5. Sınıf “GÜVERCİN” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 9. hafta metni olan “GÜVERCİN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 12 KASIM-18 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / GÜVERCİN
              Konu     Noktalama işaretleri Ana fikir ve konu Eş anlam Gerçek ve hayali ögeler Deyim ve atasözleri Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar Fabl Kişileştirme Soru işareti
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Söz Varlığı T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. Anlama T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder. T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir. T.5.3.20. Metnin konusunu belirler. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.3. Hikaye edici  metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, fabl örnekleri,  EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Sınıfa girince “Birlik ve beraberlik” konusunda bir atasözü bilen var mı sorusu sorulacak. “La Fontaine Masalları okuyan var mı?” sorusu sorulacak.
•  Güdüleme Çocuklara bugün 72. sayfadaki “GÜVERCİN” adlı metni işleyeceğiz. Toplum için birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağımız bu metinde toplumunun devamlılığı, birlik ve beraberlikle olacağını kavrayacağız.
•  Gözden Geçirme Birlikten kuvvet doğar atasözü üzerine konuşulup öğrencilerin düşünceleri dinlenecek.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme bölümünden sonra EBA’ dan “Birlik ve Beraberlik” konulu kısa video izletilir. Öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.Metin, öğrenciler tarafından sesli bölerek okuma yöntemi ile okunacak.Anahtar kelimeler bulunacak. avcı, ağ, tuzak, fare, kemirme, dost, birlikÖğrenciler   tarafından  anlaşılmayan , anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerinde  işaretlenecekAnlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra Türkçe defterinin arka kısmında yer alan sözlük defterlerine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte yer alan kelimeler bulunacak ve kelimelerle cümle kurulacak. ağ: İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. kemirmek: Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak. tuzak: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. ziyafet: Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen. şüphelenmek: Kuşkulanmak, kuşku duyma işi.   2. Etkinlik Etkinlikte altı çizili kelimelerin eş anlamlıları bulunacak. Aynı cümleler eş anlamlılarıyla yazılacak. düşünce eş anlamlısı fikir
Cümle:  Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış. şehir eş anlamlısı kent
Cümle: Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar. cevap eş anlamlısı yanıt
Cümle: Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?   3. Etkinlik Bu etkinlikte metnin bağlamında sorular cevaplanacak. 1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?
Avcı, ormandaki kuşları avlamak için ağ ve buğday tanelerini kullanarak tuzak yapıyor.
2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?
Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi kanat çırpmak oluyor.
3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?
  4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi?
5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.
  4. Etkinlik Güvercin adlı metnin konusu ve ana fikri bu etkinlikte kavratılacak.   Metni konusu: Bir grup güvercinin düştükleri tuzaktan kurtulma çabası. Metni ana fikri: Bir liderin önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığında aşılamayacak zorluk yoktur. B kısmında ana fikrimizle örtüşen atasözleri işaretlenecek.   5.Etkinlik Bu etkinlikte insana ait özellikler gösteren varlıklar ve gösterdikleri davranışlar bulunacak. Bu kısmımda söz sanatları konusunda yer alan kişileştirme hatırlatılacak çocuklara.   VARLIK KADROSU İNSANA AİT DAVRANIŞLAR Karga Şüphelenmek Güvercinler Konuşmak, ağlamak Fare Konuşmak Metnin türünü kavramak için b kısmındaki uygun olanlar seçilecek ve Fabl türü kavratılacak. Fabl Sonunda ders verme amacı güden, kahramanları genellikle hayvanlar olan metinlere fabl denir. Fabllarda yer alan hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Fabl Özellikleri İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar.Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir.Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir.     6.Etkinlik Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için öğrencilerin neler yapabileceği sorulacak ve görüşleri dinlenecek.   7.Etkinlik Noktalama işaretlerinden “soru işareti”  kullanım amaçları irdelenecek.  Güvercinler, avcının kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktı? >>Soru sözü içeren cümlenin sonuna konmuştur. Güvercinlerin başkanı fareye dönerek:
— İsmin?
>>Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlenin sonuna konmuştur. Beydeba MÖ I. (?) yüzyılda Hindistan’da yaşamış biridir.
>>Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durum için konmuştur. B kısmında metinde geçen soru işareti olan cümleler belirlenecek.   8. Etkinlik Bu etkinlikte yer alan hayvanların insanın hangi özelliklerini temsil ettiği belirlenecek. Aslan >> Liderlik, güçlülük Tavşan>>Hızlı koşması, saflığı Tilki>> kurnazlığı   B kısmında giriş bölümü verilen fablın devamı yazılacak. Öğrenciler “Karga ile Tilki” fabl örneğine bağlı kalarak yazılarını yazacaklar. İmla noktalama işaretlerine dikkat etmeleri istenecek. Sayfa düzeni hatırlatılacak.     àBir sonraki metin için nezaket ve görgü kuralları ile ilgili afiş hazırlatılacak. Hazırlanan afişler yeni metinle beraber sınıf panosunda sergilenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki kutu içine soru işaretinin kullanım alanları ile ilgili üç madde yazınız.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       10.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. Tema (ERDEMLER) 9. hafta metni olan “GÜVERCİN” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir