6. Sınıf “ARIYORUM” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 1. temada (OKUMA KÜLTÜRÜ)  yer alan ARIYORUM adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                : OKUMA KÜLTÜRÜ / ARIYORUM

Konular                                :   Türk dilinin önemi / Karamanoğlu Mehmet Bey / Türkçe sözcüklerin önemi / Deyimler ve atasözleri / Yabancı dillerden dilimize giren sözcükler / Türk Türk Dil Bayramı / Öznel Nesnel cümleler / Yazı düzeni

2. BÖLÜM                

KAZANIMLAR

OKUMA

 Akıcı Okuma

T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.6.3.16. Okuduklarını özetler.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

KONUŞMA

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.

T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

YAZMA

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“Çevrenizde bulunan dükkanların isimlerine dikkatli baktınız mı? Yabancı tabelalar ilginizi çekti mi?” soruları sorularak öğrencilerin dikkati çekilecek.

Güdüleme

Öğrencilere bu dersimizde 18.sayfadaki “ARIYORUM”  adlı metni işleyeceğimiz aktarılacak. Dilimize giren yabancı sözcüklerin dilimizi nasıl kirlettiğinden bahsedeceğimiz söylenecek.

Gözden Geçirme

Bu dersimizden sonra dilimizle ilgili daha duyarlı olacağımız vurgulanacak. Dilimizin ne kadar önemli olduğunu ve bunu korumak için yapmamız gerekenleri kavrayacağımız öğrencilere iletilecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Görselleri inceledikten sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.
 2.  
 3. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)
 4. Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Metnin görselindeki “Karamanoğlu Mehmet olabilir? Hangi dönemde yaşamış olabilir?” sorulacak.
 5. Parça öğrenciler tarafından imla noktalamaya uygun olarak yüksek sesle okunacak.
 6. Öğrenciler   sessiz okuma yaparak anlaşılmayan , anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerinde  işaretlenecek.
 7. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak.
 8. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra sözlük defterlerine yazılacak.
 1. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar.
 2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine yazılacak.
 3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. KARAMANOĞLU MEHMET BEY’in kim olduğu üzerinde durulacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey, üzülmek, özlem, toprak, bayrak,inanç, dil, ferman
1. Etkinlik

Etkinlikte verilen kelimeler anlamlarla eşleştirilecek.

2. Etkinlik

Koltuk çıkmak, nutku tutulmak, talan etmek, dizini dövmek, elden gitmek deyimleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirilecek.

3. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak. Cevaplar sınıfça değerlendirilip deftere not edilecek.

4. Etkinlik

Etkinlikteki kelimelerin Türkçeleri bulunarak hikaye edici bir metin yazılacak. Bu noktada hikayenin bölümleri açıklanacak: serim düğüm ve çözüm açıklanacak. Hikayede başlık koymayı unutmamaları gerektiği söylenecek.

poşet X torba 

market X bakkal

plaza X iş hanı

sempatik X sevimli

center X merkez

 www.tdk.gov.tr adresinden sözlüğü akıllı tahtadan açarak kelimelerin anlamalarını bulmaları için sıklıkla kullanılması gerektiği bildirilecek.      

5. Etkinlik

Kelime oyunu için öğrencilere bilgi verilecek ve ileriki metinlerde biriken kelimelerle bu oyun oynanacak. Sınıfta 3 öğrenci görevlendirilecek ve yeni öğrenilen kelimeler kartlara yazılacak. Aynı karta yasaklı kelimeler de yazılacak. Oyun esnasında yasaklı kelimeler kullanılmadan kelime anlatılacak. (Tabu oyunu oynatılacak)

6.Etkinlik

Etkinlikteki üyelik formu doldurulacak. Daha önce bir kütüphaneye üye olan öğrencilerimize söz hakkı verilecek. Okul kütüphanemize henüz üye olmayan öğrencilerimiz dersin son 10 dakikası sınıf ortamında akıllı tahtadan www.kitapi.net adresinden sistemine girilerek kütüphaneye üye edilecektir.

7.Etkinlik

Öznel ve nesnel yargılı cümleler öğrencilere kavratılacak ve şiirden yola çıkarak örnek öznel ve nesnel cümleler yazılacak.

8.Etkinlik

Hikaye unsurları açıklanacak. Hikaye edici bir metin yazmaları sağlanacak.

Hikayeler (öyküler) tıpkı romanlar gibi belli başlı unsurlardan oluşmaktadır. Çünkü hikayeler, genel olarak olaylar üzerine kurulmaktadır. Olaylar da, yer, zaman, kişi, olay örgüsü gibi bir takım unsurların var olması gerekliliğini doğurmaktadır. Romanlarda bu öğelerin sayısı çok daha fazla olduğu hâlde, hikayelerde kısıtlı ve azdır. Bir hikayenin içinde bulunan unsurlar (öğeler) aşağıdaki gibi dört tanedir:

1) Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur
2) Ki
şiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.
3) Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
4) Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.

9.Etkinlik

Şiirde vurgu ve tonlama öğrencilere kavratılacak. Kazım Nami DURU’ nun “Güzel Türkçe” şiiri örnek şekilde sınıfta okunacak. Aynı şekilde bir şiir de öğrencilere yazdırılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık amacıyla en sevdiği kitapları öğrencilerin derse getirmesi istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

“Adapte,   Hakiki, Nasihat, Mouse, Server”  kelimelerin Türkçelerini bulunuz ve hangi dilden dilimize girdiklerini araştırınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

09.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 1. temada (OKUMA KÜLTÜRÜ)  yer alan ARIYORUM adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir