8. Sınıf “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 9. hafta metni olan “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 12 KASIM-18 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı BİREY ve  TOPLUM  / FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ
              Konu   Amaç- sonuç cümleleri Güdümlü konuşma Cümlenin ögeleri (Nesne) E-posta      
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA  T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.     KONUŞMA T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.   YAZMA T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.4.12. Kısa metinler yazar. (e-posta yazma) T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır. T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Belirtili ve belirtisiz nesne)    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Balık kılçığı, işaretleyerek okuma, tahmin etme, not alarak okuma, güdümlü konuşma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme En sevdiğiniz meslekler nelerdir?” sorusu sorarak öğrencilerin dikkati çekilecek.  
•  Güdüleme Bu hafta, Birey ve Toplum temasının ilk metni olan “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” adlı metin inceleyeceğiz.  Sayfa 72’ de  yer alan metnin yazarı usta deneme yazarı Şevket RADO’dur. Metni inceledikten sonra insanın yaptığı işten mutlu olması gerektiği kanısına varacağız. Yaptığımız iş her ne ise önce kendimize ve sonra topluma faydalı olması gerektiğinin altı çizilecek.  
•  Gözden Geçirme “İş insanın aynasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz diye çocuklara soru yöneltilecek.   
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü yapıldıktan  sonra öğrencilerden birine okuma görevi verilecek. Düzgün ve samimi bir ses tonuyla metni okuyacak. Daha sonra takip eden öğrencilerin de okuması sağlanacak (bölerek okuma) Metnin okunması bittikten sonra sınıfça metnin üzerine konuşulacak ve kelime çalışmalarına geçilecek. Üç guruba ayrılacak sınıf. Birinci gurup anlamını bilmediğimiz kelimeleri, ikinci gurup anahtar kelimeleri ve son gurup da metinde geçen deyim ve atasözlerini tespit etmek için metin bir kez daha okunacak. Anahtar kelimeler: iş, fayda, el birliği, işçi, şehir, vazife, memleket  Anlamı bilinmeyen kelimeleri belirleyecek gurup kelimeleri söyleyerek tahtaya yazılacak ve anlamları araştırılacak.  (1. Etkinlik) Deyimler de aynı şekilde bulunacak. Bütün bu çalışmalar deftere not alınacak.   1. Etkinlik Anlamı bilinmeyen kelimeleri belirleyecek gurup kelimeleri söyleyerek tahtaya yazılacak ve anlamları araştırılacak.    2. Etkinlik Metinden yola çıkarak  ilgili soruları öğrenciler cevaplayacak. 1. İnsanı diğer mahluklardan ayıran başlıca fark nedir?
Bir eser vücuda getirmenin zevkiyle mest olmayı bilmek.
2. Yazarın metindeki hayvanlarla ilgili düşünceleri nelerdir?
Hayvanların bir işi başardıklarında mutlu olduklarını düşünmektedir.
3. Yazarın mühendis arkadaşının anlattıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
4. Filozofun “Eğer şehirler bir kişi tarafından vücuda getirilmiş olsaydı daha güzel olacaktı.” sözüne katılıyor musunuz? Neden?
5. Hayatınızda sizi teselli eden şey nedir? Açıklayınız.
  3. Etkinlik Bu etkinlikte balık kılçığına amaç sonuç cümleleri  yazılacak.     4. Etkinlik Bu etkinlikte güdümlü konuşma yapılacak. Öğrencilerden konuyla ilgili konu başlıkları hazırlamaları istenecek. Konu başlıkları hazırlayan çocuklar sırayla kısa kısa konuşturulacak. Beden dilini kullanmaları istenecek.   5.Etkinlik Nesne kavratılacak. Cümlenin yardımcı öğelerinden olan nesne hakkında bilgi verilecek.  Etkinlik yapılacak. Atların ne düşündüklerini doğal olarak bilmiyoruz. En muhtaç insanların bile faydasız bir iş görmeye zorlanamayacaklarını sizler bizim kadar anlayamazsınız. Son derece fakir bir işçiye günde on beş lira verip bir kuyu açtırabilirsiniz. Bu işi kendi mahareti ve gayreti ölçüsünde yapar.   Nesne Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Nesne, sadece yüklemi geçişli olan fiil cüm­lelerinde vardır ve yükleme sorulan “ne, neyi, kimi?” sorularıyla bulunur. Örnekler » Bugün seni çok aradım. (kimi aradım?)
cümlesinde yükleme sorulan “kimi?” sorusuna ce­vap veren “seni” sözcüğü nesnedir.
» Fuardan kardeşime kitap aldım. (ne aldım?)
cümlesinde “ne” sorusuna cevap veren “kitap” söz­cüğü nesnedir.
  Nesneyi belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür:   1. Belirtili Nesne Yükleme sorulan “neyi, kimi?” so­rularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcük­ler yükleme belirtme hâl ekiyle (-i) bağlanır. Örnekler »Bu maçı mutlaka izlemeliyim. (neyi izlemeliyim?) (belirtili nesne)
cümlesinde “neyi” sorusuna cevap veren “bu maçı” sözü belirtili nesne olarak kullanılmıştır.
  2. Belirtisiz Nesne “-i” belirtme hâl ekini almayan ve özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan “ne?” sorusuna ce­vap veren sözcükler, belirtisiz nesne olur. Örnek :  » Adam bir çuval taşıyordu? (ne taşıyordu?) (belirtisiz nesne)
cümlesinde yükleme sorulan “ne” sorusuna “bir çu­val” cevabını alıyoruz. Bu sözcük yalın olarak kulla­nıldığından yani belirtme hâli eki almadığından be­lirtisiz nesnedir.
    NOT: Cümlenin öğeleri bulunurken özne ve nesneyi karıştırmamak için önce yüklemi, sonra özne­yi, daha sonra da nesneyi bulmalıyız. Örnekler: » Kalemi dün akşam kaybolmuş.
özne                               yüklem
cümlesinde özneyi bulmadan “Neyi kaybolmuş?” sorusunu sorar ve “kalemi” sözcüğüne nesne der­sek yanılmış oluruz. Çünkü önce özneyi bulmalıyız. Buna göre “Kaybolan ne?” sorusunu sorduğumuz­da “kalemi (Onun)” cevabını alırız. Demek ki “kale­mi” sözcüğü nesne değil, öznedir.
  6.Etkinlik Bu etkinlikte belirtili ve belirtisiz nesneler işaretlenecek. Bu neşenin tohumlarını o günkü çalışmalarımızda, faydalı bir iş gördüğümüze inanmamızda aramalıyız. / belirtili nesne Yollarda bir binayı el birliğiyle yükseltmeye çalışan birçok inşaat işçisi görürsünüz. /belirtisiz nesne Bu binayı ben yaptım. / belirtili nesne Herkes onu kendi eseri sayar. / belirtili nesne Allah kimseyi böyle bir teselliden mahrum bırakmasın! / belirtili nesne   7. Etkinlik   İncelediğimiz deneme metnini öğrencilerin tavsiye edebileceği bir arkadaşına mail atması istenecek.       àBir sonraki metin için yurt dışına çıkabilmek için resmi işlemlerin neler olduğu öğrencilerce araştırılacak.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   İçinde nesne ögesi bulunan 5 cümle yazınız.   1. 2. 3. 4. 5.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  izlerken sesli yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       11.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 3. Tema (BİREY ve TOPLUM) 9. hafta metni olan “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir