6. Sınıf “120” İzleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta izleme metni olan “120” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 05 KASIM-11 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / 120 (İZLEME METNİ)
              Konu   TDK sözlükten anlamları bulma Mektup Çağrışım haritası Amaç sonuç/ Neden sonuç cümleleri Söz sanatları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   İZLEME T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.   KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.     YAZMA  T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri İzleme  , duraklatarak izleme, açıklayarak izleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme, örnek verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Derse girince çocuklara yüksek bir sesle “Bugün uzun bir film izleyeceğiz çocuklar. Filmi atlayarak izleyeceğimizden önemli yerlerine vurgu yapacağız. ” diyerek çocukların dikkati çekilecek.
•  Güdüleme Çocuklara bugün 1. Dünya Savaşı dönemindeki çocukların  cepheye cephane götürmek isterken başlarına gelenlerin anlatıldığı 120 filmini izleyecekleri söylenecek.
•  Gözden Geçirme Vatan sevgisi hakkında öğrenciler konuşturulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere 120  filmi akıllı tahtadan açılacak. Bölerek izleme yöntemiyle film izlenecek. Eba’da ilgili filmin içeriği olmadığından filmin aslından izlenecek ve atlayarak önemli bölümler seyrettirilecek. Seyrederken farklı anlamını bilmedikleri kelime olursa öğrencilerden not almaları istenecek.   1. Etkinlik Etkinlikte öğrencilerin not ettikleri bilinmeyen kelimeler araştırılacak. TDK sözlükten araştırılıp yazılacak.       2. Etkinlik Filmi izledikten sonra ilgili soruları öğrenciler cevaplayacak. 1. Oğlunun cephane taşımasını istemeyen babaya, oğlu nasıl bir tepki vermiştir? Anlatınız. Babasına karşı çıkıp odayı terk etmiştir. 2. Çocuklar yola çıkmadan önce yapılan hazırlıklar nelerdir? Çocuklar sağlamca giydirildi, bazı çocuklara tüfek verilip talim yaptırıldı, yolculuk için planlar yapıldı. 3. Oğlunu cepheye göndermek istemeyen babanın yerinde siz olsanız nasıl davranırdınız? Sebepleriyle açıklayınız. …. 4. Vatanımız için hangi fedakârlıkları yapabilirsiniz? Anlatınız. …. 5. “Vatan” konulu bir film çekecek olsaydınız filminizde neleri vurgulamak isterdiniz? Anlatınız. ….   3. Etkinlik Filmin ilgili bölümünde verilmek istenen mesajı öğrencilere sorulacak. Gerekirse o kısım bir kez daha seyrettirilecek.     4. Etkinlik Mektup türünü kavratmaya yönelik olan bu etkinlikte yönergelere uygun öğrenciler cevaplarını yazacaklar. Daha sonra öğrencilere mektup hakkında genel bilgi verilecek. Hitap ifadesiyle başlamıştır. [X] Metne uygun bir başlık koyulmuştur. [   ] Sağ üst köşede tarih yer almıştır. [X] Uzaktaki biriyle haberleşmek için yazılmıştır. [X] Yazıldığı yer belirtilmiştir. [X]   MEKTUP Bir düşünceyi, isteği, duyguyu başkalarına aktarmak ve haberleşmek gibi amaçlarla oluşturulan metinlere mektup denir. Mektup çok eski bir haberleşme aracı olmasına rağmen teknolojinin gelişmesiyle mektubun hayatımızdaki yeri oldukça azalmıştır.  Çünkü teknolojiyle birlikte televizyon, radyo, bilgisayar, telefon ve internet gibi yeni iletişim araçları hayatımızı işgal etmiştir. Ancak hislerin karşı tarafa etkili ve içten bir şekilde aktarılması konusunda hiçbir iletişim aracı mektup kadar etkili olamamaktadır. Mektup Özellikleri Anlatımda kullanılacak olan anlatım karşıdaki kişinin bilgisine ve kültür seviyesine göre ayarlanır.Mektupların üslubu son derece doğal ve samimidir.Dönemin özelliklerini en iyi yansıtan türlerden olması nedeniyle birer belge niteliği taşır.Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.Özel, resmi, iş ve edebi olmak üzere dörde ayrılır.İletişim araçlarının gelişmesiyle günlük hayatta pek sık kullanılmaz hale gelmesine rağmen hisleri en iyi anlatan tür olması ve doğallığı nedeniyle hala önem arz etmektedir.           5.Etkinlik “Vatan”  temalı bir konuşma hazırlayacak öğrenciler bu etkinlikte. Vatan ile ilgili diğer kelimeleri kullanmaları için yönlendirme yapılacak . Üç dört öğrenci 3’er dakika  konuşmasını arkadaşları karşısında yapacak. Konuşmacıdan öğrencilerle göz teması kurması ve beden dilini kullanması istenecek.   6.Etkinlik Amaç sonuç, neden sonuç cümleleri tamamlanacak.  1. Çocuklar uzun bir yolculuğa çıkacakları için aileler çocuklarıyla vedalaştılar. 2. Baba, oğlunun cephane taşımasını istemediği için ona bağırdı. 3. Filmdeki çocuklar ordumuza yardım etmek için cepheye cephane taşıyorlar. 4. Şehirdeki büyükler şehri korumak zorunda oldukları için çocuklar cephane taşımak zorunda kaldılar.     7.Etkinlik Söz sanatları ile ilgili etkinlikte istenen yönergeleri öğrenciler yerine getirecek. A) “Askerlerimiz aslan gibi kuvvetlidir.” cümlesinde askerlerimiz aslana benzetilmiştir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki benzetmeleri bulunuz. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
Kişi kendini sele benzetmiştir. Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.
Anadolu, cennete bir meydana benzetilmiştir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Atlılar şen çocuklara benzetilmiştir. B) “Şehit analarının gözyaşları sel oldu.” cümlesinde gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki abartılı ifadeleri bulunuz. Çanakkale içinde vurdular beni.
Ölmeden mezara koydular beni.
Ölmeden mezara konmak abartılı bir ifadedir. Rüzgârlardan atım var.
Şimşekten kanadım var.
Göğsümde al yapılı
Gazilik beratım var.
Rüzgardan at, şimşekten kanat ifadeleri abartılı ifadelerdir. C) Aşağıdaki şiirde kullanılan benzetme ve abartma ifadelerini bularak aşağıya
yazınız. Bu ifadeler şiire nasıl bir anlam katmaktadır? Açıklayınız.
BÜYÜK TAARRUZ
(…)
Sarışın bir kurda benziyordu
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar,
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.
Nazım Hikmet RAN
Atatürk, sarışın bir kurda benzetilmiştir. Gözleri çakmağa benzetilmiştir. “Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.” ifadesi abartılı bir ifadedir.     àBir sonraki metin için Türk –İslam bilginleri ile ilgili  araştırma yapmaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki kutu içine 3’er tane amaç sonuç ve neden sonuç cümlesi yazınız.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  izlerken sesli yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       03.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta izleme metni olan “120” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir