5. Sınıf “KARAGÖZ KİBARLIK ÖĞRENİYOR” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (SAĞLIK ve SPOR) ilk metni olan “KARAGÖZ KİBARLIK ÖĞRENİYOR” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : SAĞLIK ve SPOR / KARAGÖZ KİBARLIK ÖĞRENİYOR

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışması / Karakter karşılaştırma / Güdümlü konuşma /Noktalama işaretleri (yay ayracı) / Metin tamamlama / Ses olayları (ünsüz sertleşmesi)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Elimizde Karagöz ile Hacivat’ın maketleri ile derse girilecek( Yoksa kağıda çıktı alınıp kesilerek basitçe yapılabilir). Sonra öğretmen masası üzerinde karakterlere kısa bir selamlaşma yaptırılacak. Daha sonra öğrenciler selamlanacak.

Güdüleme

Çocuklardan yeni temamızın yani mart ayının ilk metni olan KARAGÖZ KİBARLIK ÖĞRENİYOR metnini açmaları istenecek. Daha sonra Karagöz ile Hacivat Bursa üzerinden kısaca tanıtılacak. Onlar üzerinden metnimizde kibarlık kavramı üzerinde duracağımız belirtilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilere hoş vakit geçirmek için neler yaptıkları sorulacak. Etraflarında onları mutlu edecek güldürecek insanların olup olmadığı sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak. Görselden yola çıkarak metnin nerede geçtiğine dikkat çekilecek ve sahne tiyatroya değinilecek. Metnin türü tanıtılacak.
  2. Role girerek okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak. Okuyan öğrencilere rol verilecek.
  3. İkinci bir kez kelime çalışmaları için metin okunacak. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  4. Anahtar Kelimeler: Karagöz, Hacivat, saygı, konuk, kibarlık, dost
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak.

1. Etkinlik

Kelime çalışması yapılacak.

münasip: Uygun, yerinde

konak: Büyük ve gösterişli ev

alay etmek: Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak

halt etmek: Uygunsuz bir söz söylemek, uygunsuz davranmak, uygunsuz bir iş yapmak

2. Etkinlik

Metne göre sorular cevaplanacak.

1. Hacivat, Karagöz’e ne öğretmek istemektedir?

Birkaç kelime öğretmen istemektedir.

2. Karagöz , Hacivat’ın sözlerini doğru anlıyor mu? Hacivat, bu durum karşısında Karagöz’e nasıl davranıyor?

Yanlış anlıyor. Hacivat sürekli Karagöz’ün söylediklerini düzeltiyor.

3. Karagöz ve Hacivat arasında geçen konuşmalardan en çok beğendiğiniz bölüm hangisidir? Nedeniyle açıklayınız.

3. Etkinlik

Bu etkinlikteki sorular cevaplanacak.  

4. Etkinlik

Kibar olmak insanlar arasındaki ilişkilerde neden önemli olduğu bu kısma yazılacak.

Karşılıklı saygı, söylenenlerin dikkatle dinlenilmesi, sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için kibar olmak önemlidir. Mesela yeni tanışılan birine “siz” yerine “sen” diye hitap edilirse bu kabalık olur. İletişim kurduğumuz kişi bize saygı göstermez, söylediklerimizi ciddiye almaz.

5. Etkinlik

Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri belirlenecek.

Hacivat: Bilgili, görgülü, kibar.

Karagöz: Cahil, kaba, dalgacı.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan kelimelerden biri seçilerek konuşma yapmaları sağlanacak.

7.Etkinlik

Yay ayracı öğrencilere kavratılacak. Sonra etkinlik tamamlanacak.

YAY AYRAÇ ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Yunus Emre’nin (1240?-1320)…

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip ol­maya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin

      Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45).

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır: 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

(Kırlık bir alan. Solda gövdesi kuliste olan büyük bir ağacın küçük bir bölümü görünmektedir. Ağaç, arkasına rahatça saklanılabilecek bir konumdadır.)

Fatma ––– Bakın gökkuşağı.
Şarkıyı duyuyor musunuz?
Mehmet ––– Hiçbir şey duymuyorum.
Fatma ––– (Duygulu) Ne kadar güzel! (Çocuklar bir süre gökkuşağına heyecanla
hayranlıkla bakar.)
Mehmet ––– Hep burada mı kalacağız? Köye dönmeyecek miyiz?
Ahmet ––– (Yumruğunu sağa
sallar) Ölürüm de dönmem.
Fatma ––– Ben de…

Yukarıdaki metinde yay ayraç, konuşanların bulunduğu yeri açıklamak, konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek amacıyla kullanılmıştır.

8.Etkinlik

Metindeki boşluklara kelimeler yerleştirilecek.

Hacivat : Yâr bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Vay, Karagöz’üm iki
gözüm merhaba.
Karagöz : Hoş geldin Hacı cav cav.
Hacivat : Bak Karagöz’üm dünya değişiyor, dilimize yeni yeni kelimeler giriyor.
Senin haberin yoktur bunlardan. Biraz bunları dinle de öğren benden.
Karagöz : Fesüphanallah! Yine neler anlatacak, uyduracak bakalım.
Hacivat : Söyle bakalım Karagöz’üm sen suyu hâlâ çaydanlıkta mı kaynatırsın?
Karagöz : Ya nerede kaynatacaktım?
Hacivat : Kettleda (ketılda) kaynatacaksın elbet?
Karagöz : O da ne Hacivat’ım?
Hacivat : Suyu ısıtmak için kullanıyoruz diyorum sana.
Karagöz : Su ısıtıcısı desene Hacivat.
Hacivat : Şimdi şunu söyle bakalım kış hazırlıkları yaptınız mı?
Karagöz : Yapmaz mıyız hiç?
Hacivat : Eee, nerede muhafaza ediyorsunuz onları ?
Karagöz : Allah Allah! Bilmiyor musun ya nerede muhafaza edeceğimizi? Nerede
olacak?
Hacivat : Ben sana sordum ama bilemedin ki bana sorarsın.
Hacivat : Deep freze (difriz) diyecektin Karagöz’üm.
Karagöz : Tövbe tövbe! Onun adı derin dondurucudur.
Hacivat : Söyle bakalım sen, laptop nedir?
Karagöz : Ne top ne top?
Hacivat : Bak hâlâ top dersin. Hani bilgisayarın elde taşınanı var ya…
Karagöz : Hacivat’ım ona dizüstü bilgisayar denir.
Hacivat : Hadi, ne demek istiyorum bil bakalım. Arkadaşlarla aktivite yapmak
için bir restorana gittik, adisyonu ben ödemek istediğimde bir arkadaşım pek agresif davrandı. Hadi ne demek istedim, anlat bakalım.
Karagöz : A benim güzel Hacivat’ım aktivite yerine etkinlik , restoran
yerine lokanta , adisyon yerine hesap , agresif
yerine saldırgan desen ben de anlarım, sen de
anlarsın, Ali de Veli de anlar.
Karagöz : Yalnız benim anlamadığım bir şey var senin ana dilin Türkçe değil mi?
Hacivat : Bu da soru mu şimdi?
Karagöz : O hâlde ana dilin Türkçe ise neden Türkçesi varken kullanmazsın?

9.Etkinlik

Ses olaylarından ünsüz benzeşmesi öğrencilere kavratılacak. Sonrasında etkinlik tamamlanacak.

SERTLEŞME (SESSİZ BENZEŞMESİ)

Türkçe sözcüklerde sert sessizden sonra yine sert sessiz gelmelidir.

(F – S – T – K – Ç – Ş – H – P) + (c – d – g) / ç t k

Sokak – da Sokakta

Türk – ce Türkçe

Bas – gı Baskı

Diş – ci Dişçi

10.Etkinlik

Etkinlikte yer alan ünsüz benzeşmesi ses olayı olan kelimeler belirlenecek.

• Komşularına taşınırken yardım ettiler.

• Yemekte neler var, diye soralım mı?

• Çok istemesine rağmen Anıtkabir’e gidememişti.

• Mehmetçikler sayesinde huzurlu uyuyoruz.

• Arkadaşlarına alacağı hediyeyi kendi seçti.

• Bir de baktım ortalıkta kimsecikler yoktu.

11.Etkinlik

Etkinlikte yer alan giriş bölümü verilen fıkranın devamını yazmaları öğrencilerden istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta yer alan ünsüz benzeşmesi olan kelimeleri bulunuz.

Gölge oyununun başlangıcı için kayıtlar 10. yüzyıla kadar gitmektedir. Bin yılı aşkın bir geçmişi olan bu oyunun Asya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Bugün ki Endonezya topraklarında ortaya çıkan gölge oyunu, Çin ve Hindistan’da da hemen kabul görmüş ve kısa zamanda geniş coğrafyalara yayılmıştır. Gölge oyununun Türklere geçişi o zamanlar Orta Asya’da bulunan atalarımız tarafından olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında Anadolu’da bu oyuna 16. yüzyılda sıkça rastlanıldığına dair de kayıtlar mevcuttur.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

02.03.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 6. temanın (SAĞLIK ve SPOR) ilk metni olan “KARAGÖZ KİBARLIK ÖĞRENİYOR” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir