7. Sınıf “SEYİT ONBAŞI” İzleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı  7. Sınıf 2. Temanın 8. Hafta metni olan “SEYİT ONBAŞI” izleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 05 KASIM-11 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / SEYİT ONBAŞI (İZLEME METNİ)
              Konu   Kelime çalışması Beden dili Öznel nesnel cümleler Canlandırma Haber ve dilek kipleri Yazı taslağı Bilgilendirici metin yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   İZLEME T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır. T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.     KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.   YAZMA T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri İzleme  , duraklatarak izleme, açıklayarak izleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme, örnek verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Seyit Onbaşı denince aklınıza ne gelmektedir? Sorusu ile öğrencilerin dikkati çekilecek.  
•  Güdüleme Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının son metni olan “SEYİT ONBAŞI” adlı filmi seyredeceğiz. Sayfa 54’ de  yer alan metnin etkinliklerini açın. Filmi izledikten sonra Çanakkale ruhunu daha derinden anlayacağız.
•  Gözden Geçirme Derse hazırlık soruları öğrencilere yöneltilecek.  
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü yapıldıktan  sonra öğrencilere SEYİT ONBAŞI filmi akıllı tahtadan açılacak. Bölerek izleme yöntemiyle film izlenecek. Eba’da ilgili filmin içeriği olmadığından filmin aslından izlenecek ve atlayarak önemli bölümler seyrettirilecek. Seyrederken farklı anlamını bilmedikleri kelime olursa öğrencilerden not almaları istenecek.   1. Etkinlik Etkinlikte öğrencilerin not ettikleri bilinmeyen kelimeler araştırılacak. TDK sözlükten araştırılıp yazılacak.       2. Etkinlik Filmi izledikten sonra ilgili soruları öğrenciler cevaplayacak. 1. “Çamlık” köyünün isminin “Koca Seyit” olarak değişmesinin sebebi nedir?
Koca Seyit’e yani Seyit Onbaşı’ya duyulan hayranlık nedeniyle değişmiştir.
2. “Seyit Onbaşı” filmi sizde hangi duyguları uyandırdı? Niçin?
3. Sizce Seyit Onbaşı’ya dört insan gücü veren duygunun kaynağı ne olabilir?
Vatan sevgisi ve inanç duygularıdır.
4. Bir turist rehberi olarak turistlere Seyit Onbaşı’yı nasıl anlatırsınız?
5. “Kimi Niğde’den, kimi Diyarbakır’dan, kimi Rize’den, kimi Edirne’den; kimi üniversite sırasından, kimi tarlasından kalkıp cepheye koştular.” Kumandanın bu sözleri Çanakkale Savaşı’nın hangi özelliğini göstermektedir?
Çanakkale Savaşı, sadece askerlerin değil tüm Anadolu halkından insanların katıldığı bir savaş olduğunu gösterir.
6. Sizce Çanakkale geçilseydi neler olabilirdi?
  3. Etkinlik Etkinlikte ilgili yönergeler uygulanacak. Beden dilinin öneminden bahsedilecek.   a) İzlediğiniz filmdeki çocuğun “Merak etme amca. Ben Koca Seyit köyündenim.” derken yaptığı “baş parmak hareketinin” anlamı ne olabilir?
Köyün yönünü, ne tarafta olduğunu göstermektedir. b) Konuşurken jest ve mimiklerinizi kullanır mısınız? Düşüncelerimizi ifade ederken jest ve mimiklerimizi neden kullanma ihtiyacı hissederiz?
Anlattıklarımızın karşı tarafın daha iyi anlayabilmesi, daha etkili bir anlatım sağlamak, duygularımızı yansıtmak için jest ve mimiklerimizi kullanırız. c) Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?
Beden dili etkili bir anlatım ve duyguların yansıtılması için önemlidir. Karşımızdaki insanın anlattıklarımızı yanlış anlamaması ya da anlattıklarımızı ciddiye alması, beden dilimizi etkili bir şekilde kullanmamıza bağlıdır. Böylece iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır.
  4. Etkinlik Filmin canlandırılması yapılacak ilgili öğrencilere rolleri verilerek film basitçe sahnelenecek. Öğrenciler beden dillerini kullanması ve ses tonlarını değiştirmesi konusunda uyarılacak.   5.Etkinlik Nesnel ve öznel yargılı cümleler belirlenecek. (N) Köyümüzün adı önceden “Çamlık’mış”, sonradan “Koca Seyit” adını vermişler. (Ö) Koca Seyit’in kahramanlıklarını Çamlık köylüleri kadar hiç kimse bilemez. (Ö) Bu topraklar tarihin en büyük savaşına tanık olmaya hazırlanıyor. (Ö) Birbirinden büyük yirmi dört savaş gemisi inanılmaz bir güce sahipti. (N) Hafif yara alan zırhlılar geri çekilirken yalnızca Ocean (Oşın) adlı bir zırhlı kalmıştı.     6.Etkinlik Seyit Onbaşı filminin hedef kitlesi çocuklardır. Amacı, tarihimizin kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın vatan sevgisi ve inancının nasıl olduğunu ve Çanakkale Savaşı hakkında kısa bilgi vermektir.   7.Etkinlik Etkinlikteki metinde geçen haber ve dilek kipleri bulunacak. İlgili yerlere yazılacak. Haber Kipleri Dilek Kipleri durdurur, inceler, der, verir, götürüyorum, bakar, bırakıyorum, batırırım, ayrılır, etti, çekti, döndü   batıralım, kapa, sus     8. Etkinlik Seyit Onbaşının top mermisini kaldırırken neler hissetmiş olduğu öğrencilere sorulacak. Öğrencilerin duygularını ifade etmeleri sağlanacak.   9. Etkinlik Bu etkinlikte yönergelere uygun bir yazı taslağı oluşturulacak. Sonra Çanakkale Savaşı ve Vatan sevgisi üzerine bilgilendirici bir metin yazılacak. Sayfa düzenine dikkat etmeleri sağlanacak. Güzel yazıların sınıf panosunda sergilenmesi istenecek.     àBir sonraki metin için Türk –İslam bilginleri ile ilgili  araştırma yapmaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki metinde haber ve dilek kiplerini bulunuz.        O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleri. İşte o günlerde henüz hayatının baharındaki Münire, lise müdürü olan babası Cemal öğretmen, kendisinden sadece birkaç yaş küçük olan iki erkek kardeşi Mehmet ve Mustafa’dan oluşan ailesiyle Van’da mesut ve mütevazı bir hayat yaşamaktadır ve nişanlısı Süleyman Teğmen ile çok yakında evlenecektir. Fakat bu mutlu günler çok sürmez, Ağustos 1914’te Avrupa’da 1’nci Dünya Harbi’nin başlamasıyla birlikte ülkemizde de seferberlik ilan edilir. Varını yoğunu ordusu emrine veren halk, çocuklarını da askere gönderir, Süleyman Teğmen de cepheye gider.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  izlerken sesli yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       03.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı  7. Sınıf 2. Temanın 8. Hafta metni olan “SEYİT ONBAŞI” izleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir