5. Sınıf “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1.BÖLÜM

Dersin AdıTürkçe
Sınıf 5 
Tema Adı / Metin AdıMİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / MUSTAFAKEMAL’İN KAĞNISI
Konu
Milli mücadele
Metin türü-şiir
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Sözcüklerin alfabetik olarak sıralanması
Metni anlama, yorumlama
Eş anlamlı sözcükler
Görsel okuma
Kurallı cümle oluşturma
Virgülün kullanımı
Hikaye yazma
Önerilen Süre40+40+40+40+40+40(6 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
 
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarınınanlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerininanlama olan katkısını değerlendirir.
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleriayırt eder.
 
KONUŞMA
 
T.5.2.1.Hazırlıklı konuşma yapar.
T.5.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.
T.5.2.4.Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          
T.5.2.6.Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 
YAZMA
 
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerdekullanır.
T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
T.5.4.12.Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerinTürkçelerini kullanır.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
T.5.4.15.Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma , açıklama, bölerek okuma, yankılı okuma, açıklayıcı anlatım,
inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça
* Öğretmen   * Öğrenci
İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
Dikkati Çekme
Öğrencilere kağnı nedir sorusu sorularak dikkatleri çekilecek. Daha sonra fikir yürüttükten sonra “Okulumuzda bir adet kağnı var hiç dikkat edeniniz oldu mu?” diye sorulacak. Daha sonra öğrencilerden iki kişi seçilerek çok amaçlı salonun önünde bulunan kağnıyı incelemeleri istenecek. Onlar gittikten sonra geri kalanlara “Okulumuzda kağnının ne işi olabilir?” sorusu sorulacak.
Güdüleme
Çocuklara bir kağnı figüründen yola çıkarak milli mücadelenin ne kadar çetin bir mücadele olduğunu anlatan bir metin işleyeceğimiz ifade edilecek. Bu metinde öğrencilere; fedakarlık, vatanseverlik, adanmışlık örnekleri ve hikayeleri öğrenecekleri söylenecek. Vatan toprağının her köşesinin bizim için çok önemli olduğu ve ecdadımızın bu toprakları korumak için nelerle mücadele ettikleriniifade edilecek.
Gözden Geçirme29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası olduğu için Cumhuriyet’e nasıl kavuştuğumuz sorulacak.

•  Derse Geçiş

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Kağnıyı incelemeye giden öğrencilerin izlenimleri ile metnin görselleri arasındaki benzerlikler konuşulacak.
  2. Sonra metnin türü hatırlatılıp şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan bahsedilecek. Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üstündeki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak şiir okunacak.
  3. Yankılı okuma yöntemi ile ikinci kez şiir okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  4. Anahtar Kelimeler: kağnı, cephe, Mustafa Kemal, toprak, düşman
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

 Sözcüklerin sözlükteki sıralaması kısaca anlatılarak sözcükleri alfabetik olarak sıralaması istenecek.

  1. acı                           6. kağnı

  2. al                             7. nazar

  3. asker                        8. ses

  4. elma                        9. ün

  5. gece                        10. yaşlı

Sonra bu sözcükler cümle içinde kullanılacak.

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak ve deftere cevaplar yazılacak.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

    Elif geceleyin yolda olmasının sebebi kağnısıyla cepheye cephane götürmesidir.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

    Elif; iridir, güçlüdür, tam köy kadınıdır. Türk kadınını temsil eder.

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?

    Çünkü Kocabaş ölürse diğerlerinden gerilerde kalıp cepheye cephaneleri taşıyamayacaktır.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?

    Çok yaşlı ve zayıf olduğu için fazla yük taşıdığından dolayı ölmüş olabilir.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elif, Kocabaş öldükten sonra Kocabaş’ın yerine geçip kağnıyı çekmeye başlıyor. ……

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?

Çünkü Elif’in cephane taşıdığı savaş Kurtuluş Savaşı’dır. Kurtuluş Savaşı’nın da sembol ismi Mustafa Kemal olduğundan dolayı kağnısına bu ismi vermiştir. Ayrıca Mustafa Kemal, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulabileceği konusunda halkı umutlandıran, örgütleyen lider kişidir.

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?

Öğrenciler fikirlerini söyleyecekler. Farklı cevaplar almak için çocukları güdülenecek.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?

Elif de Millî Mücadele’nin diğer kadın kahramanlarından biridir. Onlar gibi düşündüğü sadece vatan toprağıdır.

3. Etkinlik

Eş anlamlı kelimeler anlatılarak etkinlikteki uygun yerlere uygun kelimeler yazdırılacak.

Aynı varlığı kavramı karşılayan, anlam bakımından birbirinin yerini tutabilen, farklı yazılıp farklı okunan iki sözcüğün arasındaki anlam ilgisine “eş anlamlı kelimeler” denir.. Bu iki sözcükten biri genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcük iken diğeri Türkçe sözcüktür.

kara → siyah

çabuk → tez

yaşlı → ihtiyar

yürek → kalp

uzak → ırak

ün → nam

ulu → yüce

evvel → önce

yas → matem

asker → er

güçlü → kuvvetli

yel → rüzgâr

4. Etkinlik

Etkinlikte görsel okuma yöntemi uygulanacak. Öğrenciler düşündüklerini söyleyecek ve altta M. Kemal Atatürk’ün sözü ile bu düşünceleri arasında ilişki kurmaları istenecek.

5.Etkinlik

Bu etkinlikte  temsili olarak Elif karakteri olarak bir öğrenci tahtaya kaldırılacak. Drama etkinliği yapılarak şiir işlenecek. Etkinlikten sonra Elif’e sorular sorulacak ve Elif karakterindeki çocuk bu sorulara cevap verecek.

6.Etkinlik

Metindeki karakter Elif’ in Kocabaş’ın ölümünden sonra yüz ifadesi öğrencilere sorulacak. Daha sonra bir öğrenci tahtaya kaldırılacak.  Öğrenciler duyguları ifade eden farklı yüz ifadeleri yapacak ve diğerleri hangi duyguyu ifade ettiğini bulacaklar.

7.Etkinlik

Etkinlikte kurallı bir cümle nasıl yazılacağı öğrencilere ifade edilecek. Kelime dağarcığının kendimizi ifade etmede çok önemli olduğu dile getirilecek.

Sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine anlamlı cümle denir. Yüklemi sonda olan anlamlı cümlelere “kurallı cümle” adı verilir.

Ayşe’nin Kurallı Cümlesi: Elif gece yola çıktı.

Zeynep’in Kurallı Cümlesi: Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.

Kelime dağarcığı bakımından düşünerek b ve c bölümleri öğrencilere sorulacak.

8.Etkinlik

Virgülün kullanıldığı yerler kavratılacak. Sonra etkinlikte yer alan cümleler üzerinde çocuklar kendileri virgüllerin yerini bulacak.

Virgül (,)

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasında konur.

Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.

Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam gibi kelimelerden sonra konur.

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.

Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.

Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.

Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

Öğrencilerden örnekler alınacak ve iki tanesi uygun bölüme yazılacak.

9. Etkinlik

Şiirin devamını öğrencilere hikaye türüyle yazması istenecek. Öğrenciler serim düğüm çözüm olmak üzere en az üç paragraftan oluşan bir metin yazmaları gerektiği belirtilecek ve hikayelerine farklı bir başlık bulmaları gerektiği ifade edilecek. Sayfa düzenine dikkat etmeleri söylenecek ve  3 çizgi kuralına uymaları sağlanacak.

àBir sonraki metnin hazırlık çalışmaları araştırılıp yapılması istenecek.    

3. BÖLÜM

Ölçme- Değerlendirme
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Aşağıdaki kelimelerden kurallı cümleler oluşturun.
a)kütüphaneden, sınıfa, alıp, kitap, çıktı, Ömer
b) iki, aldı, babası, kalem, Serra’nın, kırtasiyeden
 
Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralayınız.
araba, yazıcı, kütüphane, arkadaş, bilgisayar, takım, masa, yardım, balık, kodlama
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                                                                                                                                                   18.10.18

                                                                               Okul Müdürü  

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

1914’te İstanbul’da doğdu. Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye’nin değişik yerlerinde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu’nu bitirdi. Orduya katıldı. 15 yıl asker olarak hizmet yaptı, Doğu ve Orta Anadolu, Trakya’yı dolaştı. Önyüzbaşı rütbesinde iken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı.

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nde kısa bir süre görev yaptı. Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi olarak İstanbul’da çalıştı. 1959’da İstanbul Aksaray’da “Kitap” Kitabevini açtı. Yayıncılık yaptı, 1960-1964 arasında “Türkçe” isimli bir aylık dergi çıkardı. 1970’te yayınevini kapattı, sadece şiirle uğraşmaya başladı.

Yayınlanan ilk yazısı Yeni AdanaGazetesi’nin 1927’de düzenlediği yarışmada birincilik alan bir öyküydü. İlk şiiri “Yavaşlayan Ömür” 1933’te İstanbul Dergisi’nde çıktı.Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Peyami Safa’nın da dikkatini çeken şiirleriVarlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılapçı, Gençlik, Yeditepe, Türk Dili, Yenilik, Vatan, Çağrı, Türkçe, Ataç, Türk Yurdu, Yön, Devrim gibi dergilerde yayınlandı.

İlk şiirlerinde Necip Fazıl Kısakürek etkisinde kaldı.”Havaya Çizilen Dünya” (1934) şiir kitabındaki şiirlerinde bu etki görülür. Kendi şiir çizgisine yönelişi “Çocuk ve Allah”,”Daha” (1940) kitaplarıyla başlar.

Şiiri “sezgi” ve “us” olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Sezgi dönemi eserleri “Havaya Çizilen Dünya” (1934), “Çocuk ve Allah” ile “Daha”yı (1940) izleyen “Çakırın Destanı” (1945), “Taş Devri” (1945) kitaplarını kapsar.

“Asû” (1955) ile başlayan ikinci dönem günümüze kadarki şiirlerinde etkin olan “usçu” dönemdir.

Sezgi döneminde kendine has bir şiir dili ve biçemi yaratmaya çalıştı. “Us” dönemi ise güçlü bir Türkçe tutkusuyla dikkat çeker. Dağlarca bu dönemde dilin arılaştırılması çabalarına katıldı, evrensel temalara ağırlık vermeye başladı. 1970 sonrasında yoğunlukla çocuk şiirleri yazdı.

Hem Türkiye’de hem uluslararası düzeyde birçok ödül kazandı, bir çok ülkede şiirleri okundu. Kitapları birçok dile çevrildi.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KADIN KAHRAMANLAR

1. Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar) (1884-1964)

Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

2. Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel) (Ö. 24 Eylül 1994)

Albay Hafız Halit Bey, komutasındaki 70. alayla birlikte Milli Mücadele saflarına katılmış; ancak eşi Hadiye Hanım daha 24 yaşındayken vereme kurban gittiğinden ve o yıllarda İstanbul işgal altında bulunduğundan, küçük kızını da yanında götürmek zorunda kalmıştır.

Böylece kader küçük Nezahat’ı, daha 9 yaşındayken cepheyle tanıştırmış, 12 yaşına kadar tam üç sene müddetle cephelerde bilfiil babasının yanında savaşmıştır.

Nezahat Onbaşı babasıyla birlikte, Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile Sakarya ve Gediz Muharebelerinde yer almış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. alayın simgesi olmuş, alay kızlı alay diye anılmış hatta Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa’nın dahi dikkatini çekmiştir.

3. Şerife Bacı (Ö. 1921)

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephaneleri Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 1921’de donarak öldü… Anlatılan odur ki, cephane ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarmış bebeğinede sarılıp onun donmaması için uğraş vermiştir…

4. Fatma Seher Erden (Erzurumlu Kara Fatma)

1888’de Erzurum’da doğdu. Subay Dervişlerden Ahmet Bey ile evlendiğinde Balkan Savaşı’na katıldı, askerlik hayatını eşi ile birlikte paylaştı. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde kendi ailesinden dokuz-on kadınla birlikte savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey’in Sarıkamış’ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum’a döndü.

1919’daki kongre günlerinde, Mustafa Kemal’le bizzat görüşebilmek için Sivas’a gitti. Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görevlendirildi. Aldığı talimatla İstanbul’a gitti, silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir’in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir’e geçerek kurtuluşu için savaştı.

 Bir keresinde, onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan birliği ile düşmanın cephe gerisine bir saldırı düzenledi ve aralarında bir Yunan subayı toplam 25 esir askerle geri döndü.

5. Halime Çavuş

Kastamonu’da doğan, anne-babasının “kızım gitme” şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan Halime Çavuş, uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Kurtuluş Savaşı’na giderken erkek kılığına girdi, erkek gibi traş oldu, saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat kaldı. Bir keresinde İnebolu’dan cepheye cephane taşırken Mustafa Kemal Paşa’ya rastladı. Ancak rastladığı kişinin O olduğunu bilmiyordu Mustafa Kemal Paşa “Sen üşüyor musun böyle?” diye sordu. “Bey, 100 bin kişi kurtulacak. Ben öleceğim de ne olacak?” dedi.

6. Hafız Selman İzbeli

Kastamonu müdafa-i hukuk cemiyeti, kadınlar kolu kurucularından ve Kastamonu’daki İLK KADIN MECLİS ÜYESİ, sıkı bir Atatürk hayranı ve kendi deyimiyle “Cumhuriyet kadını” idi.

Kurtuluş Savaşı sonrasında Kastamonu’daki kadınları toplamış, asker için çorap, fanila ördürüp cepheye göndermişti.

Varlıklı bir aileden geliyordu. Asker Kastamonu’ya geldiğinde hepsini yolda karşılayıp doyurmuştu. Hep ben Cumhuriyetçiyim demiş, savaştan sonra yeni baştan herkes gibi Türkce harflerle okuma yazmayı öğrenmişti.

Hafız Selman hanıma milletvekilliği de önerilmişti. “Hafız olduğum için başımı açmam, başımı açamayacağım için de Milletvekili olamam” diyerek kabul etmemişti.

7. Gördesli Makbule (1902-24 Mart 1922, Kocayayla/Akhisar)

Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında Milli Mücadele’ye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir’i işgaliyle Batı Anadolu’yu işgale başlaması sonucu 7 Kasım 1921’de kocası Halil Efe ile Türk çetelerine katıldı. Yunan kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda bulundu. Yunanlar Sakarya Muharebesi’ni kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde, bir taraftan da Halil Efe’nin Gördes-Sındırgı-Akhisar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı. Kocayayla baskınında geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur.

8. Çete Emir Ayşe

Yunan askeri Aydın’a doğru geldiğinde iki arkadaşı ile birlikte Menderes’in diğer tarafına geçmeye çalışan Emir Ayşe, arkadaşlarının kayıktan düşüp boğulması sonucunda geri dönmüş ve Çanakkale’de ölen kocasından kalan tek hatıra elmas küpelerini bozdurup kendine bir tüfek almış, dağa çıkmış ve Yörük Ali Efe’ye katılmıştı. Aydın’ın kurtuluşu olan 7 Eylül tarihine kadar Yunanlarla savaşmıştı. Savaş sonrası Atatürk İstasyon Meydanı’nda Çete Emir Ayşe’nin de aralarında bulunduğu kahramanlara İstiklal Madalyası takmıştı. “Savaştım Yunana karşı, elimde kalan en değerli şey Atatürk’ün göğsüme taktığı İstiklal Madalyası’dır” demişti.

9. Tayyar Rahmiye

Adanalı Rahmiye Hanım, 1920 yılında Türkler ile Fransızlar arasında yapılan Kurtuluş Savaşına katılmıştı. Savaşın ilk zamanlarındaki görevleri keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı ve bu görevlerini birçok kahramanlıkla gerçekleştirmiştir. Daha sonra kendi de savaşta çarpışmalara katılmıştır.

1920’de Fransızlara karşı harekete geçildiği sırada Türk askerlerinde yorgunluk ve korku sebepleriyle bir duraksama olunca, “Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da, siz erkek olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz?” demiş ve askerlerin toparlanmasını sağlamıştır. Aynı muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında şehit olmuştu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 6. hafta metni olan “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir