29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “KORKMA” Adlı Oratoryo Çalışması

Belirli Gün ve Haftalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilerimle hazırladığımız Gençliğe Hitabe ile marşımızın karışımı şeklinde “Korkma” adlı oratoryo çalışmamız… Çalışmada yer alan müzikler sayfanın sonunda yer almaktadır.

Ey Türk Gençliği!

(Korkma)

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

(korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
)

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

(ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım!
)

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

(garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
)

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

(kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
)

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

(arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın.
siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
)

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

(bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
)

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

(canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
)

Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

(Türk gençliği olarak özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ispat etmeliyiz.)

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

(Her zaman her yerde her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için çalışacağımıza ant içeriz)

Ey yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

“Korkma” adlı oratoryo çalışmamıza ait müzikleri buradan indirebilirsiniz. 1. Ses Dosyası 2. Ses Dosyası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir