7. Sınıf “İSTANBUL” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “İSTANBUL” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / İSTANBUL

Konu                                      :          Çağrışım ve Kavramlar

                                                          Ana Duygu ve Tema

                                                          Söz Sanatları

                                                          Duvar Yazısı

                                                          Yapısı Bakımından Fiiller

                                                          Sosyal Medya

                                                          Bilgilendirici Metin

2. BÖLÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

 T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.

 T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.

T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır

YAZMA

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.

b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

İstanbul’un tarihimizdeki yeri ve önemi öğrencilere sorulacak.  

Güdüleme

Öğrencilere “ZAMAN ve MEKAN” temasına geçtiğimizi ve bu temada ülkemizdeki önemli yerlerle ilgili metinler işleyeceğimizden bahsedilecek. Temada yer alan metinler incelendikten sonra bu hafta  “İSTANBUL” şiirini ele alacağımız söylenecek.  

Gözden Geçirme

Yaşadığımız şehir Bursa’yı yeterince tanıyıp tanımadığımız üzerine bir tartışma açılacak ve öğrencilerin bu konu üzerine fikirlerini söylemeleri öğrencilerden istenecek.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilerden metnin görselini incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak.
  2. Şiir bir kez sessiz okunması sağlanacak. Bu okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. Daha sonra sesli, ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek.
  3. Anahtar Kelimeler : İstanbul, minare Boğaziçi, Kız Kulesi, toprak, Adalar, şehir
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak. (1. Etkinik)

1. Etkinlik

Etkinlikte öğrenciler bilmediği kelimeleri tespit edip yönergelere göre boş kısımları dolduracak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorulara cevap verilecek.

1. Şiirde şairin yaşamının belli dönemlerini yansıtan mekânlar nerelerdir?

İstanbul’daki camiler, evler, yollar, meydanlar, Boğaziçi, Kız Kulesi, Beşiktaş, evlendirme dairesi, askerliğini yaptığı kışla, Küçüksu, Eyüp Sultan, Boğaz, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu, Tünel.

2. Şairin yaşadığı yerleri her görüşünde başından geçen olayları tekrar yaşamasının sebebi ne olabilir?

3. Sizin de yaşadığınız şehirle özdeşleşen mekânlar nelerdir? Paylaşınız.

4. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Neden?

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da yaşayan biri bu şiiri okuduğunda şair ile benzer duyguları hisseder mi? Tartışınız.

6. “Bu şehir çok değişti.” ifadesinde değişen şehir midir, o şehirde yaşayan insanlar mıdır? Tartışınız.

3. Etkinlik

Şiirin öğrencilerde çağrıştırdığı kavramlar bu kısma yazılacak. Şiirin ana duygusu belirlenecek.

  • Hatıra
  • Özlem
  • Mutluluk
  • Manzara
  • Kültür
  • Yaşam

Şiirin Ana Duygusu: İstanbul’ duyulan özlem.

4. Etkinlik

Şiirlerde yer alan söz sanatları tespit edilecek.

İstanbul
(…)
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır.
Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
“İçi dolu çamaşır.”
(…)
Ziya Osman SABA

Konuşturma

Canım İstanbul
(…)
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
(…)
N.Fazıl KISAKÜREK

Abartma

İstanbul Müzmin Sevdam
(…)
Böl-çıkar, çarp-topla, hepsi İstanbul
İstanbul bir canan, bense sevdakâr
Her kim bir tuğlasını yerinden sökse
Bütün İstanbul’u üstüme yıkar.
Bahaettin KARAKOÇ

Abartma

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan duvar yazısı yorumlanacak.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şiirlere göre yönergeler uygulanacak.

İSTANBUL
Göğünde tanıdım ayın on dördünü.
Kırlarında bilirim baharı,
Her şey içimde, her şey,
İstanbul yadigârı.
Ziya Osman SABA

TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM
Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent BÂKİLER

a) Şair “İstanbul” şiirinde kendi yaşamı ile “İstanbul” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre İstanbul, yaşamındaki güzelliklerin, hatıraların mekanıdır.

b) Şair “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinde kendi yaşamı ile “Türkiye” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre Türkiye, yaşamındaki iyi kötü tüm duyguları yansıtmaktadır.

c) Her iki şiirde verilmek istenen ortak mesaj nedir?

Cevap: İnsanların yaşadıkları yerler, onların yaşamını etkiler.

7. Etkinlik

Cümlelerde yer alan fiilleri yapı bakımından inceleyecekler.

Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan, seni görüyorum yine İstanbul.

Durmuş bir tepende okuduğum mektep.

Adalar’da çamların uykusunu anarım.

Bir eski türküyü kulağıma fısıldar.

Göğünde tanıdım ayın on dördünü.

Eylül ayında okullar açıldı.

Teyzemler hafta sonu bize gelebilir.

Kuşlar, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç etti.

Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatı 1856 yılında bitmiş.

İlimize büyük bir fabrika kuruluyor.

Çamlıca Tepesi ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunar.

Bana bu konuyu bir kere daha anlatıver.

Lütfen hediyemi kabul buyurunuz.

Bu kitabı bir haftada okuyuverdim.

Çamlıca Tepesi’nde annemle birlikte gezindik.

Hepimizi mutlu kıldınız.

Uzun zamandır aramızdan su sızmıyor.

Galata Kulesi’nden Haliç manzarası görülür.

Ortaköy denince aklıma İskele Meydanı geliyor.

Kız Kulesi’ne sandallarla ulaşılır.

Basit Fiiller Türemiş Fiiller Birleşik Fiiller
görüyorum
durmuş
anarım
tanıdım
bitmiş
sunar
buyurunuz
kıldınız
sızmıyor
geliyor
ulaşır
fısıldar
açıldı
kuruluyor
gezindik
görülür
gelebilir
göç etti
anlatıver
okuyuverdim  

8. Etkinlik

Sosyal medya mesajları okunacak ve yönergeler uygulanacak.

a) Şair İstanbul’un hangi özelliğinden dolayı “Gemilerde Talim Var” türküsüne atıfta bulunmuş?

İstanbul’da deniz vardır. Denizinde de bir çok gemi bulunmaktadır.

b) Siz de yörenizle ilgili bir türkünün sözlerini ve hikâyesini arkadaşlarınızla paylaşınız.

9. Etkinlik

Öğrencilerden Bursa’yı tanıtan bilgilendirici bir yazı yazmaları istenecek.

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde çekimli fiilleri yapısı bakımından inceleyiniz.

Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundu.
Gitmeden önce beni arar mısın?
Ben çok varlıklı, zengin biri değilim.
Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.
Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      24.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 8. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “İSTANBUL” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir