6. Sınıf “AZİZ SANCAR” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 9. hafta metni olan “AZİZ SANCAR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 12 KASIM-18 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ / AZİZ SANCAR
              Konu     Karikatür 5N1K Anlatıcı türleri Kronoloji Hazırlıksız konuşma Geçiş ve bağlantı ifadeleri Zamirler  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.   T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır. T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.   KONUŞMA T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.     YAZMA T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, role girerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Önceki dersten verilen görev olan Türk-İslam bilginleri hakkındaki araştırma yapanlar arkadaşlarıyla araştırmalarını paylaşacaklar.  
•  Güdüleme Öğrencilere “Bilim insanları ne iş yapar?”  sorusu sorulacak. Öğrencilerin dönüşlerinden sonra sayfa 74’teki 3. Temamız olan ERDEMLER temasının ilk metni “AZİZ SANCAR” metnini açmaları istenecek. Öğrencilere, metni inceledikten sonra bilim alanında ülkemiz adına Aziz Sancar’ın yaptıklarını öğrenecekleri söylenecek.
•  Gözden Geçirme “Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerle ilgilenen var mı?” diye sorulacak. Dönüş olmazsa “Bilim merkezini ziyaret eden bir arkadaşımız gözlemlerini bizle paylaşabilir mi?” sorusu yönlendirilecek.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini incelemesi istenecek. Metnin türü hakkında fikirleri sorulacak. (görsellerden yola çıkarak) Daha sonra Aziz Sancar olarak bir kişi metni yüksek sesle okuyacak. ( role girerek okuma) Anahtar kelimeler bulunacak. Anahtar Kelimeler : bilim, araştırma, nobel, buluş, eğitim, milli manevi değerlerimiz, insanlık, DNA, genetik Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte kelimeler tahmin edilerek anlamlarına uygun yazılacak. GENETİK  Kalıtım bilimi.
ŞİFA 
Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma.
MUAZZAM 
Çok büyük, alışılmışın sınırlarını aşan, güçlü.
GİZEM 
Sır.
TEZ 
Bir sınav kurulu önünde savunulan bilimsel eser.
KONFERANS 
Uzman bir kişi tarafından yapılan bilgilendirici konuşma.
ROZET 
Yakaya sembol olarak takılan küçük metal nesne.
HÜRMET 
Saygı.   2. Etkinlik 5N1K sorularını kullanarak metinle ilgili sorular hazırlanacak ve hazırladıkları soruları arkadaşlarına yöneltecekler. Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?
Niçin?
Nasıl?
  3. Etkinlik Bu etkinlikte metnin hangi ağızdan yazıldığını kavratmaya yönelik sorular cevaplanacak. ANLATICI TÜRLERİ   Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır. Örnek: » Kimse farkına varmadan evden çıktım. Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım. İmkanı yok, bunu götüremezdim. Çok ağırdı. Küçük keser de aynı görevi görürdü. Aradığım keseri buldum. Depodan çıktım…     Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır. Örnek: » Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…   4. Etkinlik Metinden yararlanarak Aziz SANCAR’ ın hayatıyla ilgili bilgiler kronolojik  olarak tamamlanacak. 1946
1946 yılında doğdum.
1960
Hayalim tıp okumaktı çünkü 
umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olabilirdim.  1970
İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada 
Dallas’ta Teksas Üniversitesinde doktoramı moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine tamamladım.  1980
Amerika’da eşimle birlikte 
bir “Türk Evi” açtık. 2000
DNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında 
“DNA Onarımı” adlı keşfim ortaya çıktı. DNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu: Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırlarının DNA moleküllerinde saklı olduğunu düşünüyordum. 2015
2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar 
bana bilim alanında Nobel Ödülü’nü kazandırdı.   5.Etkinlik Öğrenciler hayalleriyle ilgili bir konuşma yapmaları istenecek. Konuşmasında yönlendirici ve bağlantı ifadelerine yer vermeleri istenecek.   6.Etkinlik Bu etkinlikte Zamirler konusu öğrencilere kavratılacak.   ZAMİRLER Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. Ahmet’ten öğrendim > ondan öğrendimKitabı gördün mü? > bunu gördün mü?Öğrenciler dışarı çıktı> hepsi/herkes dışarı çıktı. Zamirlerin Özellikleri İsim soyludur.Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek için de kullanılırlar.Anlamdan çok görev yönü ağır basar.İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar.İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler.Tekil ve çoğul şekilleri vardır.Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler.Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler.Birçok sıfat, zamir olarak da kullanılabilir. Zamir Çeşitleri Zamirler, isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar: Şahıs zamirleriDönüşlülük zamiriİşaret zamirleriBelgisiz zamirlerSoru zamirleriİlgi zamiriİyelik zamiri                   àBir sonraki metin için öğrencilerden zaman ile ilgili  atasözleri ve deyimler araştırmaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıya içinde zamir olan üç tane cümle yazınız.   1. 2. 3.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  okurken yorum yapabilme, kronolojik sıralamaya önem verme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       10.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 3. Tema (BİLİM ve TEKNOLOJİ) 9. hafta metni olan “AZİZ SANCAR” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir