2019-2020 Okuma Becerileri Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan

Genel Manşet Yıllık Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı ortaokul 5 ve 6. sınıflar için seçmeli Okuma Becerileri dersi ünitelendirilmiş yıllık planımızı sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU

OKUMA BECERİLERİ DERSİ 5 ve 6. SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT BECERİ KAZANIM ETKİNLİKLER YÖNTEM-TEKNİKLER DEĞERLENDİRME
EYLÜL 1.HAFTA 2 SAAT Beceri-1 GÖRSEL OKUMA 1.Metnin görseline bakarak içeriği hakkında tahminde bulunur. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
EYLÜL 2.HAFTA 2 SAAT Beceri-1 GÖRSEL OKUMA 2.Çeşitli görselleri (resim, fotoğraf, karikatür, sembol vb.) okur ve yorumlar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EYLÜL 3.HAFTA 2 SAAT Beceri-1 GÖRSEL OKUMA 3.Grafik, tablo, çizelge, şema, harita, kroki vb. ile sunulan bilgileri yorumlar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EKİM 4.HAFTA 2 SAAT Beceri-1 GÖRSEL OKUMA 4.Çoklu medya kaynaklarının güvenirliğini sorgular. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EKİM 5.HAFTA 2 SAAT Beceri-2 AKICI OKUMA 1.Okuma amacını ve yöntemini belirler.( Sesli, sessiz, göz atarak, özetleyerek, not alarak, tahmin ederek, eleştirel, metinlerle okuma vb) Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EKİM 6.HAFTA 2 SAAT Beceri-2 AKICI OKUMA 2.Metni tür özelliklerini dikkate alarak okur. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EKİM 7.HAFTA 2 SAAT Beceri-2 AKICI OKUMA 3.Vurgu, tonlama ve telaffuza uygun şekilde okur. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
EKİM 8.HAFTA 2 SAAT Beceri-3 SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRMEBeceri-3 SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME 1.Metinden hareketle anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin eder.1.Metinden hareketle anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin eder. Okuma ihtiyacıOkuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Cumhuriyet Bayramı
KASIM 9.HAFTA 2 SAAT Beceri-3 SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME 2.Okuduğu metinde sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
KASIM 10.HAFTA 2 SAAT Beceri-3 SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME 3.Deyim ve atasözlerinin metni katkısını belirler. Okuma ihtiyacı Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. ARA TATİL (18-22) KASIM 3. HAFTA

KASIM 11.HAFTA 2 SAAT Beceri-3 SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME 4.Metni oluşturan özellikli kelime ve kelime gruplarının anlama olan katkısını değerlendirir. (Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur. ) Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. 1.YAZILI SINAV
ARALIK 12.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 1.Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Dünya Engelliler Günü
ARALIK 13.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 2.Okuduklarının konusunu ana fikrini/duygusunu belirler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
ARALIK 14.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 3.Okuduğu metni özetler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
ARALIK 15.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 4.Okuduklarını kendi yaşantısı ve günlük hayatla karşılaştırır. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
ARALIK 16.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 5.Okuduğu metinde kurgu unsurlarınıbelirler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Yılbaşı Tatili
OCAK 17.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 6.Bilgilendirici metinleri çözümler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. 2.YAZILI SINAV
OCAK 18.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 7.Metinde ortaya konulan sorunları tespit edip onlara farklı çözümler bulur.. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Birinci Dönemin Sona Ermesi
ŞUBAT 19.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 8.Metin içi, metin dışı ve metinler arası anlam kurar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
ŞUBAT 20.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 9.Okuduğunu anlamlandırmada çeşitli görsellerden yararlanır. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
ŞUBAT 21.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 10.okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlam üzerindeki katkısını fark eder. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
ŞUBAT 22.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 11.Metnin öncesi veya sonrasına ait kurgular yapar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
MART 23.HAFTA 2 SAAT Beceri-4 ANLAM KURMA 12.Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevaplar verir. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
MART 24.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 1.Metinlerdeki örnek, ayrıntı ve açıklamalara atıf yaparak metni yorumlar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
MART 25.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 2.Metinler arası karşılaştırma ve değerlendirme yapar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Şehitler Günü
MART 26.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 3.Okuduklarıyla ilgili çıkarımlar yapar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
NİSAN 27.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 4.Metindeki çelişkili ve tutarsız ifadeleri belirler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. 1.YAZILI SINAV
NİSAN 28.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 5.Okuduğu metni içerik, dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. ARA TATİL (06-10)  
NİSAN 29.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 6.Yazarın konuya/olaya bakış açısını tespit eder ve kendi bakış açısını ortaya koyar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN 30.HAFTA 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 7.Okuduklarıyla ilgili çıkarımlar yapar. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler
1 Mayıs İşçi Bayramı
MAYIS 31.HAFTA( 2 SAAT BECERİ 5: ELEŞTİREL OKUMA 8.Metindeki çelişkili ve tutarsız ifadeleri belirler. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
MAYIS 32.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 1.Okuduklarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini başkaları ile paylaşır. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
MAYIS 33.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 2.Edebi metinleri uygun ortamlarda ezberden paylaşır. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS 34.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 3.Kitapla ilgili mekanlardan faydalanır.(Fuar, kütüphane, vb.) Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. 2.YAZILI SINAV
HAZİRAN 35.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 4.Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
HAZİRAN 36.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 5.Düzeyine uygun süreli yayınları takip eder. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.  
HAZİRAN 37.HAFTA 2 SAAT BECERİ 6: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 5.Düzeyine uygun süreli yayınları takip eder. Okuma ihtiyacı ? Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. ? “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.
Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 37 haftadır.

SEFA AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

10.09.2019

UYGUNDUR

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı ortaokul 5 ve 6. sınıflar için seçmeli Okuma Becerileri dersi ünitelendirilmiş yıllık planımızı buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir