7. Sınıf “OKUMANIN İŞLEVİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

7. Sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) OKUMANIN İŞLEVİ adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema                                     : OKUMA KÜLTÜRÜ

Metin Adı                              : OKUMANIN İŞLEVİ

Konular                                : Kelime Çalışması, Konu/Ana Fikir, Cümlede Anlam, Grafik Okuma, Çekimli Fiiller

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

OKUMA

7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

KONUŞMA

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Derse öğrencilere bahsetmek için bir hikaye kitabıyla başlanacak. Öğrencilere bu hikaye kitabından bahsedilip içeriğinden bahsedilecek.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 73’de yer alan OKUMA KÜLTÜRÜ  temasının ilk metni olan “OKUMANIN İŞLEVİ” ni  işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber  kitaplarla kurulan dostluğu pekiştireceğimiz açıklanacak.

Gözden Geçirme

Öğrencilere okudukları kitaplarla ilgili sorular sorulacak.  

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin görselleri üzerine konuşulacak. Sırayla öğrencilere söz hakkı verilerek kendi yaşantılarından örnekler vermeleri sağlanacak.
  2. Metin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler yazılacak. (1. Etkinlik de bu kısımda yapılabilir)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : okuma, işlev, iletişim, algılama, yaş, kitaplar

1. Etkinlik

Metinde geçen bilinmeyen kelimeler anlamlarla eşleştirilecek.

Yukarıdan Aşağıya

1. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum. 

Cevap: YOKSUN

2. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil.

Cevap: EDİM

5. Algılamak işi, idrak, idrak etme.

Cevap: ALGILAMA

6. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.

Cevap: İŞLEV

Soldan Sağa

3. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Cevap: SİMGE

4. Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.

Cevap: SAPLANTI

7. Azık.

Cevap: NEVALE

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?

Cevap: Basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, yorumlama, olarak tanımlamıştır.

2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?

Cevap: İşlerinin gerektirdiği nedenlerden dolayı okuma gereği duyarlar.

3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?

Cevap: Çünkü yazara göre okuma, yaşamımızın belirli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik değildir.

4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Çünkü her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır.

5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?

Cevap: Goethe (Göthe) ve Montaigne (Monteyn)’i tanık göstermiştir. Anlatımı daha etkileyici ve anlaşılır kılmak için.

6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?

Cevap: Montaigne kitapları bir dost ve doktor olarak görüyor.

7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?

3. Etkinlik

Yönergeye uygun öğrencilere eşlik edilerek metne uygun başlık bulmaları sağlanacak. Metnin konu ve ana fikri belirlenecek.

Metnin Konusu

Okumak

Metnin Ana Fikri

Okumak, insanın yaşamı boyunca gerek duyabileceği ve hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

4. Etkinlik

Metindeki amaç, neden ve koşul sonuç cümleleri saptanacak.

Neden- Sonuç

İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz.

Amaç – Sonuç

Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.

Koşul- Sonuç

Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler.

UYARI: Konuyla ilgili detaylı konu anlatımı CÜMLEDE ANLAM linkinde bulabilirsiniz.

5. Etkinlik

Bu kısımda okunan kitaplarla ilgili bir grafik hazırlamaları için öğrencilere rehberlik edilecek.

6.Etkinlik

Yönergelere uyarak “Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili öğrencilerden güdümlü konuşma yapmaları istenecek. Süre kısıtlı olduğundan ses sıkıntısı olmayan öğrenciler konuşturulacak.

7.Etkinlik

Fiiller istenen doğrultuda çekimlenecek. Çekimli Fiiller konusuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

AnkaraSamsunOrdu
GezsenGezmeyelimGezmeli misiniz?
BursaİzmirIsparta
BulacaksınızBulmuyoruzBulmadınız mı?

8.Etkinlik

Etkinlikte yer alan e-kitaplar hakkında bilgi okunacak ve basılı kitaplarla e-kitaplar karşılaştırıldığı bir paragraf yazmaları öğrencilerden istenecek.

9.Etkinlik

Öğrenciler etkinlikte yer alan görselleri inceleyip görsel okuma yapmaları sağlanacak ve görsellerle ilgili duygu düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanacak.

Gelecek derse hazırlık kısmı yapılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

“Oku-“  fiilini gereklilik kipinde, olumsuz  ve soru olacak şekilde çekimleyiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

……………………..

Okul Müdürü

7. Sınıf 3. temanın (OKUMA KÜLTÜRÜ) OKUMANIN İŞLEVİ adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir