5. Sınıf “6 MART 1915 GECESİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

5. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) 6 MART 1915 GECESİ adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / 6 MART 1915 GECESİ

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışmaları / Deyimler / Anahtar Kelimeler / Hikaye Haritası / Eş sesli kelimeler / Söz sanatları / Noktalama işaretleri ( İki nokta) / Görsel okuma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Nusrat Mayın gemisi hakkında öğrencilerin ön bilgileri alınacak ve sınıf ortamında bilgiler paylaşılacak.

Güdüleme

Öğrencilerden sayfa 52’de yer alan “6 MART 1915 GECESİ” metnini açmaları istenecek. Metinde nelerden bahsedildiği sorulacak ve Çanakkale’nin tarihimizdeki değerinden bahsedilecek. Çanakkale ruhu hakkında bilgi verilecek öğrencilere. Bir milletin nasıl bir gecede geleceği değişebildiği vurgulanacak.

Gözden Geçirme

“Çanakkale geçilmez!” sözünün ne anlama geldiği üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görsellerini inceleterek görsel okuma yaptırılacak.
  2. Bölerek okuma yöntemi ile metin okutulacak. Başlığın üstündeki uyarı cümlesi dikkate alınarak noktalama işaretlerine uyarak metin okunacak.
  3. paylaşımlı okuma yöntemi ile ikinci kez metin okunacak ve anahtar kelimeler  ve metinde geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizilecek.
  4. Anahtar Kelimeler: Nusrat Mayın Gemisi, vatan, görev, düşman, savaş gemileri, mayın, hedef
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce cümleden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

Anlamlarından faydalanarak kelimeler bulunup bulmacadaki yerine yazılacak.

1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. SELAMET

2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak. LİMAN

3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. HİMAYE

4) Dinlenme, rahat etme. İSTİRAHAT

5) Çok koyu.  ZİFİRİ

6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr. LODOS

7) İnsan aklının alamayacağı olay. MUCİZE

8) Bilinmeyen, bilinmedik. MEÇHUL

2. Etkinlik

Metinde geçen bazı deyimler etkinlikteki cümlelerin uygun kısımlarına yerleştirilecek.

Kendinizi göstermemek için çaba harcayın.

Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.

Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.

Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya aldı.

3. Etkinlik

Metne göre sorular cevaplanacak.

1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?

Nusrat gemisi ile limanda kıyıya paralel olarak 26 mayın dökme görevidir.

2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.

Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Görevini yerine getirme kararlılığı içindedir. 

3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?

Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.

4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?

Çok önemli bir görev olduğu için kabul etmiştir. Çünkü kim olursa olsun her Türk vatanı için canını düşünmeden her görevi kabul eder.

4. Etkinlik

Metinde bazı kelimelerin neden koyu yazıldıkları sorgulanacak.

a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?

Yazılanlara vurgu yapmak, okuyucunun dikkatini çekmek için.

b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Koyu yazılan yerler metinde önemli olan bilgilere vurgu yapmaktadır. Böylece okuyucunun dikkatini önemli yerlere çekebilmektedir.

5. Etkinlik

Metnin hikaye haritası çıkarılacak.

Olay: Nusrat Mayın gemisinin kritik bir yere mayın dökme görevi.

Olayın geçtiği yer: Çanakkale

Olayın geçtiği zaman: 6-8 Mart 1915 tarihi

Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey, Yarbay Geehl

Anlatıcı: 3. kişi

6.Etkinlik

Eş sesli kelimeler hakkında bilgi verilerek öğrencilerden metinde geçen eş sesli kelimeleri bulmaları sağlanacak.

• Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.

• Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.

• Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

7.Etkinlik

Metnin özeti deftere yazılacak.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şiir ile metnimiz biçim ve tür yönünden karşılaştırılacak.

6 Mart 1915 Gecesi metni olay yazısıdır. Çanakkale adlı metin şiirdir. 

6 Mart 1915 Gecesi metninde Nusrat Mayın gemisinin görevi anlatılmaktadır. Çanakkale metninde Çanakkale Zaferi’nden duyulan gurur dile getirilmektedir.

9.Etkinlik

Cümlelerle ilgili sorular cevaplanacak.

1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
2) Âdeta ter muslukları açılmışçasına vücutları ıslandı.
3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?

1. cümlede benzetilmiştir. Mayınlar tespih tanelerine benzetilmiştir.

b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?

3. cümlede bağlıdır.

c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?

2. cümlede verilmiştir.

10.Etkinlik

İki noktanın kullanımı kavratılacak.

 İKİ NOKTA (:)

Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

 Bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti: Sibel ve Esma.

Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır: Fenalık, cahillik ve tembellik.

Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur.

Hacivat: Hoş geldin sevgili Karagöz’üm!
Karagöz: Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!

Doğrudan yapılan aktarmalarda, aktarılan söz ya da yazıdan önce konur.

Yunus şöyle dedi: “Büyüyünce pilot olacağım.”

Genel Ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

http:// www.okulakademi.com

Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

49:7 = 7

 Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”

Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur.

“Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözden sonra konmuştur.

Bu bilgileri https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.

Genel ağ adresinde kullanılmıştır.

Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

11.Etkinlik

Uygun yerlere noktalama işaretleri konulacak.

• Acıları dindirecek tek bir ilaç var (;) zaman.

• Geziye katılanlar şunlardır(:) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.

• Ayça (:)
— Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.
Onur (:)
— Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir.

12.Etkinlik

Görseller incelenecek Öğrencilerde oluşan duygular sınıf ortamında paylaşılacak.

13.Etkinlik

Afişler incelenecek. Etkinlikteki yönergeler doğrultusunda afiş çalışması yapılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya 5 tane eş sesli kelime yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

21.10.19

Okul Müdürü

5. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) 6 MART 1915 GECESİ adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir