YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ 5.ve 6.SINIF YILLIK DERS PLANI

Yıllık Planlar

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi 5.Ve 6. Sınıf Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planını buradan indirebilirsiniz. 

2018-2019EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASANAĞA Ş.P.E. KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ 5. ve 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
AY HAFTA SAAT BECERİLER KAZANIMLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EYLÜL 1.HAFTA(17-23) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Cümlelerinde duygu ve düşüncelerini ifade eden uygun kelimeleri seçer. • Duygu, dilek, düşünce, betimleme, tanımlama, olay, koşul, karşılaştırma, sebep-sonuç içeren cümleler yazar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
EYLÜL 2.HAFTA(24-30) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma • Metin içinde ilişki kuran zamirler, işaret sıfatları ve bağlama öğelerini işlevlerine uygun biçimde kullanır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM 3.HAFTA(01-07) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma • Yazılarında geniş bir konunun bir yönünü işleyip geliştiren, kendi içinde bütünlük taşıyan paragraflar oluşturabilir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM 4.HAFTA(08-14) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Yazdığı metinlerde birbiriyle ilişkili paragraflar oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM 5.HAFTA(15-21) 2 SAAT Beceri-1 Duygu ve düşüncelerini açık v e etkili biçimde ortaya koyan cümle ve paragraflar oluşturma Yazılarında betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı veya tartışmacı paragraflar kullanır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM 6.HAFTA(22-28) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazma öncesi hazırlık çalışmaları yapar. • Konu seçimini yapar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
EKİM-KASIM 7.HAFTA(29-04) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulamaBeceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler.Yazının amacını ve hedef kitlesini belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak OluşturmaÖz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Cumhuriyet Bayramı
KASIM 8.HAFTA(05-11) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metin türünü belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Atatürk Haftası
KASIM 9.HAFTA(12-18) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazısında kullanabileceği düşünceleri, bilgileri ve olayları çeşitli tekniklerle (kavram ağı oluşturma, beyin fırtınası, tartışma, yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan yararlanma)ortaya çıkarır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Atatürk Haftası
KASIM 10.HAFTA(19-25) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 2. Yazacağı metni planlar. • Konuyu sınırlandırır.2. Yazacağı metni planlar. • Konuyu sınırlandırır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler.Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak OluşturmaÖz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Öğretmenler Günü 1.YAZILI SINAV
KASIM-ARALIK 11.HAFTA(26-02) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metinde yer vereceği ana düşünceyi, yardımcı düşünceleri belirler. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK 12.HAFTA(03-09) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metinde yer vereceği bilgileri ve olayları sıraya koyar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Dünya Engelliler Günü
ARALIK 13.HAFTA(10-16) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Metne uygun bir başlık tasarlar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK 14.HAFTA(17-23) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 3. Planladığı metnin taslağını oluşturur. • Düşünceleri, bilgileri veya olayları düzenleyerek yazıya döker.• Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK 15.HAFTA(24-30) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazısını düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, açıklama, benzetme, karşılaştırma, soru sorma vb.) kullanarak detaylandırır, geliştirir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ARALIK-OCAK 16.HAFTA(31-06) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Olaya dayalı metinlerde betimlemeler yapar. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
2.YAZILI SINAV
OCAK 17.HAFTA(07-13) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Olaya dayalı metinlerde karşılıklı konuşmalara ve iç konuşmalara yer verir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
OCAK 18.HAFTA(14-20) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Daha önce belirlediği başlığın metnin taslak hâliyle uyumunu gözden geçirir Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Birinci Dönemin Sona Ermesi
ŞUBAT 19.HAFTA(04-10) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 4. Metni içerik ve biçim yönünden gözden geçirir ve düzenler. • Yazısını içerik (başlık, kelime tercihleri, anlatım bozuklukları, paragraflar arası ilişkiler, metin bütünlüğü, akıcılık, üslup vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
ŞUBAT 20.HAFTA(11-17) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama • Yazısını biçim (sayfa düzeni, yazım, noktalama, okunaklılık vb.) açısından değerlendirir ve düzeltir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ŞUBAT 21.HAFTA(18-24) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama 5. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır. • Yazdıklarını öğretmeni, arkadaşları, aile bireyleri ve uzak çevredeki insanlarla paylaşır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
ŞUBAT-MART 22.HAFTA(25-03) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Yazdıklarını okuma, panoda sergileme, elektronik ortamlar(sosyal ağlar, bloglar, web sayfası), basılı olarak yayımlama (dergi, gazete, kitap vb.) gibi yolları kullanarak başkalarıyla paylaşır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART 23.HAFTA(04-10) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Bilgi vermeye dayalı metin yapılarını (tanımlamaya dayalı, listelemeye dayalı; kronolojik sıralama, sebep sonuç ve problem-çözüm ilişkisine dayalı metinler) oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MART 24.HAFTA(11-17) 2 SAAT Beceri-2 Metin oluşturma sürecinde yazma aşamalarını uygulama Öykülemeye dayalı metin yapısını ve türlerini (masal, hikâye, fabl, kısa oyun metni oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
MART 25.HAFTA(18-24) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma • Düzeyine uygun deneme metinleri oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Şehitler Günü
MART 26.HAFTA(25-31) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Tartışmaya dayalı metin oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma 1.YAZILI SINAV
NİSAN 27.HAFTA(01-07) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Günlük yaşamda gereksinim duyabileceği metinleri (dilekçe, özgeçmiş, özet, tutanak, davetiye, duyuru, afiş, poster, mektup, e-posta, forumlarda görüş, günlük – blog, reklam metni)oluşturur. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
NİSAN 28.HAFTA(08-14) 2 SAAT BECERİ 3: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Farklı kaynaklardan edindiği bilgileri karşılaştırır, sentezleyerek kendi cümleleriyle ifade eder. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
NİSAN 29.HAFTA(15-21) 2 SAAT BECERİ 4: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Hazırlayacağı rapora ilişkin kaynakların ve bilgilerin doğruluğunu sorgular. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
NİSAN 30.HAFTA(22-28) 2 SAAT BECERİ 4: Farklı alanlarda araştırma yaparak sonuçlarını yazılı olarak sunma Alıntı yaptığı kaynakları metin içinde ve dışında gösterir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN-MAYIS 31.HAFTA(29-05) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma • Elektronik ortamda, özellikle interneti kullanarak, çeşitli metinler üretir, metinleri içerik ve biçim açısından düzenler Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
1 Mayıs İşçi Bayramı
MAYIS 32.HAFTA(06-12) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma •Metinleri içerik ve biçim açısından düzenler Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MAYIS 33.HAFTA(13-19) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma Oluşturduğu metinleri görsel ve işitsel materyallerle zenginleştirir, görsel materyalleri metinle zenginleştirir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
MAYIS 34.HAFTA(20-26) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma Oluşturduğu metinleri görsel materyalleri metinle zenginleştirir. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma 2.YAZILI SINAV
MAYIS-HAZİRAN 35.HAFTA(27-02) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma Elektronik ortamlarda paylaştığı yazılı ve görsel içeriğin sorumluluğunu alır. Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
HAZİRAN 36.HAFTA(10-16) 2 SAAT BECERİ 5: Yazılı anlatım çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan (bilgisayar, internet vb.) yararlanma GENEL DEĞERLENDİRME Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Görsel Sunu öğrenme alanlarında belirtilen yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır.  “Ön Hazırlık” aşamasında belirtilen (İlköğretim Türkçe Sözlük, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu vb. ) araç ve gereçler. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Ürün dosyası, Yazmaya Hazırlık, Planlama, Taslak Oluşturma
Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

Türkçe Öğretmeni

17.09.2018

UYGUNDUR

Okul Müdürü

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi 5.Ve 6. Sınıf Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planını buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir