6. Sınıf “GÜMÜŞ KANAT” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (ERDEMLER) “GÜMÜŞ KANAT” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 24 ARALIK-30 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 6
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / GÜMÜŞ KANAT
              Konu   Kelime anlam Noktalama işaretleri Sıfatlar ( İşaret Sıfatları) Plan program yapma    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40( 6 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.   KONUŞMA T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.   YAZMA T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.      
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, duygulu okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Sınıfa girerek “Kış aylarında dışarda kalan hayvanlara yardımcı olan var mı aranızda?”   sorusu ile öğrencilerin dikkati çekilecek.
•  Güdüleme Öğrencilere metnimizin yardıma ihtiyacı olan bir hayvan ile ilgili olduğu söylenecek. Yardımseverlik üzerine birçok hikaye olduğu ifade edilecek ve metnimizin kahramanı Kemal de bunlardan biri olduğu söylenecek. Sayfa 118’de yer alan “GÜMÜŞ KANAT” metnini açmaları istenecek.
•  Gözden Geçirme Günlük hayatta öğrencilere yaptıkları bir iyilikten sonra kendilerini nasıl hissettikleri sorulacak.  
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümünde öğrencilerde cevaplar alındıktan sonra  metnin görselleri incelenecek. Görsel okuma yapılacak. Daha sonra metin bir kez sessizce bir kez okunacak. Anlamı bilinmeyen kelimeler belirlenecek. Metin bir kez de sesli bölerek okuma yöntemiyle okunacak. Okuma esnasında anahtar kelimeleri bulmaları öğrencilerden istenecek. Anahtar Kelimeler : sevgi, hayranlık, kuş, avuç, şefkat, can, hayat, azat, yürekAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Etkinlikte metinde yer alan bazı kelimelerin öğrencilerce anlamaları bulunacak. mesafe  Ara, aralık, uzaklık. usta  Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. gür  Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran. kumral  Koyu sarı veya açık kestane rengi. dikkat kesilmek  Bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak. azat etmek  Bırakmak, salıvermek. soluğu kesilmek  Soluk almaz duruma gelmek, aşırı heyecanlanmak, gücü tükenmek. telaş  Herhangi bir sebeple acelecilik.   2. Etkinlik Bu etkinlikte okuduğumuz metinle ilgili sorular cevaplanacak. A) 1. Kemal, babasından niçin yardım istemiştir? Anlatınız.
Kuşu sallandığı yerden kurtarması için yardım istemiştir.
2. Kemal, avuçları arasındaki kuşu neye benzetmiştir? Anlatınız.
Korkuyla, telaşla çarpan bir yüreğe benzetmiştir.
3. Sokak hayvanlarını koruyabilmek için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Evimizin önlerine bir kap su ve yiyecek koyabiliriz. Sokağımızın müsait yerlerine yuvalar yapabiliriz. Kış aylarında kuşların aç kalmaması için balkon, teras gibi yerlere kuş yemi koyabiliriz. Kulağında küpesi olmayan başı boş hayvanları belediyeye bildirerek aşılarının yapılmasını sağlayabiliriz.
B) Öğrenciler soru hazırlayacaklar. C) Yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmeliyiz.   3. Etkinlik Bölümde yer alan hikaye okunacak ve B kısmında hikayenin devamı yazılacak. C kısmında ise hikayeye bir başlık bulunacak.   4. Etkinlik Etkinlikte yer alan cümlelerde altı çizili kelimeleri bulduracak şekilde sorular sorulacak. Sıfatlar konusunda İşaret sıfatı kavratılacak. İşaret Sıfatları Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları, isimlere sorulan “Hangi?” sorusuna cevap verir. » Bu kitabı senin için aldım.
Yukarıdaki cümlede bulunan “bu” sözcüğü işaret sıfatıdır. “kitap” sözcüğüne “hangi?” sorusunu sorduğumuzda “bu” yanıtını alıyoruz. Bu yüzden “bu sözcüğü işaret sıfatıdır.
» Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş. UYARI: İşaret sıfatları mutlaka isim soylu bir sözcüğü etkilemelidir ve ek almamalıdır, yoksa bu sözcükler sıfat olmaktan çıkar. » O araba benim değil.
İşaret sıfatı
» O benim değil.
İşaret zamiri
Bu cümlelerin birincisinde “o” sözcüğü “araba” adını belirttiği için işaret sıfatı; ikinci cümledeki “o” sözcüğü ise bir varlığı karşıladığı için zamirdir.   Kemal, o pencerenin önünde oturuyordu. ⇒ Hangi pencere? ⇒ O pencere. Bu yaramaz kuşlar ayaklarına iplik dolansa çözemezler. ⇒ Hangi kuşlar? ⇒ Bu kuşlar. Şu kuşu kurtaralım baba. ⇒ Hangi kuşu? ⇒ Şu kuşu.   5. Etkinlik A) Etkinlikte yer alan paragraf noktalama işaretlerine uygun okunacak.   B)  Leyla’nın Akrabaları Anne Tarafından Akrabaları
Mustafa dayı, Fatma teyze, Zeliha teyze Baba Tarafından Akrabaları
Hakkı amca, Ali amca, Şengül hala Leyla’nın akraba ziyaretleri planıyla ilgili bildiklerimiz şunlardır:
• Teyzelerini birbirini takip eden haftalarda ziyaret etmek istemektedir.
• Amcalarından birini son hafta ziyaret etmek istemektedir.
• Zeliha teyzesini ikinci hafta ziyaret edecektir.
• İlk hafta baba tarafından bir kadın akrabasını ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını, Ali amcasından önce ziyaret edecektir.
• Hakkı amcasını ziyaretinden sonraki hafta Mustafa dayısını ziyaret etmek istemektedir. Haftalar 1. Hafta  2. Hafta  3. Hafta  4. Hafta  5. Hafta  6. Hafta Ziyaret
Edilecek
Akrabalar Şengül hala Zeliha teyze Fatma teyze Hakkı amca Mustafa dayı Ali amca               C) Öğrenciler de etkinlikteki plana uygun bir plan hazırlayacaklar.   6. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler güdümlü konuşma yapacaklar. Akraba ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini anlatacakları bir konuşma hazırlayacaklar.       àBir sonraki metin için öğrencilerden fabl türünde bir hikaye araştırmaları istenecek.
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki cümlelerde boş olan yerleri işaret sıfatlarıyla tamamlayınız. 1-Meyve tabağındaki   …………………………..elmalardan yedin mi?  2-Bahçedeki ………………………….ağacı kestik.  3-Kümeste ……………………………..tavuk yaşıyor.  4-…………………………kız çantayı taşımakta zorlanıyordu.  5- ………………………halıyı çok beğeniyorum.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
   
Türkçe Öğretmeni       19.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 4. temanın (ERDEMLER) “GÜMÜŞ KANAT” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir