5. Sınıf “YÜKSEK EVDE OTURANLARIN TÜRKÜSÜ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN)  “YÜKSEK EVDE OTURANLARIN TÜRKÜSÜ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 5

Temanın Adı / Metnin Adı     : DOĞA ve EVREN / YÜKSEK EVDE OTURANLARIN TÜRKÜSÜ

Konu                                      :          Şiir Bilgisi

                                                          Görsel Okuma

                                                          Broşür

                                                          Noktalama İşaretleri (Köşeli Ayraç)

                                                          E-Posta Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Anlama

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.                  

T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YAZMA

T.5.4.1.Şiir yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Okuma, bölerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyimler, kütüphane…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilerin dikkatini metne çekmek için öğrencilere nasıl bir ortamda yaşadıkları  sorulacak. Yaşadıkları çevreyi tanımlamaları istenecek.

Güdüleme

“Bu hafta “DOĞA ve EVREN” adlı 8. temamıza başlıyoruz ve ilk metnimiz sayfa 222’de yer alan “YÜKSEK EVDE OTURANLARIN TÜRKÜSÜ”  adlı metin…” diyerek öğrencilerden kitaplarını açmaları istenecek. “Bu metinle beraber yüksek binalarda oturan insanların kaybettiklerinden bahsedilecek. Bu binalarda yaşamanın olumsuz sonuçlarını tartışacağımız çocuklara iletilecek.   

Gözden Geçirme

“Doğa ile iç içe mi yoksa şehir ortamında mı yaşamak istersiniz?” sorusu sorularak öğrencilerin cevapları alınacak. Kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak.

Derse Geçiş

  1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine beraber yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. yankılı okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : ağaçlar, ev, balkon, toprak

1. Etkinlik

Kelimeler iki guruba ayrılacak.

I

toprak

ağaç

su

II

ev

beton

balkon

cam

2. Etkinlik

Şiirden yola çıkarak sorular cevaplanacak.

1. Şair, şiirde nelerden şikâyet ediyor?

Evlerin yükseklere kurulup doğadan uzak kalmaktan, dostlukların eskisi gibi olmadığından, insanların topraktan uzak kaldığından şikayet ediyor.

2. Şairin şikâyet ettiği durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.

3. Siz olsaydınız, şiirinizde nelerden bahsederdiniz?

4. Şiirle ilgili iki soru da siz yazınız ve arkadaşlarınıza sorunuz.

3. Etkinlik

Görselin metnin anlanmasında katkısı olup olmadığı hakkında öğrenciler fikirlerini yazacaklar.

Görseller metnin anlaşılmasına katkı sağlıyor. Görsellerdeki bina üzerinde balkondan aşağı doğaya hasretle bakan insanlar, şiirin ana fikrinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

4. Etkinlik

Şiirin ana duygusu v teması belirlenecek.

Teması: Şehirleşme

Ana duygusu: Şehirleşme nedeniyle doğadan uzak kalmanın getirdiği üzüntü.

5. Etkinlik

Broşür incelenecek ve bilgiler okunacak sorular bu broşüre uygun cevaplanacak.  

6.Etkinlik

Noktalama işaretlerinden köşeli ayraç hakkında bilgi verilecek öğrencilere köşeli ayraç kavratılacak.

Köşeli Ayraç

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır: “Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

a)

– Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

– Server Bedi [Peyami Safa (1899-1961)] Cingöz Recai karakterine can vermiştir.

b)

Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken bir durum olduğu için yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılmıştır.

c)

7.Etkinlik

Şiirin ana duygusundan yola çıkarak bu etkinlikte görsellerden de yararlanarak yeni bir şiir yazaak öğrenciler.

8. Etkinlik

Etkinlikte yer alan e-postadaki soruna çözüm üreterek cevap yazılacak.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

7. Etkinlikte yazdığınız şiiri biçim yönünden inceleyiniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      24.04.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 8. tema (DOĞA ve EVREN)  “YÜKSEK EVDE OTURANLARIN TÜRKÜSÜ” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir