5. Sınıf "SAKIN KESME" Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) “SAKIN KESME” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : DOĞA ve EVREN / SAKIN KESME-Dinleme Metni

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Kelime çalışmaları / Ana duygu / Resim yorumlama  / Metni canlandırma / Kitap künyesi / Amaç-sonuç cümleleri / Noktalama işaretleri (ünlem) /

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.

T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.

T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

Anlama

T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.5.3.29. Amaç sonuç cümleleri kurar.  

KONUŞMA

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.

T.5.4.12. Kitap künyesi yazar.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek dinleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse girince tahtaya 11.11.19 tarihi yazılacak ve bu tarihte ülkemizde neyin seferberliği yapıldığı sorulacak. Sonrasında ipuçları vererek öğrencilerin ülkemizde ağaçlandırma günü ilan edildiği ve bu alanda Guiness rekorlar kitabına girdiğimiz öğrencilere kavratılacak.

Güdüleme

Öğrencilerden sayfa 94’te yer alan “SAKIN KESME” metnini açmaları istenecek. Bu metinle beraber şair Mehmet Emin YURDAKUL’ un kaleme aldığı bir şiiri inceleyeceğimiz vurgulanacak.  Öğrencilere, şairin bize vermek istediği mesajın ne olduğu üzerinde duracağımız söylenecek. Ağacın insanlığa faydaları üzerinde durulacak.

Gözden Geçirme

Atatürk’ün hazırlık kısmındaki özlü sözü üzerinde durulacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Bölerek dinleme yöntemi ile “SAKIN KESME” adlı metin dinlenecek.
  2. Anahtar Kelimeler: ağaç, köy, kütük, gölge, yeşil, fidan, miras
  3. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı bulunmaya çalışılacak. Sonra anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamalarıyla beraber yazılıp cümle içinde kullanılacak..

1. Etkinlik

Şiiri dinlerken önemli gördükleri dizeleri not edecekler

2. Etkinlik

Etkinlikte yer alan anlamlardan yola çıkarak kelimeler belirlenecek.

1) Arkadaş, ahbap anlamında hitap sözü. (hemşehri)

2) Koru durumunda olan sık ağaçlı yer. (koruluk)

3) Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. (kervan)

4) Daha iyi bir duruma girmek. (onmak)

5) Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat. (öğüt)

3. Etkinlik

Sorular şiire göre cevaplanacak.

1) Şair, şiirde kimlere sesleniyor?

Ağaç kesenlere sesleniyor.

2) Şair hangi ağaçları kesmemizi söylüyor? Neden?

Çürümüş ağaçları kesmemizi söylüyor. Çünkü o ağaçlar çürüdüğü için artık insanlara oksijen üretemezler.

3) Şair, ağaçları neden kesmememizi öğütlüyor?

Ağaçlar güzelliktir, insanların yaşam kaynağıdır. Bu nedenle kesmememizi öğütlüyor.

4) Sizce atalarımız “Mirasımı artır.” sözüyle bizlere neyi öğütlemiş olabilirler?

4. Etkinlik

Şiirin ana duygusu belirlenecek.

Şiirin ana duygusu: Ağaç sevgisi

5. Etkinlik

Şairin nasıl bir yurt özlediği ile ilgili bir paragraf yazılacak. Sonrasında bu paragrafı resmedecekler.

6.Etkinlik

Metin okunacak ve sınıf ortamında öğrencilerce canlandırılacak.

TOHUMLAR FİDANA

Tohumlar fidana,

Fidanlar ağaca,

Ağaçlar ormana,

Dönmeli yurdumda.

Yuvadır kuşlara,

Örtüdür toprağa,

Can verir doğaya,

Ormanlar yurdumda.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şiirle ilgili öğrenciler görüşlerini bildirecekler.

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan yönergelere uyarak akıllı tahtadan gerekli yerler açılacak ve etkinlik tamamlanacak.  

9.Etkinlik

Amaç sonuç cümleleri öğrencilere hatırlatılacak ve etkinlik tamamlanacak. B kısmında ise amaç ve sonuç bölümleri ayrılacak.

(X) Gölgesinde dinlenebilmek için ağaçları kesmemeliyiz.

(   ) Ağaçlar kesildiği için vatanımız giderek çölleşiyor.

(X) Daha yaşanılır bir dünyada olmak için ağaç dikmeliyiz.

(   ) Ağaçlar bize atalarımızdan yadigârdır.

(   ) Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık.

 Uluslararası konferansa katılmak için Paris’e gitti.

Amaç: Uluslararası konferansa katılmak.
Sonuç: Paris’e gitmek.

• Bol su içiyorum, daha sağlıklı olmak için.

Amaç: Daha sağlıklı olmak.
Sonuç: Bol bol su içmek.

10.Etkinlik

Dize okunarak sorulara cevap verilecek.

Ey hemşehri, sakın kesme!

a) Bu dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır?

Ünlem.

b) Bu noktalama işareti niçin kullanılmıştır?

Uyarı sözünü belirtmek için kullanılmıştır.

c) “Hanımefendi bugün de işe pek erken (!) geldiniz.” cümlesindeki ünlem işareti niçin kullanılmıştır?

Kelimeye alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak için konmuştur.

ç) “Simitçi! Bana bir simit lütfen.” cümlesindeki ünlem işaretinin kullanım amacı nedir? Yazınız.

Seslenme amacıyla kullanılmıştır.

ÜNLEM İŞARETİ

__ Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

Örnek

Su ne kadar da soğuk!

Ne mutlu sizin gibilere!

__ Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

Örnek

Dikkat et! Üzerine çamur sıçramasın.

Ey Türk gençliği!

NOT: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir.

Örnek

Eyvah! Yine geç kaldım.

Eyvah, yine geç kaldım!

NOT: Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

Örnek

Kendi hâlinde biriymiş (!) kimsenin işine burnunu sokmazmış (!)

11.Etkinlik

Ünlem işareti kavrattıktan sonra bu etkinlik yapılacak.

(   ) Her bayram içimi sevinç kaplar

(   ) Gelecek yıl bu adaya tekrar geliriz

(X) Aa, ne kadar düşüncesiz davranmış

(   ) Olanlar karşısında çok üzgünüm

(X) Vah, bu da mı gelecekti başına

12.Etkinlik

Etkinlikte yer alan yönerge okunacak ve öğrenciler bu öğütlerin neler olabileceği konusunda bir metin yazmaları istenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergelerin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya bir amaç sonuç cümlesi yazınız ve amaç- sonuç bölümlerini ayırınız.
Cümle:

Amaç:

Sonuç:

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Dinlerken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

02.12.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 3. temanın (DOĞA ve EVREN) “SAKIN KESME” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir