6. Sınıf “120” İzleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Temanın (Milli Mücadele ve Atatürk) izleme metni olan “120” adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / 120 (İZLEME METNİ)

Konular                                  : TDK sözlükten anlamları bulma / Mektup / Çağrışım haritası / Amaç sonuç / Neden sonuç cümleleri / Söz sanatları

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

İZLEME

T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, durdurarak izleme ve açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama günlük hayatla ilişkilendirme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse girince çocuklara yüksek bir sesle “Bugün uzun bir film izleyeceğiz çocuklar. Filmi atlayarak izleyeceğimizden önemli yerlerine vurgu yapacağız. ” diyerek çocukların dikkati çekilecek.

Güdüleme

Çocuklara bugün 1. Dünya Savaşı dönemindeki çocukların  cepheye cephane götürmek isterken başlarına gelenlerin anlatıldığı 120 filmini izleyecekleri söylenecek.

Gözden Geçirme

Vatan sevgisi hakkında öğrenciler konuşturulacak.

DERSE GEÇİŞ

Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere 120  filmi akıllı tahtadan açılacak. Bölerek izleme yöntemiyle film izlenecek. Eba’da ilgili filmin içeriğini yükleyemediğimizden filmin 46. Dakikası ile 1 saat 13. Dakikası arası metnimizin konusudur. Bu aralık seyrettirilecek öğrencilere. Seyrederken farklı anlamını bilmedikleri kelime olursa öğrencilerden not almaları istenecek. 

 1. Etkinlik

Etkinlikte öğrencilerin not ettikleri bilinmeyen kelimeler araştırılacak. TDK sözlükten araştırılıp yazılacak. 

2. Etkinlik

Filmi izledikten sonra ilgili soruları öğrenciler cevaplayacak.

1. Oğlunun cephane taşımasını istemeyen babaya, oğlu nasıl bir tepki vermiştir? Anlatınız.

Babasına karşı çıkıp odayı terk etmiştir.

2. Çocuklar yola çıkmadan önce yapılan hazırlıklar nelerdir?

Çocuklar sağlamca giydirildi, bazı çocuklara tüfek verilip talim yaptırıldı, yolculuk için planlar yapıldı.

3. Oğlunu cepheye göndermek istemeyen babanın yerinde siz olsanız nasıl davranırdınız? Sebepleriyle açıklayınız.

….

4. Vatanımız için hangi fedakârlıkları yapabilirsiniz? Anlatınız.

….

5. “Vatan” konulu bir film çekecek olsaydınız filminizde neleri vurgulamak isterdiniz? Anlatınız.

….

3. Etkinlik

Filmin ilgili bölümünde verilmek istenen mesajı öğrencilere sorulacak. Gerekirse o kısım bir kez daha seyrettirilecek.

4. Etkinlik

Mektup türünü kavratmaya yönelik olan bu etkinlikte yönergelere uygun öğrenciler cevaplarını yazacaklar. Daha sonra öğrencilere mektup hakkında genel bilgi verilecek.

Hitap ifadesiyle başlamıştır. [X]

Metne uygun bir başlık koyulmuştur. [   ]

Sağ üst köşede tarih yer almıştır. [X]

Uzaktaki biriyle haberleşmek için yazılmıştır. [X]

Yazıldığı yer belirtilmiştir. [X]

MEKTUP

Bir düşünceyi, isteği, duyguyu başkalarına aktarmak ve haberleşmek gibi amaçlarla oluşturulan metinlere mektup denir. Mektup çok eski bir haberleşme aracı olmasına rağmen teknolojinin gelişmesiyle mektubun hayatımızdaki yeri oldukça azalmıştır.  Çünkü teknolojiyle birlikte televizyon, radyo, bilgisayar, telefon ve internet gibi yeni iletişim araçları hayatımızı işgal etmiştir. Ancak hislerin karşı tarafa etkili ve içten bir şekilde aktarılması konusunda hiçbir iletişim aracı mektup kadar etkili olamamaktadır.

Mektup Özellikleri

  • Anlatımda kullanılacak olan anlatım karşıdaki kişinin bilgisine ve kültür seviyesine göre ayarlanır.
  • Mektupların üslubu son derece doğal ve samimidir.
  • Dönemin özelliklerini en iyi yansıtan türlerden olması nedeniyle birer belge niteliği taşır.
  • Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
  • Özel, resmi, iş ve edebi olmak üzere dörde ayrılır.
  • İletişim araçlarının gelişmesiyle günlük hayatta pek sık kullanılmaz hale gelmesine rağmen hisleri en iyi anlatan tür olması ve doğallığı nedeniyle hala önem arz etmektedir.

5. Etkinlik

“Vatan”  temalı bir konuşma hazırlayacak öğrenciler bu etkinlikte. Vatan ile ilgili diğer kelimeleri kullanmaları için yönlendirme yapılacak . Üç dört öğrenci 3’er dakika  konuşmasını arkadaşları karşısında yapacak. Konuşmacıdan öğrencilerle göz teması kurması ve beden dilini kullanması istenecek.

6.Etkinlik

Amaç sonuç, neden sonuç cümleleri tamamlanacak.

 1. Çocuklar uzun bir yolculuğa çıkacakları için aileler çocuklarıyla vedalaştılar.

2. Baba, oğlunun cephane taşımasını istemediği için ona bağırdı.

3. Filmdeki çocuklar ordumuza yardım etmek için cepheye cephane taşıyorlar.

4. Şehirdeki büyükler şehri korumak zorunda oldukları için çocuklar cephane taşımak zorunda kaldılar.

…türküsü
…gözünü

Bu benzerlikler anlatıma ahenk katmıştır. Şiirin daha etkileyici olmasını sağlamıştır.

7.Etkinlik

Söz sanatları ile ilgili etkinlikte istenen yönergeleri öğrenciler yerine getirecek.

A) “Askerlerimiz aslan gibi kuvvetlidir.” cümlesinde askerlerimiz aslana benzetilmiştir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki benzetmeleri bulunuz.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
Kişi kendini sele benzetmiştir.

Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.
Anadolu, cennete bir meydana benzetilmiştir.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Atlılar şen çocuklara benzetilmiştir.

B) “Şehit analarının gözyaşları sel oldu.” cümlesinde gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki abartılı ifadeleri bulunuz.

Çanakkale içinde vurdular beni.
Ölmeden mezara koydular beni.
Ölmeden mezara konmak abartılı bir ifadedir.

Rüzgârlardan atım var.
Şimşekten kanadım var.
Göğsümde al yapılı
Gazilik beratım var.
Rüzgardan at, şimşekten kanat ifadeleri abartılı ifadelerdir.

C) Aşağıdaki şiirde kullanılan benzetme ve abartma ifadelerini bularak aşağıya
yazınız. Bu ifadeler şiire nasıl bir anlam katmaktadır? Açıklayınız.

BÜYÜK TAARRUZ
(…)
Sarışın bir kurda benziyordu
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar,
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.
Nazım Hikmet RAN

Atatürk, sarışın bir kurda benzetilmiştir. Gözleri çakmağa benzetilmiştir. “Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.” ifadesi abartılı bir ifadedir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amaçlı Türk –İslam bilginleri ile ilgili  araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya 3’er tane amaç sonuç ve neden sonuç cümlesi yazınız. 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                            28.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 2. Temanın (Milli Mücadele ve Atatürk) izleme metni olan “120” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir