5. Sınıf Türkçe Dersinde İşlenecek Konular (2018-2019)

Genel Konu Bankası Manşet

5. sınıf Türkçe dersinde işlenecek konuları 2018-2019 Türkçe ders müfredatına uygun olarak derlenmiştir. Konu ile ilgili dosyayı buradan indirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Dersi Konuları

1. Anlam Bilgisi
 • Sözcükte Anlam
  • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
  • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
  • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
  • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Deyimler
  • Atasözleri
 • Cümlede Anlam
  • Neden-Sonuç Cümleleri
  • Amaç-Sonuç Cümleleri
  • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
  • Karşılaştırma Cümleleri
  • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
  • Örtülü Anlam
  • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
  • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
  • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Cümlenin Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
 • Parçada Anlam
  • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık        Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
  • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
  • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
  • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
  • Görsel Yorumlama
  • Harita ve Kroki Okuma
  • Tablo ve Grafik Okuma
  • Karikatür Okuma
  • Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi

 • Ses Olayları
  • Ünlü-Ünsüz  Türemesi
  • Ses Düşmesi (Ünlü-Ünsüz Düşmesi)
  • Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)
  • Ünsüz Yumuşaması
 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de”       ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
 • Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

 • Kök (İsim ve Fiil Kökleri)
 • Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme)
 • Metin Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber, Anı, Günlük, Mektup, Şiir)

Konu ile ilgili dosyayı buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir