5. Sınıf “SPOR VE BEDENİMİZ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (SAĞLIK ve SPOR) üçüncü metni olan “SPOR VE BEDENİMİZ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : SAĞLIK ve SPOR / SPOR VE BEDENİMİZ

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Özet / Konu, ana fikir / Amaç- neden sonuç cümleleri /  Yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı / Ses olayları (ünsüz yumuşaması) / Yazı planı

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.5.3.13. Okuduklarını özetler.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

YAZMA

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Tahtaya hazırlık çalışmasında yer alan “Sağlık, varlıktan yeğdir.” atasözü yazılacak ve öğrenciler atasözü üzerine düşünmeleri istenecek.

Güdüleme

Çocuklardan temamızın üçüncü metni olan ve  sayfa 178’ de yer alan SPOR VE BEDENİMİZ metnini açmaları istenecek. Daha sonra bu metinle beraber spor yapmanın bedenimiz için önemini kavrayacağımız ifade edilecek.   

Gözden Geçirme

Sağlıklı olmak için neler yapabiliriz. Bu bölümde dünyayı sarsan Corona virüsü hakkında bilgi verilebilir. Temizlik, sağlık üzerinde konuşmak metnin işlenişinde daha tesirli olabilir.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Beden Eğitimi dersi ile ilişkilendirme yapılacak.
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. İkinci bir kez kelime çalışmaları için metin okunacak. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  4. Anahtar Kelimeler: sağlık, kilo, beden, hastalık, düzenli, spor
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Metinde geçen fikirlere katılıp katılmadıkları nedenleriyle yazılacak.

2. Etkinlik

Metinde geçen kelimeler anlamlardan yola çıkarak belirlenecek.

sağlıklı : Sağlığı yerinde olan, sağlık yönünden iyi durumda bulunan, sağlam, esen.

zinde : Canlı, diri, sağlam, dinç.

eklem : İnsanda ve omurgalı hayvanlarda gövde kemiklerinin uç uca gelerek birleştikleri yer.

beden : Vücudun baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü.

spor : Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı.

3. Etkinlik

Metin özetlenecek.  

4. Etkinlik

Konu ve ana fikir belirlenecek.

Metnin konusu: Sporun faydaları

Metnin ana fikri: Sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam için düzenli spor yapmalıyız.

5. Etkinlik

Neden sonuç ve amaç sonuç cümleleri belirlenecek.

1) Sık sık spor yapanlar için bunlar gerçekleştirilmesi çok kolay işlerdir
2) Bedenimiz enerji sağlamak için
3) Bedenin yaşamsal işlevine sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için

a) belli miktar enerjiye gereksinimi var.
b) yediğimiz besinleri yakar.
c) çünkü onların eklemleri daha esnek, kasları, kalp-dolaşım sistemleri daha güçlüdür.

Cevap: 1- c    2- b   3- a

6.Etkinlik

Dilimize yerleşmemiş kelimelerin Türkçe karşılıkları bulunacak.

fast food: hazır yemek

body: beden

doping: enerji arttırıcı ilaç

naturel: doğal

7.Etkinlik

Anahtar kelimeler üzerinde durulacak. Ve paragraf okunacak.

Düzenli yapılan spor, sağlıklı bir yaşam biçimini oluşturan dengeli beslenme benzeri diğer etkenlerle birleşince ileri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önleyebilir. Böylece daha uzun ve daha mutlu bir yaşam sağlar.

Cevap: Anahtar kelimeler oldukları için ve metnin özeti mahiyetinde olduklarından kırmızı renkle yazılmıştır.

8.Etkinlik

Kelimeler incelenecek. Ünsüz yumuşaması öğrencilere kavratılacak.

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

Süreksiz sessizlerle bitten bir kelime sesliyle başlayan bir ek aldığında sondaki sert sessizler yumuşar.

p – ç – t – k à b c d g,ğ

kitap – ım kitabım

ağaç – a ağaca

yurt – umuz Yurdumuz

renk – i Rengi

gelecek – im Geleceğim

Uyarı: Özel isimlerde yumuşama sadece söyleyişte olur, yazışta olmaz.

Yazılış Söyleniş

Gemlik’e Gemliğe

Zeynep’in Zeynebin

Ahmet’e Ahmede

dolap +a → dolaba
ataç+ ı → atacı
et +ecek → edecek
bardak +ı → bardağı

9.Etkinlik

Ünsüz yumuşaması olan kelimeler belirlenecek.

•Tüm beden sağlığı gelişir.

•İleri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önler.

•Spor yapmak, bu yağların parçalanmasına yardım eder.

•Bedenimiz depoladığı yağları spor sırasında yakıt olarak kullanır.

10.Etkinlik

Spor üzerine bir metin yazmak için yazı taslağına uygun plan yapılacak. B kısmında ise plana göre yazı yazılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya ünsüz yumuşamasına uğrayan 5 kelime yazıp çözümlemesini yapınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

…………………..

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (SAĞLIK ve SPOR) üçüncü metni olan “SPOR VE BEDENİMİZ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir