8. Sınıf “BİR FİNCAN KAHVE” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 6. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) üçüncü metni olan “ BİR FİNCAN KAHVE ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / BİR FİNCAN KAHVE

Konular                                : Kelime çalışması / Koşul-sonuç  cümleleri / Cümle çeşitleri ( yerine göre) / Form doldurma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse öğrencilere ikram edebileceğimiz küçük çikolatalar alarak gelebiliriz. Öğrencilere tek tek ikram ederek kültürümüzde ikram kelimesinin yeri irdelenecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 192’de yer alan MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ temasının üçüncü metni olan “BİR FİNCAN KAHVE” yi işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber kültürümüzde yer alan kahvenin geçmişi öğrenileceği öğrencilere bildirilecek. Kahve içmenin toplumumuzdaki yeri vurgulanacağı öğrencilere aktarılacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilere kahve yapmayı bilen olup olmadığı sorulacak. Güvenilebilir bir öğrenci varsa öğretmenler odasında mutfağa gidip kahve yapması istenecek. Ya da kantinden kahve aldırılabilir. Yaparken tarifi öğrenerek sınıfta arkadaşlarına aktarabilir.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin başlığından metinde neler anlatıldığı tahmin edilecek.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : kahve, ikram, eş dost, tiryaki, sohbet, konukseverlik, Anadolu

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları eşleştirilecek.

1- yaren 2- pirinç 3- tiryaki 4- türüm türüm tütmek 5- töre 6- beyit 7- kallavi 8- ehlikeyif

(2) Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım.

(7) Çok iri, kocaman.

(4) Çevreye güzel kokular yayılmak.

(6) Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti.

(8) Rahatına düşkün kimse, keyif sahibi.

(3) Bir şeye çok alışmış, kendine huy edinmiş.

(1) Arkadaş, yakın dost.

(5) Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet.

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Yazara göre acı bir kahve neyin başlangıcıdır?

Yıllar yılı sürecek yakın bir dostluğun başlangıcıdır.

2. Kahvenin Anadolu’da yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Yemen’den ilk olarak İstanbul’a getirilmiş, tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’ya yayılmıştır. 

3. “Ehlikeyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler? / Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler.” dizelerinde kahvenin ikramıyla ilgili hangi özelliğe değinilmiştir? Belirtiniz.

Kahvenin taze olarak ikram edilmesi gerektiğine değinilmiştir.

4. “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane / Gönül sohbet ister, kahve bahane.” dizeleriyle ne anlatılmak istenmiştir?

5. Yakın çevrenizde, kahve içmeyle ilgili gözlemleriniz nelerdir? Anlatınız.

6. Kahve gibi geleneksel başka içeceklerimiz var mıdır? Varsa örnek veriniz.

7. Günümüzde en çok tüketilen içecekler nelerdir?

3. Etkinlik

Koşul sonuç cümlesi olacak şekilde cümleler tamamlanacak.

…………………………………. onun bir kahvesini içer.

Kahvehanede otuz kişi varsa ………………………………….

…………………………………. konuğa saygısızlık olur.

Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse ……………………………

4. Etkinlik

Kahve üretimi aşama aşama yazılacak.

1. Aşama: Kahve Ekimi

2. Aşama: Kahve Hasadı

3. Aşama: Kahve Meyvesinin İşlenmesi

4. Aşama: Çekirdekleri Kurutma

5. Aşama: Kabuk Ayıklama

6. Aşama: Tadım

7. Aşama: Kavurma

8. Aşama: Öğütme

9. Aşama: Pişirme

5. Etkinlik

Derse hazırlık kısmında araştırmalar sınıf ortamında sunulacak.

6.Etkinlik

Cümle çeşitleri yüklemin yeri bakımından öğrencilere kavratılacak.  

Yüklemin Yerine Göre Cümle

a.Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir.

Olur olmaz sözler s.ylüyor.

Verdiğin kitapları çok beğendim.

b.Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir.

Yağmurdan sonra büyürmüş, başak.

Geç fark ettim, taşın sert olduğunu.

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır, dedik. Kurallı

İstanbul’un, Anadolu’nun günlük hayatına girmiş kahve. Devrik

Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. Kurallı

Ardından hemen okunurdu beyit. Devrik

Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Devrik

Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar. Kurallı

İyi günün dostu, kötü günüm geçti gel. Kurallı

Konuk bunlardan bir tanesini yer. Kurallı

7.Etkinlik

Yönergeye uyarak form doldurulacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafı yüklemin yerine göre cümle yapısına göre inceleyiniz.

Bugün başıma ilginç bir olay geldi. Yol ortasında küçük bir kız çocuğu gördüm. Ağlıyordu. Ama kimse ilgilenmiyordu. Yanına gidip neden ağladığını sordum. Annemi kaybettim dedi. Yakınlarda bir polis karakolu vardı. Kızın elinden tutup karakolun önündeki polislere anlattım durumu. Meğerse annesi de kızını aramak için gelmiş polise. Pencereden bizi görüp hemen yanımıza gelip kucakladı kızını. Bana da çok teşekkür etti. Polisler de bana çikolata verdiler ve beni tebrik ettiler. Çok sevindim. Siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka polise haber verin.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

…………….2020

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 6. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) üçüncü metni olan “ BİR FİNCAN KAHVE ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir