8. Sınıf “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın son metni olan  “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” adlı dinleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 03 ARALIK-09 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı SANAT / BİR KIŞ ÖYKÜSÜ / DİNLEME METNİ
              Konu   Sözcük anlam Hikaye unsurları Metnin konu ve ana fikri Fiilde çatı    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   DİNLEME T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.   KONUŞMA T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.   YAZMA   T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Dinleme, sorgulayarak dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Çalabildiğimiz enstrümanlar nelerdir diye sorularak öğrencilerin konuşması ve dikkatlerinin konuya çekilmesi sağlanacak.
•  Güdüleme Öğrencilere kış mevsiminin kimileri için güzellikler getirdiği gibi kimilerine de hüzün sıkıntı getirdiği ifade edilecek. Kışın yoksul insanlar için zor olduğu ve bu zorlukları yaşayan bir çok insan olduğu belirtilecek. Bu metnimizde de bu sıkıntıları aşmak için insanların neler yapabileceğinden bahsediliyor. Sayfa 116’da yer alan “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” adlı metinde kavalcının çevresindeki  insanlarla yaşadıkları hikayeden bahsedildiği söylenecek.
•  Gözden Geçirme Müziğin insanı dinlendiren bir gücünün olup olmadığı öğrencilere  sorulacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümünde öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra  “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” metni  akıllı tahtadan açılıp dinlenecek. Metin dinlenirken öğrenciler anahtar kelimeleri not alacaklar ve belirli yerlerde duraklatarak öğrencilerden metnin devamı hakkında bilgi alınacak. Anahtar Kelimeler : kar, güneş, bahar, soğuk, hüzün, kaval, temel gereksinimler, tandır, yeşil soğan, masalAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte bilmedikleri kelimeler tespit edilip anlamları bulunacak.   2. Etkinlik Metinle ilgili sorular bu etkinlikte cevaplanacak. 1. Yazar, baharı nasıl anlatmıştır? Toprak canlanır, ağaçlar yapraklarını giyinir, kuşlar şarkılarını bıraktıkları yerden sürdürür, ortalık erken aydınlanır, geç kararmaya başlar. 2. Kaval satan adam neden yazarın ilgisini çekmiştir? Kaval satan adamın “Her eve kaval gerekli.” sözü yazarın ilgisini çekmiştir. 3. Kaval sesi çevrede bulunan herkesi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Kavalın sesini dinleyen herkes, kendini mutlu oldukları fakat açıklayamadıkları yerlerde hissetmiştir. İnsanlar buna anlam veremedikleri için şaşırmışlardır. 4. Siz kavalcı olsaydınız kavalınızla insanlara ne anlatırdınız?   3. Etkinlik Bu etkinlikte dinledikleri metinden yararlanarak kavalcının sanata bakışını öğrenciler yazacaklar. Kavalcı sanatın herkese gerekli olduğunu iddia etmektedir. İnsanların sadece karnını doyurmakla yaşayamayacaklarını, ruhlarını da beslemeleri gerektiğini anlatmak istemektedir. Bunun da sanatla mümkün olduğunu insanlara hissettirmiştir.   4. Etkinlik Dinledikleri metinden yararlanarak hikaye unsurları belirlenecek. Yer: Şehirde, bir duvarın dibi. Zaman: Bir kış günü Kişiler: Yazar, kaval satan adam, kadının biri, bir adam, kaval satan adamın etrafında toplanan insanlar. Olay:  Kaval satan bir adamın kavallarını “Her eve lazım.” diyerek satması ile dalga geçen insanların sonunda kavalın sesi ile adeta büyülenerek adama hak vermeleri. B kısmında öğrenciler metnin özetini yapacaklar.   5. Etkinlik Metnin ana fikri ve konusu belirlenecek. Konu: Kaval sesinin insanları etkilemesi Ana Fikir: Sanat, yeme içme kadar yaşam için gerekli bir unsurdur.   6.Etkinlik Bu etkinlikte çocukların konuşması sağlanacak. 5 dakika süre verip her öğrenci bir konuşma metni hazırlayacak ve değinecekleri konu başlıklarını not almaları istenecek. Konuşma esnasında bu notlardan faydalanabilecekleri söylenecek.   7.Etkinlik Öğrenciler bu etkinlikte fiilde çatı konusu kavratılacak. FİİLDE ÇATI 1. Öznelerine Göre Fiil Çatıları (Özne-Yüklem İlişkisi) Özne – yüklem ilişkisinde, öznenin, eylemin bildirdiği işi nasıl yaptığı önemlidir. Buna göre de fiiller dört grupta incelenir:   1.1. Etken Fiil İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere etken fiil denir. ÖRNEKLER: Babam her gün kitap okuyor.
cümlesinde “okuma” eylemini yapan bir özne (babam) vardır. İşi yapan gerçek bir özne olduğu için bu cümlenin yüklemi etkendir.
Bu kitabı dün aldım.
cümlesinde “alma” eylemini gerçekleştiren bir özne vardır. Ama bu cümlede bir sözcük olarak verilmemiştir. Özne bir sözcük olarak verilmese de, cümlenin öznesi gizli olsa da cümlede işi yapan belli olduğu için bu cümlenin yüklemi çatısına göre etkendir.
Bahar gelince ağaçlar güzelleşti.
cümlesinde olduğu gibi sadece canlı varlıklar değil, insan dışındaki varlıklar da özne görevini üstlenebilir. Yukarıdaki cümlede “güzelleşen” ağaçlardır. Cümlede özne olduğuna göre, bu cümlenin eylemi çatısına göre etkendir.
  NOT: Etken fiiller, nesne – yüklem ilişkisine göre geçişli veya geçişsiz olabilir. ÖRNEK: Benim sözlerimi herkes anladı.
cümlesinde “anlama” işini gerçekleştiren gerçek özne “herkes” sözüdür. Yükleme sorulan “neyi” sorusuna cevap veren “sözlerimi” ise nesnedir. Öyleyse bu cümlenin yüklemi öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir.
  1.2. Edilgen Fiil İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere edilgen fiil denir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. Edilgen fiiller, fiil kök veya gövdelerine “-l” veya “-n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. ÖRNEK:  Futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı.
cümlesinde “atma” işini gerçekleştiren yoktur. Onun yerine “atılma” eyleminden etkilenen “futbolcu” vardır. “Futbolcu” işi yapan değil de yapılan işten etkilenen durumunda olduğundan cümlede “sözde özne” görevindedir. O hâlde “atıldı” eylemi çatısına göre edilgendir.
Bütün sokaklar temizlendi.
Kitapların hepsi okundu.
Kapı hızlı hızlı vuruldu.
Yukarıdaki cümlelerde yüklem durumundaki fiiller “-l- ve -n-” eklerini almıştır. Ayrıca “temizlenme, okunma ve vurulma” eylemlerini yapan gerçek bir özne de bu cümlelerde verilmemiştir. Onların yerine işten etkilenen “bütün sokaklar, kitapların hepsi, kapı” sözcükleri özne görevini üstlenmiştir.
Bakkaldan bir ekmek alındı.
sözde özne  yüklem cümlesinde “alma” eylemini yapan, gerçekleştiren gerçek bir özne yoktur. Biz zihnimizden “tarafından” sözüyle cümleye bir özne getirebiliriz. Bu durumda cümle şöyle olur: “(Çocuk tarafından) bakkaldan bir ekmek alındı. 
  Çal da şu eksik olan aklın tamamlansın. Edilgen Çatılı Fiil Kısa sürede adamın çevresinde birçok insan toplandı. Edilgen Çatılı Fiil Benim önceden hiç duymadığım güzellikte bir hava çalmaya başladı. Etken Çatılı Fiil Yeni biçilmiş buğday saplarının kokusu hissedildi. Edilgen Çatılı Fiil Kentin dört yanından gelmiş genç ve yaşlı birçok insan, orada durup kavalcıya baktık. Etken Çatılı Fiil   B kısmında çatılar etken edilgen olarak değiştirilecek. Çal da şu eksik olan aklını tamamla. Kısa sürede adamın çevresinde birçok insan toplandık. Benim önceden hiç duymadığım güzellikte bir hava çalmaya başlandı. Yeni biçilmiş buğday saplarının kokusunu hissettik. Kentin dört yanından gelmiş genç ve yaşlı birçok insan, orada duruldu kavalcıya bakıldı.     8. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler defterlerine bir sanat dalı ile ilgilenen insanın nelere sahip olabileceği hakkında bir yazı yazacakalar.         >> Gelecek derse hazırlık bölümündeki sorular araştırmaları için öğrencilere verilecek.
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   CÜMLELER ETKEN ÇATILI EDİLGEN ÇATILI Yıllar geçtiği için onu hatırlamıyorum.     Başbakan gelmeden önce caddeler temizlendi.     Tarlaya bu yıl arpa ektiler.     Veteriner hayvanları aşıladı.                    Suçlular buraya akşam getirildi.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       30.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın son metni olan  “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” adlı dinleme metninin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir