5. Sınıf “BİR TEMMUZ GECESİ” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. temanın (ATATÜRK ve MİLLİ MÜCADELE) BİR TEMMUZ GECESİ adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / BİR TEMMUZ GECESİ-Dinleme Metni

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışmaları / Deyimler / Hikaye haritası / Yorumlama / Slogan hazırlama

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

T.5.1.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derste tahtaya “DEMOKRASİ” kelimesi yazılacak ve öğrencilerden tanımı alınacak ve onlarda ne çağrıştırdığı tahtaya yazılacak.

Güdüleme

Öğrencilerden sayfa 59’da yer alan “BİR TEMMUZ GECESİ” metnini açmaları istenecek. Bu metinle beraber Çanakkale’de ecdadımızın yaşadıklarının bir benzerini yakın tarihte yaşadığımız vurgulanacak. Öğrencilerden 15 Temmuz’ da ne yaptıkları sorgulanacak. Ülkenin nasıl bir uçurumdan döndüğü üzerinde durulacak.

Gözden Geçirme

Bağımsızlık milletimiz için ne kadar önemli olduğunu üzerinde durulacak. Kürşad ve kırk çerisinin hikayesi anlatılacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Bölerek dinleme yöntemi ile “BİR TEMMUZ GECESİ” adlı metin dinlenecek.
  2. paylaşımlı okuma yöntemi ile ikinci kez metin okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  3. Anahtar Kelimeler: Nusrat Mayın Gemisi, vatan, görev, düşman, savaş gemileri, mayın, hedef
  4. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümü yapıldıktan  sonra öğrencilere “BİR TEMMUZ GECESİ” adlı metin akıllı tahtadan açılacak.
  2. Bölerek dinleme yöntemi ile dinleme tamamlanacak. 1. Etkinlikte gerekli yerler not edilecek.
  3. Dinlerken anlamını bilmedikleri kelimeleri not edecekler.  

1. Etkinlik

Dinleme metninde öğrenciler önemli gördüğü yerleri not edecekler.

2. Etkinlik

Etkinlikte yer alan sözcüklerin anlamları bulunacak ve cümle içinde yazılacaklar.

baygın: Bayılmış, kendinden geçmiş

sızı: Hafif ve ince ağrı

olağanüstü: Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade

gergin: Huzursuz, sinirli

birlik: Tek, bir olma durumu, vahdaniyet

3. Etkinlik

Deyimler anlamlarıyla eşleştirilecek.

hop oturup hop kalkmak: 2

yola çıkmak: 3

yenik düşmek:4

kulak misafiri olmak: 1

4. Etkinlik

Dinlenilen metne göre cümleler doğru veya yanlış olarak belirlenecek.

O akşam olağanüstü bir durum vardı. D              

O akşamdan sonra her şey eskiye döndü. Y

O akşam olanlardan metnin kahramanları haberdar değildi.           Y

O akşamdan sonra ailece ya Kızılay’da ya Külliye’deydiler. D       

Arada geçen aylarda vatanın birliği için dua ettiler. D   

5. Etkinlik

Metne göre üç soru hazırlanacak.

6.Etkinlik

Hikaye haritası hazırlanacak.

Olayın geçtiği yer: Ev

Zaman: 15 Temmuz gecesi

Olay: Darbe girişimi akşamında bir ailenin evinde yaşananlar

Kahramanlar: Çocuk, baba, anne, anneanne.

Ana fikir: 15 Temmuz gecesi yaşananlar çocuklar dahil herkesi etkilemiştir.

Anlatıcı: 1. kişi

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metin okunacak ve yönergeler doğrultusunda yorumlanacak.  

8.Etkinlik

Görsellerden yararlanarak öğrencilerden bir slogan oluşturmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya 5’er tane soyut ve somut kelime yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

28.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 2. temanın (ATATÜRK ve MİLLİ MÜCADELE) BİR TEMMUZ GECESİ adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir