeki deyimler bulunup yazılacak.

 • kiraya vermek
 • girip çıkmak
 • yalayıp geçmek
 • hoşa gitmek
 • hayran kalmak
 • sevinçten deliye dönmek
 • yere göğe sığdıramamak
 • yolunu gözlemek
 • kapısını çalmak
 • dert yanmak
 • umut bağlamak
 • kulak arkası etmek
 • davet etmek
 • kıvanç duymak
 • eline tutuşturmak
 • yolunda gitmek

3. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak.

1. Emine Teyze kimdir? En belirgin özelliği nedir?

Yazarın komşusudur. En belirgin özelliği boş kalmayı sevmemesi, sürekli bir şeylerle meşgul olmasıdır.

2. Çocuğun babası düşündüğü projeyi gerçekleştirmek için neler yapıyor?

Meyvelerin nereden alınacağını, kavanozları, satışın nasıl yapılacağını, bu iş için ne kadar para gerektiğini planlıyor.

3. “Emine Teyze Reçelleri” adının oy birliği ile kabul edilme sebebi ne olabilir?

Reçel yapımevinde herkesin bir şekilde işin içinde olacağı, yapılan işte herkesin söz hakkı olduğu için.

4. Çocuğun babasının yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

5. Bu hikâyenin en çok hangi yönünü beğendiniz? Neden?

6. Metnin sonrasında yaşananlarla ilgili tahminlerinizi anlatınız.

7. Metinden bir sorun belirleyip bu soruna çözümler üretiniz.

4. Etkinlik

Metinde yer alan sebep sonuç cümleleri bulunup yazılacak.

 • Ben ders çalışmaktan sıkıldığımda balkona çıkar, onu izlerdim.
 • Bana “Salon Çiçeği” derdi, evden pek çıkmadığım için.
 • Babam, Emine Teyze’nin işsiz oğluna kendi çalıştığı yerde çaycılık işi bulduğunda
  kadıncağız sevinçten deliye döndü.
 • Emine Teyze reçelinin beğenilmesinden kıvanç duymuştu.

5. Etkinlik

Hikayedeki çocuğun babası ile Emine Teyze’nin kişilik özelliklerinde benzer ve farklı yönler belirlenecek.

Benzer Yönleri: Boş durmayı sevmeyen, insanların iyiliği için çalışan, iyi niyetli insanlardır.

Farklı Yönleri: Emine Teyze şakacı, çocuğun babası şakacı değildir. Babası okumuş, kültürlüdür, Emine Teyze değildir.

6.Etkinlik

Öğrencilerden hikayede geçen reçel yapımevinde çalıştıklarını düşünmeleri istenecek ve reçellerin tanıtımını yapan bir konuşma yapmaları istenecek.

7.Etkinlik

Cümlelerde nesne ve zarf tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerdeki eksik ögeyi ilgili boşluklara yazacaklar.

CÜMLELER ZARF TAMLAYICISI NESNE
Yeni yetişen sanatçılara yardım eder, ilgilenirdi. onlarla  
Sana telefon açmış, merak ediyormuş.   seni
Volkan’a inanır, gurur duyardı. onunla  
Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor, başa çıkmak için
uğraşıyoruz.
sorunlarınla  
Yazıya özendiği, dikkatle yazdığı belliydi.   yazıyı
Herkes onun bu davranışına hayran olmuş ve tebrik
etmişti.
  onu
Kötü bir ödev yaptığımda beni eleştirir ve tartışırdı. benimle  
Bir daha seni görmek ve karşılaşmak istemiyor. seninle  

8.Etkinlik

Öğrencilerden komşularıyla yaşadıkları bir anıyı yazmaları istenecek. Noktalama ve imla kurallarına uymaları sağlanacak. Hataları düzeltilecek.

>>Gelecek metne hazırlık sorusu araştırılacak.<<

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                        

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tamlayıcı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Sıkıntılara nasıl göğüs gerdin, nasıl başa çıktın?

b. Her gün çalıştı, hiç bir  gün tembellik etmedi.

c. Durmadan yazıyor, hiç dinlenmiyor.

d. Muzaffer Bey’i çok severim, onunla iyi anlaşırız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      29.03.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 7. temada (ERDEMLER)  yer alan “EMİNE TEYZE’NİN ÇİLEK REÇELİ” adlı metnin günlük ders planını  buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir