5. Sınıf “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” Dinleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 31 ARALIK 2018 06 OCAK 2019
Ders TÜRKÇE
Sınıf 5
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM VE TEKNOLOJİ / SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU
              Konu   Haber metni 5N 1K Gazete e-posta Noktalama işaretleri (Virgül)  
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   DİNLEME T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.5.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.   KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.           T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.   YAZMA T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.5.4.14. Kısa metinler yazar. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme   Muhteşem yapılar üzerine dikkat çekmek için dersin başında akıllı tahtadan Ayasofya ile ilgili bir çizgi film izletilecek  Öğrenciler Ayasofya ile ilgili izledikleri çizgi filmden edindikleri bilgileri not alacaklar.
•  Güdüleme Bu hafta 4. temamızın son metni olan dinleme metnimiz “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” yu işleyeceğimiz öğrencilere söylenecek. Sayfa 124’de yer alan metin açtırılacak. Öğrenciler, ecdadımızın çok sağlam ve güzel eserler inşaa ettiklerini ve bu eserlerin çok uzun zaman ayakta kalması için ince işçilik yaptıkları belirtilecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilere bu bölümde Mimar Sinan (hayat hikayesi) ilgili bilgi verilecek.
 •  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.Öğrencilerden metinde anlatılanlar not almaları istenecek. Metnin dinlenmesi için “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” metni öğrencilere dinletilecek. İkinci kez olarak dinletilecek. Anlamı bilinmeyen kelimeleri belirlemeleri ve anahtar kelimeleri bulmaları sağlanacak.Anahtar Kelimeler : cam şişe, mektup, restorasyon, kemer, usta, kilit taşı, Topkapı SarayıAnlamını bilmedikleri kelimelerin anlamaları tespit edilip anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde geçen kelimelerin anlamları bulunacak.   2. Etkinlik Metin dinlenirken boşluklar metne göre doldurulacak.   – Büyük ustanın 1543 yılında yaptığı İstanbul’daki Şehzadebaşı Camisi’nin 1990’lı yıllardaki restorasyonunda yaşananlar, tüm dünyayı şoke etti. – Mimarlar restore konusunda karar veremedi. – Mimarlar incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti. – Mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşıldı. – Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan Mimar Sinan469 yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu. – Süleymaniye Camisi’ni kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor.   3. Etkinlik Bu etkinlikte metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Mimar Sinan mektubu niçin yazmıştır? Cevap: Aşınan kemerin nasıl onarılacağını anlatmak için. 2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camisi için “Çıraklık eserim” diyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: Mimar Sinan bu camiyi çıraklık döneminde yaptığı için. 3. Camiyi restore etmek için bir araya gelen mimarlar restore konusunda niçin karar verememiş olabilirler? Cevap: Yaklaşık dört yüz sene önce yapılan bir eseri günümüz şartlarında restore etmek kolay değildir. Mimarlar o yıllarda bu caminin nasıl yapıldığını bilmiyorlardı. Bu yüzden restore konusunda kararsız kalmışlardır. 4. Mimar Sinan’ın geleceğe mektup bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: …. 5. Mimar Sinan’ın yerinde siz olsaydınız caminin restorasyonunu sağlamak için başka nasıl bir yol izlerdiniz? Cevap: Caminin her bölümü için bir bakım kılavuzu hazırlayıp bırakılabilirdi.     4. Etkinlik Bu etkinlikte haber metinlerinde bulunan özellikler tespit edilecek.   A) (   ) Güncel olaylarla/durumlarla ilgilidir. (X) İlgi çekicidir. (   ) Yazarının duygu ve düşüncelerini içerir. (X) 5N 1K sorularına cevap verir. (X) Dili açık ve anlaşılırdır. (X) Tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri dile getirir. (   ) Uzun ve detaylı bilgiler içerir.   B)Metinden hareketle 5N 1K soruları cevaplanacak. Ne?  Mimarlardan biri incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti. Neden?  Mimar Sinan kemerlerin eskiyeceğini ve değiştirilmesi gerekeceğini öngörerek mektup bırakmıştır. Nerede?  Süleymaniye Camii’sini kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor. Nasıl?  Kemerin onarımı mektuptaki gibi yapıldı. Ne Zaman?  Şehzadebaşı Camii 1543 yılında yapıldı. Kim?  Mimarlardan biri inceleme yaparken oyuğu buldu.   C) Bu kısımda öğrenciler bir haber metni yazacaklar. 5N 1K sorularını kullanmalarına dikkat edilecek.             5. Etkinlik Bu etkinlikte Mimar Sinan’ a gönderileceği hayal edilen bir e-posta yazılacak.   6.Etkinlik Noktalı Virgülün kullanım alanları kavratılacak. NOKTALI VİRGÜL (;) __Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Örnek: Erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat; kız çocuklara ise Buse, Meryem, Havva adları verilir.   __Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.   __Cümleleri birbirine bağlayan “ama, fakat, lâkin, çünkü” gibi bağlaçlardan önce konabilir. Örnek: Konuşuyorum; çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz.   Mimar Sinan Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye Camilerini; Büyük Çekmece, Silivri ve Sokullu Mehmet Paşa Köprülerini yapmıştır. Cevap:  Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konmuştur.          
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri      
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni      27.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 4. temanın (Bilim ve Teknoloji)  “SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU” adlı dinleme metni günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir