5. Sınıf “DERSİMİZ ATATÜRK” İzleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta izleme metni olan “DERSİMİZ ATATÜRK” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 05 KASIM-11 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / DERSİMİZ ATATÜRK            (İZLEME METNİ)
              Konu   Not alarak seyretme Sunum yapma Öznel nesnel ifadeler Mektup Kurtuluş Savaşı  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   İZLEME T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.   .    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri İzleme  , duraklatarak izleme, açıklayarak izleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme, örnek verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Derse girince çocuklara yüksek bir sesle “Bugün işleyeceğimiz metin çok önemli, bu gün işleyeceğimiz metin çok anlamlı, bugün işleyeceğimiz metin çok farklı…Bugün Dersimiz ATATÜRK” diyerek çocukların dikkati çekilecek.
•  Güdüleme Çocuklara bugün güzel bir film seyredeceğimizi ve bu filmin konusu ATATÜRK olduğunu söyleyeceğiz. Atatürk’ün özelliklerinden bilmedikleri varsa bugün onları da öğrenmiş olacakları ifade edilecek. Filmi seyrederken not almaları istenecek
•  Gözden Geçirme “Atatürk’ ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusu öğrencilere yöneltilecek.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere Dersimiz Atatürk filmi akıllı tahtadan açılacak. Bölerek izleme yöntemiyle metin izlenecek. İzlerken not almaları için zaman verilecek. İkinci kez izleme yapılacak ve bu sefer 1. Etkinlikteki sorular cevap aranacak.     1. Etkinlik Etkinlikte yer alan sorular filmi izlerken cevaplanacak. 1) Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi şehrimizde bulunmaktadır? Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunmaktadır. 2) Atatürk hayatı boyunca kaç kitap okumuştur? 3997 kitap okumuştur. 3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu? Fareden korkuyordu. 4) UNESCO, hangi yıl tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir? 1981 yılını Atatürk Yılı olarak ilan etmiştir. 5) Filmde gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek hangisidir? Filmde gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek öğretmenliktir. 6) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkenin yanında yer almıştır? Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almıştır. 7) Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce ne söylüyor? Atatürk, düşman gemilerini görünce: “Geldikleri gibi giderler.” diyor.   2. Etkinlik Filmi izledikten sonra da bu etkinlikteki sorular cevaplanacak. 1. İzlediğiniz filmin konusu nedir? İzlediğimiz filmin konusu, Atatürk’ün hayatıdır. 2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor? Öğretmeninin verdiği Atatürk’ü araştırma ödevi için yardım istiyor. 3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir? Çünkü Mert’in dedesi, Atatürk’ü tanımanın ve onu anlamanın bir yurttaş görevi olduğunu düşündüğü için yardım etmeyi kabul etmiş olabilir. 4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü kitap okumak insanların ufkunu açar. Daha donanımlı, daha kültürlü bireyler hâline getirir. Dolayısıyla okuyan insan daha çok şey bilir hâle gelir. Çok şey bilen insanların da başarıya ulaşması mümkün olur. 5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir? UNESCO 1981 yılını yurduna ve insanlığa yaptığı hizmetler sebebiyle “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir. 6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi nedir? Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi yurdumuza yaptığı hizmetlerdir. 7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu söz Atatürk’ün dürüst, sözüne güvenilir bir insan olduğunu göstermektedir. Bir devlet başkanının bu özelliklere sahip olması çok önemlidir. 8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir? Milletimizin her 10 Kasım sabahında hazır olda beklemesinin sebebi Atatürk’e olan vefasını, minnetini, sevgisini göstermek istemesidir.   3. Etkinlik Bu etkinlikte  öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir sunum hazırlığı yapacaklar. Bunun için formda yer alan bilgileri dolduracaklar ve gerekli bilgileri bu forma yazacaklar.   4. Etkinlik Dersimiz Atatürk metni ile ilgili geçen cümlelerden öznel ve nesnel olanları bu etkinlikte belirleyecekler. (N) Atatürk, 1881’de Selânik’te doğdu. (N) Atatürk’ün okuduğu kitapların tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi. (Ö) Öğretmenimiz de bize çok güzel şiirler ve hikâyeler okutuyor. (Ö) Her 10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte, millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz. (N) 18 Mart günü deniz ve kara zaferlerini birlikte kutluyoruz.   5.Etkinlik Bu etkinlikte Amerikalı küçük bir çocuğun Atatürk’ e yazmış olduğu 28 Ekim 1923 tarihli mektup ve Atatürk’ün bu mektuba cevabı yer alıyor. Mektup ile ilgili sorular öğrencilerce cevaplanacak. MEKTUP Bir düşünceyi, isteği, duyguyu başkalarına aktarmak ve haberleşmek gibi amaçlarla oluşturulan metinlere mektup denir. Mektup çok eski bir haberleşme aracı olmasına rağmen teknolojinin gelişmesiyle mektubun hayatımızdaki yeri oldukça azalmıştır.  Çünkü teknolojiyle birlikte televizyon, radyo, bilgisayar, telefon ve internet gibi yeni iletişim araçları hayatımızı işgal etmiştir. Ancak hislerin karşı tarafa etkili ve içten bir şekilde aktarılması konusunda hiçbir iletişim aracı mektup kadar etkili olamamaktadır. Mektup Özellikleri Anlatımda kullanılacak olan anlatım karşıdaki kişinin bilgisine ve kültür seviyesine göre ayarlanır.Mektupların üslubu son derece doğal ve samimidir.Dönemin özelliklerini en iyi yansıtan türlerden olması nedeniyle birer belge niteliği taşır.Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.Özel, resmi, iş ve edebi olmak üzere dörde ayrılır.İletişim araçlarının gelişmesiyle günlük hayatta pek sık kullanılmaz hale gelmesine rağmen hisleri en iyi anlatan tür olması ve doğallığı nedeniyle hala önem arz etmektedir.     6.Etkinlik 5. Etkinlikteki gibi önce deftere yazılmak kaydıyla Atatürk’e mektup yazılacak. Daha sonra A4 kağıdına bu mektup geçirilerek sınıf panosunda sergilenecek.   7.Etkinlik Atatürk’ün Time dergisine haber olmasından esinlenerek öğrencilerin de ülkemiz adına yapmış olduğu başarılı bir çalışmadan dolayı haber olduklarını düşünerek bir yazı yazmaları istenecek.   8. Etkinlik Bu etkinlikte Kurtuluş Savaşını anlatan romanlarımız yer alıyor. Öğrencilerimiz bunları inceleyecek.  Öğrencilerimize kitaplar hakkında bilgi verilebilir.   àBir sonraki metin için birlik, beraberlik ve dayanışma ile ilgili atasözleri araştırması verilecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki kutu içine bu hafta Atatürk ile ilgili neler öğrendiğimizi yazınız.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       03.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta izleme metni olan “DERSİMİZ ATATÜRK” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir