8. Sınıf “BİLGE ADAMIN YOLU” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 8. temada (HAK ve ÖZGÜRLÜKLER)  yer alan “BİLGE ADAMIN YOLU” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : HAK ve ÖZGÜRLÜKLER / BİLGE ADAMIN YOLU

Konu                                      :          Metin Özetleme

                                                          Anlatım Bozuklukları

                                                          Güdümlü Yazı Yazma

2. BÖLÜM                                                                                               

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. (Anlam belirsizliği)

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

“Birlikten kuvvet doğar.” sözünü tahtaya yazarak öğrencilerin bu söz hakkında fikirleri alınacak.

Güdüleme

Öğrencilere HAK VE ÖZGÜRLÜKLER temasına geçtiğimiz ve bu temanın ilk metni olan BİLGE ADAMIN YOLU metnini bu hafta işleyeceğimiz belirtilecek. Öğrencilerden sayfa 220’yi açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Çocuk hakları ile ilgili araştırma yapan öğrenciler araştırmalarını arkadaşlarıyla paylaşacak.

Derse Geçiş
  1. Öğrencilere metinde bulunan görselleri incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek.
  3. İkinci kez okuma yapılacak. Sesli okuma bölme yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : timsal, mülkiyet, statü
  5. Anlamını bilmedikleri kelimelerin ve deyimlerin anlamları bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimelerle anlamları bulunup yazılacak ve cümle içinde bu kelimeler kullanılacak.

timsal

Sözlük anlamı: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, simge

Cümle: …

cezp

Sözlük anlamı: Kendine çekme, etkileyerek kendine bağlama

Cümle: …

mülkiyet

Sözlük anlamı: Sahiplik

Cümle: …

statü

Sözlük anlamı: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu

Cümle: …

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Üç çocuğun köyleri ve seçilme şekilleri ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

Rüzgar limanı köyü cam yapımında ustadır. Dokumacılar köyü iğne iplik işlerine yeteneklidirler. Oduncular köyü marangozlukta ustadır. Bu üç köyün başında bulunan kişiler yaşlanmaları nedeniyle Bilge Adam’ın yerlerine geçecek kişiyi seçmesi için köylerindeki en zeki çocuklar seçilmiştir.

2. Üç çocuğun Bilge Adam’a giderken kendileri ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Manolya “Ben en güzelim.”, Tor “Ben en güçlüyüm.”, Narkissos “Ben herkesten daha özgünüm.” diye düşünmüşlerdir.

3. Çocukların nehri geçmek için buldukları çözümleri ve çözümlerin sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Bilge Adam’ın “Fakat kalbim, gözlerimin gördüğünden daha uzağını görebilir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.

5. Yaşadıklarımızdan ders almak bize neler kazandırır?

6. Çocuk Hakları Bildirisi yeniden hazırlansa ve sizden bildiriye bir madde eklemeniz istense ne eklerdiniz? Neden?

3. Etkinlik

Metne farklı bir başlık bulunacak.

4. Etkinlik

Metnin özeti yapılacak.

BİLGE ADAMIN YOLU METNİ ÖZETİ

Cam yapımında usta Rüzgar limanı köyü, iğne iplik işlerinde yetenekli Dokumacılar köyü ve marangozlukta usta Oduncular köyü başında bulunan kişilerin yaşlanması nedeniyle yerlerine geçecek kişilerin seçilmesi için köylerdeki en zeki çocuklar seçilir. Çocukları seçecek kişi Bilge Adam’dır. Köylüler çocukların Bilge Adam’ı etkilemeleri için çocukları yetekleri doğrultusunda giydirip kuşandırırlar. Yolculuğa, en güzeli kendisi olduğunu düşünen Manolya, en kuvvetlisi kendisi olduğunu düşünene Tor ve herkesten daha özgün olduğunu düşünen Narkissos çıkar.

Üç çocuk ilerlerken karşılarına bir nehir çıkar. Manolya kıyafetinden paraşüt yaparak, Tor zırhından sal yaparak nehri geçmeyi düşünür. Narkissos camlardan dürbün yaparak başka yollar aramayı dener. Yine camları kullanarak ateş yakıp birilerinin onlara yardıma gelmesini umar. Paraşütün uçup gitmemesi için zırhtan yapılan sala bağlarlar. Bu arada ateşten yükselen sıcak hava paraşütü şişirip yükselmesini sağlar. Bu üç ayrı çözümden ilkel bir sıcak hava balonu ortaya çıkar. Üç çocuk bu balona binip nehri aşarlar, Bilge Adam’ın bulunduğu yere kadar gelirler.

Bilge Adam kördür fakat bu üç çocuğun birlikte yaptıkları macerayı hisseder. Bilge Adam üçünden de etkilenmiştir ve evinin kapılarını onlara açar.

5. Etkinlik

Metinde farklı karakterle yazılmış paragraf okunacak ve bu konuda bir konuşma yapılacak. Daha sonra konuşma değerlendirilecek.

6.Etkinlik

Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları tespit edilecek.

• Haklarını bildiğine inandım.

Onun haklarını bildiğine inandım.

• Bilge çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

Bilge, çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

• Kardeşinin haklarını bilmemesine üzüldüm.

Kardeşinin kendi haklarını bilmemesine üzüldüm.

• Ne yaparsam yapayım anlattıklarını çocukları ile bütünleştiremiyorum.

Ne yaparsam yapayım senin anlattıklarını onun çocukları ile bütünleştiremiyorum.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan yönergeye göre bir yazı yazılacak. Yazıda mizahi unsurlara yer verilmesi gerektiği vurgulanacak.  

Gelecek metne hazırlık sorusu araştırılacak.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını bulunuz.

Genç adamın arkasından koşuyordu.

Yabancı gazeteciye tüm bildiklerini anlattı.

Küçük ağacın arkasına saklandı.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      24.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 8. temada (HAK ve ÖZGÜRLÜKLER)  yer alan “BİLGE ADAMIN YOLU” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir